House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : ATCHEMPET (4925)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMBADIPUDI (199975) 232 78 33.62% 78 0 0 33.62% 0% 0%
ATCHAMPETA (199976) 2901 431 14.86% 417 14 0 14.37% 0.48% 0%
CHALLAGARIGA (199978) 325 160 49.23% 160 0 0 49.23% 0% 0%
CHERUKUPALEM (199977) 1239 230 18.56% 227 3 0 18.32% 0.24% 0%
CHIGURUPADU (199979) 699 120 17.17% 116 3 1 16.6% 0.43% 0.14%
CHINTAPALLI (199980) 1239 230 18.56% 227 3 0 18.32% 0.24% 0%
GRANDHASIRI (199981) 1328 281 21.16% 281 0 0 21.16% 0% 0%
KASTALA (199982) 540 160 29.63% 148 12 0 27.41% 2.22% 0%
KOGANTIVARIPALEM (199983) 205 53 25.85% 52 1 0 25.37% 0.49% 0%
KONDURU (199984) 972 217 22.33% 217 0 0 22.33% 0% 0%
KONURU (199985) 729 363 49.79% 356 6 1 48.83% 0.82% 0.14%
KOTHAPALLI (245312) 1774 440 24.8% 433 7 0 24.41% 0.39% 0%
MADIPADU (199986) 853 189 22.16% 150 2 37 17.58% 0.23% 4.34%
MITTAPALEM (199987) 314 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
NEELESWARA PALEM (199988) 2901 431 14.86% 417 14 0 14.37% 0.48% 0%
ORVAKALLU (199989) 1328 281 21.16% 281 0 0 21.16% 0% 0%
PEDAPALEM (199990) 1009 293 29.04% 290 3 0 28.74% 0.3% 0%
PUTLAGUDEM (245313) 1239 230 18.56% 227 3 0 18.32% 0.24% 0%
RUDRAVARAM (199991) 1328 281 21.16% 281 0 0 21.16% 0% 0%
TADUVOY (245311) 420 166 39.52% 166 0 0 39.52% 0% 0%
TALLACHERUVU (257856) 1774 440 24.8% 433 7 0 24.41% 0.39% 0%
VELPUR (199993) 1276 351 27.51% 346 5 0 27.12% 0.39% 0%