House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : NELLIPAKA (6829)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHODAVARAM (202160) 636 67 10.53% 66 1 0 10.38% 0.16% 0%
G.KOTHAGUDEM (202161) 569 61 10.72% 61 0 0 10.72% 0% 0%
GANNAVARAM (202162) 432 157 36.34% 156 1 0 36.11% 0.23% 0%
GOWRIDEVIPETA (202163) 419 160 38.19% 159 1 0 37.95% 0.24% 0%
GUNDALA (202164) 626 190 30.35% 189 1 0 30.19% 0.16% 0%
KANNAIGUDEM (202165) 576 152 26.39% 145 5 2 25.17% 0.87% 0.35%
KRISHNAVARAM (202166) 315 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
LAXMIPURAM (202167) 550 85 15.45% 85 0 0 15.45% 0% 0%
MURUMURU (202168) 211 27 12.8% 27 0 0 12.8% 0% 0%
NALLAKUNTA (202169) 286 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
NANDIGAMA (202170) 550 183 33.27% 183 0 0 33.27% 0% 0%
NELLIPAKA (202171) 690 176 25.51% 174 2 0 25.22% 0.29% 0%
PITCHIKALAPADU (202172) 508 1 0.2% 1 0 0 0.2% 0% 0%
PURUSHOTHAPATNAM (202173) 155 6 3.87% 6 0 0 3.87% 0% 0%
RAMAGOPALAPURAM (202174) 357 75 21.01% 74 0 0 20.73% 0% 0%
RAYANIPETA (202175) 829 195 23.52% 190 5 0 22.92% 0.6% 0%
THOTAPALLI (202176) 281 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
TRIPURA PENTA VEEDU (202177) 581 218 37.52% 214 4 0 36.83% 0.69% 0%
VENKATAREDDIPETA (202178) 306 67 21.9% 66 1 0 21.57% 0.33% 0%
VISSAPURAM (202179) 512 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
YETAPAKA (202180) 924 247 26.73% 235 12 0 25.43% 1.3% 0%