House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : Routhulapudi (6501)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
A.MALLAVARAM (199353) 840 113 13.45% 111 2 0 13.21% 0.24% 0%
BALARMPURAM (199355) 589 56 9.51% 54 1 0 9.17% 0.17% 0%
BANGARAYYAPETA (199804) 2838 637 22.45% 608 29 0 21.42% 1.02% 0%
DIGUVA SIVADA (199359) 283 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
GANGAVARAM (199360) 339 52 15.34% 51 1 0 15.04% 0.29% 0%
GIDAJAM (199805) 787 200 25.41% 198 2 0 25.16% 0.25% 0%
GUMMAREGULA (199361) 499 35 7.01% 31 4 0 6.21% 0.8% 0%
JALDAM (199364) 255 6 2.35% 6 0 0 2.35% 0% 0%
KOTHURU (199371) 261 22 8.43% 22 0 0 8.43% 0% 0%
LATCHIREDDIPALEM (199373) 801 180 22.47% 176 4 0 21.97% 0.5% 0%
MULAGAPUDI (199374) 1152 161 13.98% 157 3 0 13.63% 0.26% 0%
N.N.PATNAM (199885) 855 100 11.7% 98 2 0 11.46% 0.23% 0%
PALLAPU CHAMAVARAM (199813) 896 232 25.89% 230 2 0 25.67% 0.22% 0%
PARUPAKA (199814) 750 145 19.33% 140 5 0 18.67% 0.67% 0%
RAGHAVAPATNAM (199376) 471 16 3.4% 16 0 0 3.4% 0% 0%
RAJAVARAM (199377) 343 60 17.49% 60 0 0 17.49% 0% 0%
ROWTHULAPUDI (199816) 2838 637 22.45% 608 29 0 21.42% 1.02% 0%
S.PYDIPALA (199378) 785 23 2.93% 22 1 0 2.8% 0.13% 0%
SRUNGADHARA AGRAHARAM (199818) 927 45 4.85% 43 2 0 4.64% 0.22% 0%
SRUNGAVARAM (199819) 982 178 18.13% 167 11 0 17.01% 1.12% 0%