House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : KUNAVARAM (5076)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ABHICHERLA (202506) 255 2 0.78% 2 0 0 0.78% 0% 0%
CHINARKUR (202507) 358 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
CHUCHIREVULAGUDEM (202508) 266 48 18.05% 47 1 0 17.67% 0.38% 0%
JAGGAVARAM (202509) 373 60 16.09% 60 0 0 16.09% 0% 0%
KACHAVARAM (202510) 379 93 24.54% 92 1 0 24.27% 0.26% 0%
KARAKAGUDEM (202511) 435 16 3.68% 15 0 0 3.45% 0% 0%
KONDRAJUPETA (202512) 425 7 1.65% 7 0 0 1.65% 0% 0%
KUNAVARAM (202513) 976 245 25.1% 244 1 0 25% 0.1% 0%
KUTURU (202514) 477 31 6.5% 31 0 0 6.5% 0% 0%
LINGAPURAM (202515) 78 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MARRIGUDEM (202516) 245 16 6.53% 15 1 0 6.12% 0.41% 0%
PEDARKURU (202517) 689 18 2.61% 17 1 0 2.47% 0.15% 0%
POCHAVARAM (202518) 356 161 45.22% 159 2 0 44.66% 0.56% 0%
REGULAPADU (202519) 529 9 1.7% 9 0 0 1.7% 0% 0%
TEKUBAKA (202520) 122 12 9.84% 12 0 0 9.84% 0% 0%
VENKATAYAPALEM (202521) 447 10 2.24% 10 0 0 2.24% 0% 0%