House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : YELESWARAM (4921)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BHADRAVARAM (199929) 699 153 21.89% 111 42 0 15.88% 6.01% 0%
C.RAYAVARAM (199930) 9317 1947 20.9% 1781 163 3 19.12% 1.75% 0.03%
EAST LAKSHMIPURAM (199931) 550 144 26.18% 139 3 2 25.27% 0.55% 0.36%
JEDDANGI ANNAVARAM (199932) 975 169 17.33% 164 4 1 16.82% 0.41% 0.1%
LINGAMPARTHI (199933) 2883 527 18.28% 506 21 0 17.55% 0.73% 0%
MARRIVEEDU (199934) 936 150 16.03% 137 12 1 14.64% 1.28% 0.11%
PEDDANAPALLE (199935) 1526 248 16.25% 246 2 0 16.12% 0.13% 0%
PERAVARAM (199936) 759 323 42.56% 280 36 7 36.89% 4.74% 0.92%
RAMANAYYA PETA (199937) 509 158 31.04% 155 3 0 30.45% 0.59% 0%
SIRIPURAM (199938) 1132 383 33.83% 329 43 11 29.06% 3.8% 0.97%
THIRUMALI (199939) 1203 183 15.21% 168 13 2 13.97% 1.08% 0.17%
YERRAVARAM (199940) 1562 186 11.91% 183 3 0 11.72% 0.19% 0%