House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : TUNI (4918)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ATIKIVANIPALEM (199875) 242 70 28.93% 70 0 0 28.93% 0% 0%
CHAMAVARAM (199876) 695 182 26.19% 172 10 0 24.75% 1.44% 0%
CHEPURU (199877) 526 40 7.6% 35 5 0 6.65% 0.95% 0%
D.POLAVARAM (199878) 1902 211 11.09% 208 3 0 10.94% 0.16% 0%
DONDAVAKA (199879) 825 48 5.82% 48 0 0 5.82% 0% 0%
HAMSAVARAM (199880) 1889 497 26.31% 485 11 1 25.67% 0.58% 0.05%
K.O.MALLAVARAM (199881) 1238 28 2.26% 27 1 0 2.18% 0.08% 0%
KOLIMERU (199882) 988 198 20.04% 197 1 0 19.94% 0.1% 0%
KOTHURU (199883) 2866 447 15.6% 424 23 0 14.79% 0.8% 0%
KUMMARILOVA (199884) 986 92 9.33% 88 4 0 8.92% 0.41% 0%
N.SURAVARAM (199886) 1239 235 18.97% 225 9 0 18.16% 0.73% 0%
RAPAKA (199887) 551 90 16.33% 90 0 0 16.33% 0% 0%
REKHAVANIPALEM (199888) 986 92 9.33% 88 4 0 8.92% 0.41% 0%
S.ANNAVARAM (199889) 3653 295 8.08% 280 1 14 7.66% 0.03% 0.38%
TALLURU (199890) 703 1 0.14% 1 0 0 0.14% 0% 0%
TETAGUNTA (199891) 3513 466 13.27% 463 3 0 13.18% 0.09% 0%
TIMMAPURAM (199892) 3513 466 13.27% 463 3 0 13.18% 0.09% 0%
VALLURU (199893) 907 14 1.54% 14 0 0 1.54% 0% 0%
VENKATANAGARAM (199894) 1239 235 18.97% 225 9 0 18.16% 0.73% 0%