House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : SEETHANAGARAM (4915)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BOBBILLANKA (199822) 1588 479 30.16% 473 6 0 29.79% 0.38% 0%
CHINAKONDEPUDI (199823) 2171 337 15.52% 303 32 2 13.96% 1.47% 0.09%
HUNDESWARAPURAM (199824) 826 279 33.78% 263 3 13 31.84% 0.36% 1.57%
INAGANTIVARI PETA (199825) 2077 529 25.47% 519 10 0 24.99% 0.48% 0%
JALIMUDUI (199826) 236 91 38.56% 89 2 0 37.71% 0.85% 0%
KATAVARAM (199827) 963 301 31.26% 285 16 0 29.6% 1.66% 0%
KUNAVARAM (199828) 855 129 15.09% 122 7 0 14.27% 0.82% 0%
MIRTHIPADU (199829) 934 117 12.53% 99 12 6 10.6% 1.28% 0.64%
MUGGAULLA (199830) 2077 529 25.47% 519 10 0 24.99% 0.48% 0%
MULAKALLANKA (199831) 248 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MUNIKUDALI (199832) 1212 278 22.94% 267 10 1 22.03% 0.83% 0.08%
NAGAM PALLE (199833) 543 295 54.33% 257 38 0 47.33% 7% 0%
PURUSHOTHA PATNAM (199834) 1280 431 33.67% 407 24 0 31.8% 1.88% 0%
RAGHUDEVA PURAM (199835) 3364 572 17% 555 17 0 16.5% 0.51% 0%
SEETHANAGARAM (199836) 2137 221 10.34% 215 6 0 10.06% 0.28% 0%
SINGAVARAM (199837) 1069 187 17.49% 179 8 0 16.74% 0.75% 0%
VANGALAPUDI (199838) 1071 250 23.34% 228 16 1 21.29% 1.49% 0.09%