House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : SAMALKOTA (4913)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ATCHAM PETA (199785) 2600 429 16.5% 315 114 0 12.12% 4.38% 0%
BOYANAPUDI (199786) 357 32 8.96% 30 2 0 8.4% 0.56% 0%
CHANDRAM PALEM (199787) 1993 496 24.89% 290 205 1 14.55% 10.29% 0.05%
G. KOTHURU (199788) 2807 373 13.29% 286 87 0 10.19% 3.1% 0%
G. MEDAPADU (199789) 2807 373 13.29% 286 87 0 10.19% 3.1% 0%
GONCHALA (199790) 2459 288 11.71% 250 38 0 10.17% 1.55% 0%
HUSSIANPURAM (199791) 807 236 29.24% 200 36 0 24.78% 4.46% 0%
KAPAVARAM (199792) 376 151 40.16% 128 23 0 34.04% 6.12% 0%
MADHAVAPATNAM (199793) 1865 186 9.97% 103 82 0 5.52% 4.4% 0%
NAVARA (199794) 953 134 14.06% 112 22 0 11.75% 2.31% 0%
P. VEMAVARAM (199795) 653 84 12.86% 11 73 0 1.68% 11.18% 0%
PANASAPADU (199796) 2459 288 11.71% 250 38 0 10.17% 1.55% 0%
PANDRAVADA (199797) 319 12 3.76% 12 0 0 3.76% 0% 0%
PAVARA (199798) 1993 496 24.89% 290 205 1 14.55% 10.29% 0.05%
PEDABRAHMADEVAM (199799) 2069 285 13.77% 171 113 1 8.26% 5.46% 0.05%
UNDURU (199800) 1750 512 29.26% 465 42 5 26.57% 2.4% 0.29%
VENKATAKRISHNARAYAPURAM (199801) 1623 672 41.4% 481 188 2 29.64% 11.58% 0.12%
VETLAPALEM (199802) 4790 937 19.56% 777 152 6 16.22% 3.17% 0.13%