House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : SAKHINETIPALLE (4912)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANTARVEDI (199769) 3747 1227 32.75% 1209 12 6 32.27% 0.32% 0.16%
ANTARVEDIPALEM (199770) 3570 1356 37.98% 1277 78 1 35.77% 2.18% 0.03%
ANTHARVEDHI DEVASTHANAM (199774) 3747 1227 32.75% 1209 12 6 32.27% 0.32% 0.16%
APPANARAMUNI LANKA (199771) 1188 379 31.9% 371 6 2 31.23% 0.51% 0.17%
GONDI (199772) 3747 1227 32.75% 1209 12 6 32.27% 0.32% 0.16%
GUDIMULA (199773) 525 216 41.14% 214 2 0 40.76% 0.38% 0%
KESAVADASUPALEM (199775) 2111 616 29.18% 607 9 0 28.75% 0.43% 0%
MORI (199776) 2009 395 19.66% 375 11 9 18.67% 0.55% 0.45%
MORIPODU (199777) 2009 395 19.66% 375 11 9 18.67% 0.55% 0.45%
PALLI PALEM (199778) 3747 1227 32.75% 1209 12 6 32.27% 0.32% 0.16%
RAMESWARAM (199779) 1348 439 32.57% 429 5 4 31.82% 0.37% 0.3%
SAKINETIPALLE (199780) 4113 1550 37.69% 1490 59 0 36.23% 1.43% 0%
SAKINETIPALLE LANKA (199781) 4113 1550 37.69% 1490 59 0 36.23% 1.43% 0%
SRUNGAVARAPPADU (199782) 2111 616 29.18% 607 9 0 28.75% 0.43% 0%
TEKISETTI PALEM (199783) 4113 1550 37.69% 1490 59 0 36.23% 1.43% 0%
VUYYURIVARI MERAKA (199784) 3570 1356 37.98% 1277 78 1 35.77% 2.18% 0.03%