House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : RAVULAPALEM (4909)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
DEVARAPALLE (199729) 2301 284 12.34% 261 23 0 11.34% 1% 0%
GOPALAPURAM (199730) 2634 451 17.12% 407 44 0 15.45% 1.67% 0%
ITHAKOTA (199731) 1387 222 16.01% 177 43 2 12.76% 3.1% 0.14%
KETHARAJUPALLE (199732) 1922 306 15.92% 284 15 7 14.78% 0.78% 0.36%
KOMARAJU LANKA (199733) 1586 256 16.14% 228 9 19 14.38% 0.57% 1.2%
LAKSHMIPOLAVARAM (199734) 2198 505 22.98% 462 35 8 21.02% 1.59% 0.36%
MUMMIDIVARAPPADU (199735) 425 152 35.76% 138 14 0 32.47% 3.29% 0%
PODAGATLAPALLI (199736) 1610 347 21.55% 319 14 14 19.81% 0.87% 0.87%
RAVULAPADU (199737) 2198 505 22.98% 462 35 8 21.02% 1.59% 0.36%
RAVULAPALEM (199738) 5890 624 10.59% 369 255 0 6.26% 4.33% 0%
UBALANKA (199739) 1949 197 10.11% 187 10 0 9.59% 0.51% 0%
VEDIRESWARAM (199740) 1922 306 15.92% 284 15 7 14.78% 0.78% 0.36%