House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : RAMACHANDRAPURAM (4906)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ADIVARAPU PETA (199669) 2620 365 13.93% 293 60 12 11.18% 2.29% 0.46%
ANNAIPETA (199670) 1802 246 13.65% 186 59 1 10.32% 3.27% 0.06%
BAPANAYYA CHERUVU (199671) 1629 260 15.96% 194 66 0 11.91% 4.05% 0%
BEEMAKRROSUPALEM (199672) 414 139 33.57% 126 12 1 30.43% 2.9% 0.24%
CHODAVARAM (199674) 993 528 53.17% 451 76 1 45.42% 7.65% 0.1%
DRAKSHARAMA (199675) 2620 365 13.93% 293 60 12 11.18% 2.29% 0.46%
HASANBADA (199676) 541 111 20.52% 93 3 15 17.19% 0.55% 2.77%
JAGANNAIKULAPALEM (199677) 1080 104 9.63% 78 20 6 7.22% 1.85% 0.56%
KANDULAPALEM (199678) 618 140 22.65% 115 23 2 18.61% 3.72% 0.32%
KAPAVARAM (199679) 552 104 18.84% 97 3 4 17.57% 0.54% 0.72%
NARASAPURAPUPETA (199681) 688 169 24.56% 114 54 1 16.57% 7.85% 0.15%
NELA PRATHIPADU (199682) 2782 237 8.52% 204 33 0 7.33% 1.19% 0%
ODURU (199683) 608 372 61.18% 327 45 0 53.78% 7.4% 0%
TADIPALLE (199684) 283 80 28.27% 79 1 0 27.92% 0.35% 0%
TALLAPOLAM (199673) 3862 341 8.83% 282 53 6 7.3% 1.37% 0.16%
THOTAPETA (199685) 1146 224 19.55% 195 29 0 17.02% 2.53% 0%
UNDURU (199686) 681 191 28.05% 191 0 0 28.05% 0% 0%
UTRUMILLI (199687) 385 96 24.94% 82 14 0 21.3% 3.64% 0%
VEGAYAMMAPETA (199688) 1802 246 13.65% 186 59 1 10.32% 3.27% 0.06%
VELAMPALEM (199689) 2782 237 8.52% 204 33 0 7.33% 1.19% 0%
VELLA (199690) 2097 207 9.87% 154 52 1 7.34% 2.48% 0.05%
VENKATAYAPALEM (199691) 1629 260 15.96% 194 66 0 11.91% 4.05% 0%
YANAMADALA (199692) 601 200 33.28% 171 27 2 28.45% 4.49% 0.33%
YERUPALLE (199693) 558 85 15.23% 57 28 0 10.22% 5.02% 0%