House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : RAJANAGARAM (4904)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BHUPALAPATNAM (199625) 1472 132 8.97% 128 4 0 8.7% 0.27% 0%
CHAKRADWARABANDAM (199626) 2444 279 11.42% 270 8 1 11.05% 0.33% 0.04%
DIWANCHERUVU (199627) 5878 787 13.39% 675 104 6 11.48% 1.77% 0.1%
EAST GONAGUDEM (199628) 2705 255 9.43% 217 38 0 8.02% 1.4% 0%
FERIZELLIPETA (199629) 2705 255 9.43% 217 38 0 8.02% 1.4% 0%
G.YERRAMPALEM (199630) 841 186 22.12% 174 10 2 20.69% 1.19% 0.24%
KALAVACHERLA (199631) 1757 201 11.44% 156 45 0 8.88% 2.56% 0%
KANAVARAM (199632) 1777 448 25.21% 435 12 1 24.48% 0.68% 0.06%
KONDA GUNTURU (199633) 1731 144 8.32% 127 17 0 7.34% 0.98% 0%
KOTHA THUNGAPADU (199634) 2405 293 12.18% 287 3 3 11.93% 0.12% 0.12%
LALACHERUVU (199635) 5878 787 13.39% 675 104 6 11.48% 1.77% 0.1%
MUKKINADA (199636) 545 265 48.62% 239 26 0 43.85% 4.77% 0%
NAMAVARAM (199637) 543 76 14% 76 0 0 14% 0% 0%
NANDARADA (199638) 927 31 3.34% 27 4 0 2.91% 0.43% 0%
NARENDRAPURAM (199639) 1431 108 7.55% 104 4 0 7.27% 0.28% 0%
PALACHARLA (199640) 5878 787 13.39% 675 104 6 11.48% 1.77% 0.1%
PALLAKADIAM (199641) 1777 448 25.21% 435 12 1 24.48% 0.68% 0.06%
PATHA THUNGAPADU (199642) 2405 293 12.18% 287 3 3 11.93% 0.12% 0.12%
RADHEYAPALEM (199643) 2405 293 12.18% 287 3 3 11.93% 0.12% 0.12%
RAJANAGARAM (199644) 3202 448 13.99% 386 57 5 12.05% 1.78% 0.16%
SAMPATHANAGARAM (199645) 1731 144 8.32% 127 17 0 7.34% 0.98% 0%
SEETHARAMAPURAM (199646) 1757 201 11.44% 156 45 0 8.88% 2.56% 0%
SRIKRISHNAPATNAM (199647) 846 225 26.6% 207 13 3 24.47% 1.54% 0.35%
THOKADA (199648) 1516 354 23.35% 339 15 0 22.36% 0.99% 0%
VELUGUBANDA (199649) 2444 279 11.42% 270 8 1 11.05% 0.33% 0.04%