House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : PITHAPURAM (4901)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
B PRATHIPADU (199571) 2051 283 13.8% 262 20 1 12.77% 0.98% 0.05%
B. KOTHURU (199572) 498 110 22.09% 108 2 0 21.69% 0.4% 0%
BHOGAPURAM (199573) 2780 602 21.65% 537 63 1 19.32% 2.27% 0.04%
CHITRADA (199574) 2275 321 14.11% 277 22 22 12.18% 0.97% 0.97%
FAKRUDDINPALEM (199575) 525 88 16.76% 81 7 0 15.43% 1.33% 0%
GOKIVADA (199576) 624 181 29.01% 167 11 3 26.76% 1.76% 0.48%
JALLURU (199577) 915 242 26.45% 236 6 0 25.79% 0.66% 0%
JAMULAPALLI (199578) 470 212 45.11% 161 38 13 34.26% 8.09% 2.77%
KANDARADA (199579) 1145 208 18.17% 204 4 0 17.82% 0.35% 0%
KOLANKA (199580) 1304 163 12.5% 158 5 0 12.12% 0.38% 0%
L N PURAM (199582) 1304 163 12.5% 158 5 0 12.12% 0.38% 0%
MADHAVAPURAM (199583) 698 209 29.94% 199 10 0 28.51% 1.43% 0%
MALLAM (199584) 1401 262 18.7% 259 3 0 18.49% 0.21% 0%
MANGITURTHI (199585) 817 71 8.69% 61 6 4 7.47% 0.73% 0.49%
NAVAKANDRAVADA (199587) 414 285 68.84% 274 9 2 66.18% 2.17% 0.48%
P DONTHAMURU (199588) 874 209 23.91% 145 62 2 16.59% 7.09% 0.23%
P RAYAVARAM (199589) 1276 348 27.27% 328 16 4 25.71% 1.25% 0.31%
P THIMMAPURAM (199590) 1276 348 27.27% 328 16 4 25.71% 1.25% 0.31%
RAPARTHI (199591) 988 185 18.72% 147 37 1 14.88% 3.74% 0.1%
VELDURTHI (199592) 884 150 16.97% 133 17 0 15.05% 1.92% 0%
VIRAVA (199593) 1208 97 8.03% 96 1 0 7.95% 0.08% 0%
VIRAWADA (199594) 1937 278 14.35% 244 17 17 12.6% 0.88% 0.88%