House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : MANDAPETA (4894)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARTHAMURU (199445) 1881 208 11.06% 197 11 0 10.47% 0.58% 0%
DWARAPUDI (199446) 4602 572 12.43% 524 46 2 11.39% 1% 0.04%
IPPANAPADU (199447) 1645 164 9.97% 142 22 0 8.63% 1.34% 0%
KESAVARAM (199448) 2926 403 13.77% 378 25 0 12.92% 0.85% 0%
MAREDUBAKA (199449) 1147 137 11.94% 117 14 6 10.2% 1.22% 0.52%
MERNIPADU (199450) 294 51 17.35% 42 9 0 14.29% 3.06% 0%
PALATHODU (199451) 783 151 19.28% 105 46 0 13.41% 5.87% 0%
TAPESWARAM (199452) 2119 287 13.54% 233 52 2 11% 2.45% 0.09%
VELAGATHODU (199453) 1467 237 16.16% 220 17 0 15% 1.16% 0%
Y.SEETHANAGARAM (199454) 5730 829 14.47% 693 136 0 12.09% 2.37% 0%
YEDITHA (199455) 5730 829 14.47% 693 136 0 12.09% 2.37% 0%
Z.MEDAPADU (199456) 622 213 34.24% 151 62 0 24.28% 9.97% 0%