House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : MALIKIPURAM (4892)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BATTELANKA (199407) 1290 200 15.5% 195 5 0 15.12% 0.39% 0%
CHINTHALAMORI (199408) 2932 1266 43.18% 1239 23 2 42.26% 0.78% 0.07%
DINDI (199409) 2405 954 39.67% 935 18 1 38.88% 0.75% 0.04%
GOLLAPALEM (199410) 3985 1340 33.63% 1311 26 3 32.9% 0.65% 0.08%
GUBBALAPALEM (199411) 2481 732 29.5% 717 13 2 28.9% 0.52% 0.08%
GUDAPALLI (199412) 2481 732 29.5% 717 13 2 28.9% 0.52% 0.08%
GUDIMELLANKA (199413) 2405 954 39.67% 935 18 1 38.88% 0.75% 0.04%
IRUSUMANDA (199414) 427 141 33.02% 140 1 0 32.79% 0.23% 0%
KATHIMANDA (199415) 1290 200 15.5% 195 5 0 15.12% 0.39% 0%
KESANAPALLI (199416) 3985 1340 33.63% 1311 26 3 32.9% 0.65% 0.08%
LAKKAVARAM (199417) 1812 472 26.05% 436 26 10 24.06% 1.43% 0.55%
MALIKIPURAM (199418) 1770 457 25.82% 413 38 6 23.33% 2.15% 0.34%
MATTAPARRU (199419) 441 131 29.71% 128 3 0 29.02% 0.68% 0%
MEDICHERLAPALEM (199420) 2405 954 39.67% 935 18 1 38.88% 0.75% 0.04%
PADAMATIPALEM (199421) 3985 1340 33.63% 1311 26 3 32.9% 0.65% 0.08%
PALLIPALEM (199422) 2481 732 29.5% 717 13 2 28.9% 0.52% 0.08%
RAMARAJULANKA (199423) 1712 456 26.64% 452 4 0 26.4% 0.23% 0%
SANKARAGUPTAM (199424) 2932 1266 43.18% 1239 23 2 42.26% 0.78% 0.07%
TURPUPALEM (199425) 3985 1340 33.63% 1311 26 3 32.9% 0.65% 0.08%
VISWESWARAYAPURAM (199426) 1220 288 23.61% 277 11 0 22.7% 0.9% 0%