House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : KOTANANDURU (4889)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALLIPUDI (199354) 1450 501 34.55% 499 2 0 34.41% 0.14% 0%
BHIMAVARAPUKOTA (199356) 816 326 39.95% 318 8 0 38.97% 0.98% 0%
BILLANANDURU (199357) 816 67 8.21% 64 3 0 7.84% 0.37% 0%
BODHAVARAM (199358) 1024 215 21% 195 20 0 19.04% 1.95% 0%
INDUGAPALLE (199362) 1175 155 13.19% 143 10 2 12.17% 0.85% 0.17%
JAGANNADHAPURAM (199363) 1175 155 13.19% 143 10 2 12.17% 0.85% 0.17%
K.A.MALLAVARAM (199365) 753 147 19.52% 137 10 0 18.19% 1.33% 0%
K.E.CHINNAYYAPALEM (199366) 1214 305 25.12% 305 0 0 25.12% 0% 0%
K.KOTTAM (199367) 2115 352 16.64% 332 20 0 15.7% 0.95% 0%
K.O.AGRAHARAM (199368) 371 168 45.28% 168 0 0 45.28% 0% 0%
KAKARAPALLE (199369) 694 71 10.23% 69 2 0 9.94% 0.29% 0%
KOTANANDURU (199370) 1771 482 27.22% 466 16 0 26.31% 0.9% 0%
LAKSHMIDEVIPETA (199372) 371 178 47.98% 174 1 3 46.9% 0.27% 0.81%
P.KOTTAM (199375) 2115 352 16.64% 332 20 0 15.7% 0.95% 0%
SURAPURAJUPETA (199379) 1045 9 0.86% 7 2 0 0.67% 0.19% 0%
T.J.NAGARAM (199380) 357 17 4.76% 16 1 0 4.48% 0.28% 0%