House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : KIRLAMPUDI (4887)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BHUPALAPATNAM (199314) 457 117 25.6% 95 22 0 20.79% 4.81% 0%
BURUGUPUDI (199315) 2630 164 6.24% 157 7 0 5.97% 0.27% 0%
GEDDANAPALLE (199316) 1435 138 9.62% 130 8 0 9.06% 0.56% 0%
GONEDA (199317) 1223 157 12.84% 135 15 0 11.04% 1.23% 0%
JAGAPATHINAGARAM (199318) 6222 785 12.62% 662 96 0 10.64% 1.54% 0%
KRISHNAVARAM (199319) 726 58 7.99% 48 10 0 6.61% 1.38% 0%
MUKKOLLU (199320) 795 127 15.97% 113 14 0 14.21% 1.76% 0%
RAJUPALEM (199322) 643 197 30.64% 156 39 1 24.26% 6.07% 0.16%
RAMAKRISHNAPURAM (199324) 388 157 40.46% 132 23 2 34.02% 5.93% 0.52%
S.THIMMAPURAM (199325) 601 178 29.62% 151 27 0 25.12% 4.49% 0%
SOMAVARAM (199328) 1190 123 10.34% 121 2 0 10.17% 0.17% 0%
SUNGARAYUNIPALEM (199329) 849 68 8.01% 68 0 0 8.01% 0% 0%
THAMARADA (199330) 1496 97 6.48% 86 11 0 5.75% 0.74% 0%
VEERAVARAM (199331) 1361 343 25.2% 323 20 0 23.73% 1.47% 0%
VELANKA (199332) 1071 108 10.08% 101 7 0 9.43% 0.65% 0%