House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : KARAPA (4885)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARATLAKATTA (199275) 1775 248 13.97% 202 39 7 11.38% 2.2% 0.39%
G. BHAVARAM (199276) 280 182 65% 171 8 3 61.07% 2.86% 1.07%
GODDETIPALEM (199277) 1775 248 13.97% 202 39 7 11.38% 2.2% 0.39%
GORRIPUDI (199278) 1752 130 7.42% 106 9 15 6.05% 0.51% 0.86%
GURAJANAPALLE (199279) 1976 235 11.89% 225 10 0 11.39% 0.51% 0%
KARAPA (199280) 2755 316 11.47% 210 105 1 7.62% 3.81% 0.04%
KONGODU (199281) 575 76 13.22% 70 6 0 12.17% 1.04% 0%
KORIPALLE (199282) 464 44 9.48% 39 5 0 8.41% 1.08% 0%
KURADA (199283) 1027 144 14.02% 119 25 0 11.59% 2.43% 0%
NADAKUDURU (199284) 1850 246 13.3% 138 108 0 7.46% 5.84% 0%
PATHARLAGADDA (199285) 328 127 38.72% 122 5 0 37.2% 1.52% 0%
PEDA KOTHURU (199286) 1328 324 24.4% 286 38 0 21.54% 2.86% 0%
PEDDAPURAPPADU (199287) 1113 223 20.04% 202 20 1 18.15% 1.8% 0.09%
PENUGUDURU (199288) 1143 208 18.2% 179 28 1 15.66% 2.45% 0.09%
SIRIPURAM (199289) 373 117 31.37% 43 74 0 11.53% 19.84% 0%
UPPALANKA (199290) 1976 235 11.89% 225 10 0 11.39% 0.51% 0%
VAKADA (199291) 618 167 27.02% 165 2 0 26.7% 0.32% 0%
VALASAPAKULU (199292) 1453 204 14.04% 167 37 0 11.49% 2.55% 0%
VELANGI (199293) 2141 258 12.05% 231 23 4 10.79% 1.07% 0.19%
VEMULAVADA (199294) 1453 204 14.04% 167 37 0 11.49% 2.55% 0%
VIJAYARAYUDU PALEM (199295) 1113 223 20.04% 202 20 1 18.15% 1.8% 0.09%
YANDAMURU (199296) 1328 324 24.4% 286 38 0 21.54% 2.86% 0%
Z. BHAVARAM (199297) 408 86 21.08% 84 0 2 20.59% 0% 0.49%