House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : GOKAVARAM (4877)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ATCHUTAPURAM (199145) 609 230 37.77% 227 0 3 37.27% 0% 0.49%
GADELAPALEM (199146) 1095 235 21.46% 227 3 0 20.73% 0.27% 0%
GOKAVARAM (199148) 4537 864 19.04% 783 79 2 17.26% 1.74% 0.04%
GUMMALLADUDDI (199149) 1544 202 13.08% 197 5 0 12.76% 0.32% 0%
KOTHAPALLE (199152) 4614 587 12.72% 553 34 0 11.99% 0.74% 0%
KRISHNUNI PALEM (199153) 875 274 31.31% 263 11 0 30.06% 1.26% 0%
MALLAVARAM (199154) 1754 298 16.99% 282 16 0 16.08% 0.91% 0%
RAMPA YERRAMPALEM (199155) 2083 438 21.03% 375 47 16 18% 2.26% 0.77%
THANTI KONDA (199156) 1435 285 19.86% 278 7 0 19.37% 0.49% 0%
TIRUMALAYAPALEM (199157) 1660 200 12.05% 196 4 0 11.81% 0.24% 0%