House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : DEVIPATNAM (4874)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CH.RAMANAYYAPETA (199096) 833 56 6.72% 56 0 0 6.72% 0% 0%
CHOPPAKONDA (199097) 429 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
DEVARAM (199098) 391 14 3.58% 12 2 0 3.07% 0.51% 0%
DEVIPATNAM (199099) 1189 187 15.73% 187 0 0 15.73% 0% 0%
INDUKURU (199100) 1149 140 12.18% 123 12 5 10.7% 1.04% 0.44%
INDUKURUPETA (199101) 984 84 8.54% 80 3 1 8.13% 0.3% 0.1%
KONDAMODALU (199102) 751 11 1.46% 11 0 0 1.46% 0% 0%
MANTURU (199103) 488 13 2.66% 13 0 0 2.66% 0% 0%
PALEM (199104) 249 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
PAMUGANDI (199105) 531 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
PUDIPALLI (199106) 452 25 5.53% 25 0 0 5.53% 0% 0%
SARABHAVARAM (199107) 282 20 7.09% 20 0 0 7.09% 0% 0%
THUNNURU (199108) 315 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
V.RAMANNAPALEM (199109) 456 1 0.22% 1 0 0 0.22% 0% 0%