House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : Y.S.R. (504) >> Block : CHAPADU (4820)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALLADUPALLE (198204) 1213 201 16.57% 200 1 0 16.49% 0.08% 0%
ANNAVARAM (198205) 1211 311 25.68% 309 1 1 25.52% 0.08% 0.08%
AYYAVARIPALLI (198206) 2860 596 20.84% 592 4 0 20.7% 0.14% 0%
BADRIPALLI (198207) 911 54 5.93% 54 0 0 5.93% 0% 0%
CHAPADU (198208) 632 119 18.83% 119 0 0 18.83% 0% 0%
CHINNAGURUVALUR (198209) 451 123 27.27% 121 1 1 26.83% 0.22% 0.22%
CHIYYAPADU (198210) 1355 265 19.56% 262 3 0 19.34% 0.22% 0%
KHADERPALLI (198211) 1416 256 18.08% 255 1 0 18.01% 0.07% 0%
KUTCHUPAPA (198212) 198 20 10.1% 20 0 0 10.1% 0% 0%
LAKSHMIPETA (198213) 1213 201 16.57% 200 1 0 16.49% 0.08% 0%
MADUR (198214) 1172 311 26.54% 309 1 1 26.37% 0.09% 0.09%
N.OBAYAPALLI (198215) 1444 340 23.55% 337 3 0 23.34% 0.21% 0%
NAGULAPALLI (198216) 1416 256 18.08% 255 1 0 18.01% 0.07% 0%
PALLAVOLU (198217) 1416 256 18.08% 255 1 0 18.01% 0.07% 0%
PEDDAGURAVALUR (198218) 607 29 4.78% 29 0 0 4.78% 0% 0%
RAJUVARIPETA (198219) 1444 340 23.55% 337 3 0 23.34% 0.21% 0%
SEETHARAMA PURAM (198220) 632 119 18.83% 119 0 0 18.83% 0% 0%
SIDDAREDDIPALLI (198221) 290 70 24.14% 70 0 0 24.14% 0% 0%
SOMAPURAM (198222) 629 195 31% 195 0 0 31% 0% 0%
T.OBAYAPALLI (198223) 2527 576 22.79% 571 4 1 22.6% 0.16% 0.04%
VEDURURU (198224) 924 154 16.67% 149 5 0 16.13% 0.54% 0%
VISWANADHAPURAM (198225) 729 54 7.41% 54 0 0 7.41% 0% 0%