House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : CHITTOOR (503) >> Block : RAMACHANDRAPURAM (4790)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANUPALLE (197592) 747 49 6.56% 49 0 0 6.56% 0% 0%
CHITATHUR KALE PALLE (197593) 878 241 27.45% 240 1 0 27.33% 0.11% 0%
CHUTTAGUNTA RAMAPURAM (197594) 782 182 23.27% 178 4 0 22.76% 0.51% 0%
GANESWARAPURAM (197595) 684 189 27.63% 187 1 1 27.34% 0.15% 0.15%
GANGIREDDI PALLE (197596) 320 89 27.81% 89 0 0 27.81% 0% 0%
KAMMA PALLE (197597) 517 195 37.72% 192 2 0 37.14% 0.39% 0%
KAMMAKANDRIGA (197598) 812 189 23.28% 188 0 1 23.15% 0% 0.12%
KATTAKINDA VENKATAPURAM (197599) 394 69 17.51% 64 5 0 16.24% 1.27% 0%
KOTHAKANDRIGA (197600) 1084 245 22.6% 244 1 0 22.51% 0.09% 0%
KOTHAVEPA KUPPAM (197601) 894 218 24.38% 218 0 0 24.38% 0% 0%
KUPPAMBADURU (197602) 1084 245 22.6% 244 1 0 22.51% 0.09% 0%
MITTA KANDRIGA (197603) 1084 245 22.6% 244 1 0 22.51% 0.09% 0%
N.R.KAMMAPALLE (197604) 878 241 27.45% 240 1 0 27.33% 0.11% 0%
NADAVALURU (197605) 812 189 23.28% 188 0 1 23.15% 0% 0.12%
NENNURU (197606) 684 189 27.63% 187 1 1 27.34% 0.15% 0.15%
NETHA KUPPAM (197607) 894 218 24.38% 218 0 0 24.38% 0% 0%
P.VENKATESWARA PURAM (197608) 439 7 1.59% 7 0 0 1.59% 0% 0%
PATHAKANDALAVARI PALLI (197609) 684 189 27.63% 187 1 1 27.34% 0.15% 0.15%
PULLAMANAIDU KANDRIGA (197610) 894 218 24.38% 218 0 0 24.38% 0% 0%
RAVILLAVARIPALLE (197611) 174 86 49.43% 84 1 1 48.28% 0.57% 0.57%
RAYAL CHERUVU (197612) 322 10 3.11% 10 0 0 3.11% 0% 0%
SORAKAYALAPALEM (197613) 572 93 16.26% 88 5 0 15.38% 0.87% 0%
VENKATRAMA PURAM (197614) 430 97 22.56% 92 5 0 21.4% 1.16% 0%