House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : CHITTOOR (503) >> Block : KARVETINAGAR (4767)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALATHUR (197168) 1324 366 27.64% 362 4 0 27.34% 0.3% 0%
AMMAPALLI (197169) 534 69 12.92% 69 0 0 12.92% 0% 0%
ANNUR (197170) 866 612 70.67% 603 3 2 69.63% 0.35% 0.23%
C.D. KANDRIGA (197171) 594 221 37.21% 221 0 0 37.21% 0% 0%
D.M.PURAM (197172) 717 115 16.04% 114 1 0 15.9% 0.14% 0%
ERRAMARAJUPALLE (197173) 283 91 32.16% 91 0 0 32.16% 0% 0%
GAJANKI (197174) 890 203 22.81% 202 1 0 22.7% 0.11% 0%
GOPICHETTIPALLE (197175) 578 383 66.26% 382 0 1 66.09% 0% 0.17%
K.P AGRAHARAM (197176) 618 82 13.27% 82 0 0 13.27% 0% 0%
KARVETINAGAR (197177) 3194 644 20.16% 608 34 0 19.04% 1.06% 0%
KATHERAPALLE (197178) 436 172 39.45% 168 1 3 38.53% 0.23% 0.69%
KESAVAKUPPAM (197179) 265 22 8.3% 22 0 0 8.3% 0% 0%
KETHUMAHARAJAPURAM (197180) 465 170 36.56% 170 0 0 36.56% 0% 0%
KOLLAGUNTA (197181) 959 272 28.36% 268 4 0 27.95% 0.42% 0%
KOTARVEDU (197182) 506 247 48.81% 247 0 0 48.81% 0% 0%
LAKSHMIRAJUPET (197183) 423 26 6.15% 26 0 0 6.15% 0% 0%
MAKAMAMBAVILASAM (197184) 1221 610 49.96% 608 1 0 49.8% 0.08% 0%
MUKKARAVARIPALLE (197185) 296 92 31.08% 92 0 0 31.08% 0% 0%
R.K.V.B. PETA (197186) 904 461 51% 461 0 0 51% 0% 0%
SURENDRANAGARAM (197187) 394 68 17.26% 68 0 0 17.26% 0% 0%
T.K.M.PETA (197188) 594 221 37.21% 221 0 0 37.21% 0% 0%