House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : ANANTAPUR (502) >> Block : KANEKAL (4713)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BENNIKAL (196186) 452 46 10.18% 46 0 0 10.18% 0% 0%
BIDURUKUNTHAM (196187) 210 45 21.43% 45 0 0 21.43% 0% 0%
BRAHMASAMUDRAM (196188) 527 74 14.04% 72 2 0 13.66% 0.38% 0%
GANIGERA (196189) 1216 232 19.08% 231 0 0 19% 0% 0%
GARUDACHEDU (196190) 459 158 34.42% 158 0 0 34.42% 0% 0%
GOPULA PURAM (196191) 1139 232 20.37% 232 0 0 20.37% 0% 0%
HANAKANAHAL (196192) 669 110 16.44% 109 1 0 16.29% 0.15% 0%
HULIKERA (196193) 1139 232 20.37% 232 0 0 20.37% 0% 0%
JAKKALAVADIKI (196194) 1216 232 19.08% 231 0 0 19% 0% 0%
KALEKURTHY (196195) 366 38 10.38% 38 0 0 10.38% 0% 0%
KANEKAL (196196) 3756 405 10.78% 379 26 0 10.09% 0.69% 0%
MALYAM (196197) 613 135 22.02% 135 0 0 22.02% 0% 0%
N.HANUMAPURAM (196198) 386 60 15.54% 60 0 0 15.54% 0% 0%
RATCHUMARRI (196199) 398 75 18.84% 73 1 1 18.34% 0.25% 0.25%
SOLLAPURAM (196200) 388 99 25.52% 99 0 0 25.52% 0% 0%
THUMBIGANUR (196201) 553 81 14.65% 81 0 0 14.65% 0% 0%
UDEGOLAM (196202) 388 53 13.66% 53 0 0 13.66% 0% 0%
YERRAGUNTA (196203) 1357 164 12.09% 164 0 0 12.09% 0% 0%