House ownership status of SC Households

State : TRIPURA (16) >> District : Gomati (654) >> Block : Tepania (6782)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
Amtali (104116) 1684 372 22.09% 368 0 4 21.85% 0% 0.24%
Atharobhola (254033) 343 52 15.16% 50 1 1 14.58% 0.29% 0.29%
Bagabasa (104136) 570 63 11.05% 63 0 0 11.05% 0% 0%
Barabaiya (104137) 916 90 9.83% 89 1 0 9.72% 0.11% 0%
Chattaria (104140) 635 363 57.17% 362 1 0 57.01% 0.16% 0%
Dhajanagar (104143) 2683 789 29.41% 729 24 36 27.17% 0.89% 1.34%
East Barabaiya (261290) 747 63 8.43% 62 1 0 8.3% 0.13% 0%
East Dhajanagar (104159) 4054 905 22.32% 817 33 55 20.15% 0.81% 1.36%
East Gokulpur (104160) 2175 506 23.26% 477 10 19 21.93% 0.46% 0.87%
Gakulpur (104145) 4223 932 22.07% 844 33 55 19.99% 0.78% 1.3%
Garjanmura (104120) 1853 399 21.53% 395 0 4 21.32% 0% 0.22%
Hadra (104121) 1909 319 16.71% 317 0 2 16.61% 0% 0.1%
Kachigang (254041) 343 52 15.16% 50 1 1 14.58% 0.29% 0.29%
Kakraban Bac (6923) 1684 372 22.09% 368 0 4 21.85% 0% 0.24%
Karaiyamurra (104150) 630 105 16.67% 103 0 2 16.35% 0% 0.32%
Killa Bac (6924) 343 52 15.16% 50 1 1 14.58% 0.29% 0.29%
North Shalgarah (261293) 2284 488 21.37% 479 2 7 20.97% 0.09% 0.31%
North Silghati (254015) 1684 372 22.09% 368 0 4 21.85% 0% 0.24%
Raiyabari (254046) 169 27 15.98% 27 0 0 15.98% 0% 0%
Rangamati (261289) 4223 932 22.07% 844 33 55 19.99% 0.78% 1.3%
Shalgarah (104162) 2284 488 21.37% 479 2 7 20.97% 0.09% 0.31%
Tepania (104164) 3495 930 26.61% 867 27 36 24.81% 0.77% 1.03%
West Dhajanagar (261291) 2048 426 20.8% 367 23 36 17.92% 1.12% 1.76%
West Khupilong (104156) 512 79 15.43% 77 1 1 15.04% 0.2% 0.2%