House ownership status of SC Households

State : TRIPURA (16) >> District : Sepahijala (653) >> Block : Boxanagar (2435)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
Anandanagar (104260) 491 137 27.9% 135 2 0 27.49% 0.41% 0%
Aralia (104363) 664 43 6.48% 41 1 1 6.17% 0.15% 0.15%
Ashabari (104261) 1739 149 8.57% 136 9 4 7.82% 0.52% 0.23%
Bagber (261281) 1611 525 32.59% 517 3 5 32.09% 0.19% 0.31%
Bijoynagar (254313) 1016 387 38.09% 372 7 8 36.61% 0.69% 0.79%
Boxanagar (104262) 1176 107 9.1% 98 6 3 8.33% 0.51% 0.26%
Dayalpara (254314) 718 324 45.13% 319 0 5 44.43% 0% 0.7%
Dhanirampur (254315) 1311 114 8.7% 109 1 4 8.31% 0.08% 0.31%
Durgapur (104371) 1094 23 2.1% 23 0 0 2.1% 0% 0%
Kalshimura (104264) 1094 374 34.19% 368 2 4 33.64% 0.18% 0.37%
Kamalnagar (104265) 779 387 49.68% 372 7 8 47.75% 0.9% 1.03%
Khedabari (104378) 664 43 6.48% 41 1 1 6.17% 0.15% 0.15%
Kulubari (104266) 1995 194 9.72% 189 1 4 9.47% 0.05% 0.2%
Madhya Boxanagar (104267) 1176 107 9.1% 98 6 3 8.33% 0.51% 0.26%
Mainama (104268) 1060 80 7.55% 80 0 0 7.55% 0% 0%
Manikyanagar (104269) 1391 516 37.1% 507 3 6 36.45% 0.22% 0.43%
Matinagar (104270) 935 114 12.19% 109 1 4 11.66% 0.11% 0.43%
Nabadwipchandranagar (104382) 1094 23 2.1% 23 0 0 2.1% 0% 0%
North Kalamchoura (104273) 1333 646 48.46% 634 3 9 47.56% 0.23% 0.68%
Putia (104271) 1276 335 26.25% 330 0 5 25.86% 0% 0.39%
Rahimpur (104272) 1426 350 24.54% 344 0 6 24.12% 0% 0.42%
South Kalamchora (104263) 927 524 56.53% 514 2 8 55.45% 0.22% 0.86%
Valuarchar (104274) 718 324 45.13% 319 0 5 44.43% 0% 0.7%