House ownership status of SC Households

State : TRIPURA (16) >> District : Sepahijala (653) >> Block : Bishalgarh (2434)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
Arabindanagar (104224) 1029 120 11.66% 82 0 38 7.97% 0% 3.69%
Badhyardighi (261271) 2138 530 24.79% 488 2 40 22.83% 0.09% 1.87%
Bhati Larma (261276) 1961 546 27.84% 446 13 87 22.74% 0.66% 4.44%
Bhatibari (261272) 393 34 8.65% 33 1 0 8.4% 0.25% 0%
Champamura (104228) 899 151 16.8% 147 2 2 16.35% 0.22% 0.22%
Chandranagar (104236) 2138 530 24.79% 488 2 40 22.83% 0.09% 1.87%
Charilam Bac (261203) 925 202 21.84% 202 0 0 21.84% 0% 0%
Dayarampara (254131) 1725 89 5.16% 79 0 10 4.58% 0% 0.58%
Debipur (104232) 393 34 8.65% 33 1 0 8.4% 0.25% 0%
East Gakulnagar (104253) 2246 464 20.66% 449 8 7 19.99% 0.36% 0.31%
Gakulnagar (104233) 2246 464 20.66% 449 8 7 19.99% 0.36% 0.31%
Gazaria (104235) 925 202 21.84% 202 0 0 21.84% 0% 0%
Ghaniamara (104237) 1825 312 17.1% 296 10 6 16.22% 0.55% 0.33%
Golaghati (104238) 1725 89 5.16% 79 0 10 4.58% 0% 0.58%
Gopinagar (104239) 1961 546 27.84% 446 13 87 22.74% 0.66% 4.44%
Harishnagar (261275) 2246 464 20.66% 449 8 7 19.99% 0.36% 0.31%
Kaiyadepha (104240) 775 278 35.87% 273 1 4 35.23% 0.13% 0.52%
Kamalasagar (104241) 1128 308 27.3% 298 6 4 26.42% 0.53% 0.35%
Kasba (104242) 1961 546 27.84% 446 13 87 22.74% 0.66% 4.44%
Konaban (104243) 874 277 31.69% 247 5 25 28.26% 0.57% 2.86%
Krishna Kishorenagar (104244) 2018 307 15.21% 298 4 5 14.77% 0.2% 0.25%
Laxmibil (104246) 2138 530 24.79% 488 2 40 22.83% 0.09% 1.87%
Lembutali (261274) 1359 359 26.42% 359 0 0 26.42% 0% 0%
Madhupur (104247) 1995 355 17.79% 344 9 2 17.24% 0.45% 0.1%
Madhya Laxmibil (104248) 2111 645 30.55% 594 15 36 28.14% 0.71% 1.71%
Nabinagar (104249) 2018 307 15.21% 298 4 5 14.77% 0.2% 0.25%
Nehal Chandranagar (104250) 1359 359 26.42% 359 0 0 26.42% 0% 0%
New Chelikhala (254135) 925 202 21.84% 202 0 0 21.84% 0% 0%
Pathariadwar (261273) 3747 748 19.96% 736 10 2 19.64% 0.27% 0.05%
Prabhurampur (104234) 1825 312 17.1% 296 10 6 16.22% 0.55% 0.33%
Purathal Rajnagar (104252) 1029 120 11.66% 82 0 38 7.97% 0% 3.69%
Radhanagar (104254) 553 114 20.61% 113 0 0 20.43% 0% 0%
Ragunathpur (104255) 3936 957 24.31% 890 25 42 22.61% 0.64% 1.07%
Routhkhala (104257) 2111 645 30.55% 594 15 36 28.14% 0.71% 1.71%
South Madhupur (104231) 2770 633 22.85% 617 10 6 22.27% 0.36% 0.22%