House ownership status of SC Households

State : TRIPURA (16) >> District : South Tripura (271) >> Block : Bokafa (2424)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
Bagafa (253980) 1368 275 20.1% 267 8 0 19.52% 0.58% 0%
Baikhora (253981) 758 4 0.53% 4 0 0 0.53% 0% 0%
Betaga (104082) 1913 599 31.31% 581 15 3 30.37% 0.78% 0.16%
Birchandranagar (253982) 1100 76 6.91% 76 0 0 6.91% 0% 0%
Bokafa Bac (6928) 10182 1242 12.2% 1208 28 6 11.86% 0.27% 0.06%
Debipur (253986) 1100 76 6.91% 76 0 0 6.91% 0% 0%
East Bokafa (104085) 1368 275 20.1% 267 8 0 19.52% 0.58% 0%
Gardhang (104087) 385 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Kanchannagar (104088) 1263 134 10.61% 126 8 0 9.98% 0.63% 0%
Kathaliacherra (253990) 956 16 1.67% 14 2 0 1.46% 0.21% 0%
Lawgangsom (253992) 1913 599 31.31% 581 15 3 30.37% 0.78% 0.16%
Laxmicherra (253991) 349 2 0.57% 2 0 0 0.57% 0% 0%
Lowgang (104090) 1913 599 31.31% 581 15 3 30.37% 0.78% 0.16%
Madhya Kathalia (253993) 2000 307 15.35% 304 2 1 15.2% 0.1% 0.05%
Manu (253994) 2298 124 5.4% 120 3 1 5.22% 0.13% 0.04%
Patichhari (253995) 1047 12 1.15% 12 0 0 1.15% 0% 0%
Radha Kishore Ganj (104096) 1479 322 21.77% 314 8 0 21.23% 0.54% 0%
Rajapur (253996) 897 19 2.12% 19 0 0 2.12% 0% 0%
Satchand Bac (6930) 332 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
South Takmachara (253985) 1247 30 2.41% 29 0 1 2.33% 0% 0.08%
Subash Colony (104097) 2791 733 26.26% 707 23 3 25.33% 0.82% 0.11%
Sulthung Manu (253999) 1198 48 4.01% 44 3 1 3.67% 0.25% 0.08%
Taikumba (254123) 332 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Takmacherra (254000) 864 66 7.64% 66 0 0 7.64% 0% 0%
West Kathalia (104095) 952 291 30.57% 290 0 1 30.46% 0% 0.11%