House ownership status of SC Households

State : TRIPURA (16) >> District : Dhalai (269) >> Block : Dumburnagar (2412)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
Bawalkhali (253829) 35 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Bhagirath (253830) 324 3 0.93% 2 1 0 0.62% 0.31% 0%
Chitrajhari (273392) 525 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Dalapati (253831) 331 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Dhalajhari (253832) 337 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Dumburnagar Bac (6921) 8394 1135 13.52% 1070 31 34 12.75% 0.37% 0.41%
Gandacherra (253833) 3435 868 25.27% 810 29 29 23.58% 0.84% 0.84%
Jagabandhupara (253834) 319 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Kalajhari (253835) 495 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Kalyansing (253836) 454 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Laxmipur (253837) 731 51 6.98% 51 0 0 6.98% 0% 0%
Nakyachara (273395) 73 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Narayan Pur (273394) 1198 261 21.79% 254 3 4 21.2% 0.25% 0.33%
Pancharatan (253838) 451 160 35.48% 154 1 5 34.15% 0.22% 1.11%
Paschim Gandacherra (273390) 2190 607 27.72% 556 26 25 25.39% 1.19% 1.14%
Raishyabari Bac (261188) 402 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Ramnagar (253842) 487 46 9.45% 45 1 0 9.24% 0.21% 0%
Ranir Pukur (273393) 837 166 19.83% 160 1 5 19.12% 0.12% 0.6%
Ratannagar (253843) 614 1 0.16% 0 1 0 0% 0.16% 0%
Sarma (253844) 1649 421 25.53% 408 4 9 24.74% 0.24% 0.55%
Thakurcherra (253846) 264 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Tuichakma (253845) 138 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Ultacherra (253847) 596 4 0.67% 4 0 0 0.67% 0% 0%
Uttar Gandacherra (273391) 2237 607 27.13% 556 26 25 24.85% 1.16% 1.12%