Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3)
District Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AMRITSAR (27) 342196 48079 14.05% 3330 878 2691 0.97% 0.26% 0.79%
BARNALA (605) 77351 9417 12.17% 424 47 149 0.55% 0.06% 0.19%
BATHINDA (28) 193315 22311 11.54% 1086 132 293 0.56% 0.07% 0.15%
FARIDKOT (29) 147309 16289 11.06% 940 145 425 0.64% 0.1% 0.29%
FATEHGARH SAHIB (30) 77602 9604 12.38% 723 37 486 0.93% 0.05% 0.63%
FAZILKA (651) 249592 26146 10.48% 1107 26 380 0.44% 0.01% 0.15%
FIROZEPUR (31) 326453 35555 10.89% 2063 80 558 0.63% 0.02% 0.17%
GURDASPUR (32) 320487 48658 15.18% 6902 305 1699 2.15% 0.1% 0.53%
HOSHIARPUR (33) 316026 71836 22.73% 9050 516 3975 2.86% 0.16% 1.26%
JALANDHAR (34) 243193 49248 20.25% 1853 286 2270 0.76% 0.12% 0.93%
KAPURTHALA (35) 107191 18505 17.26% 951 439 884 0.89% 0.41% 0.82%
LUDHIANA (36) 378448 53138 14.04% 3487 859 7132 0.92% 0.23% 1.88%
MANSA (37) 116780 12851 11% 586 21 158 0.5% 0.02% 0.14%
MOGA (38) 195909 26181 13.36% 1291 83 485 0.66% 0.04% 0.25%
PATHANKOT (662) 91662 14038 15.31% 2895 77 729 3.16% 0.08% 0.8%
PATIALA (41) 314266 34314 10.92% 1984 207 1438 0.63% 0.07% 0.46%
RUPNAGAR (42) 123885 23815 19.22% 2841 155 1824 2.29% 0.13% 1.47%
S.A.S Nagar (608) 80659 8387 10.4% 776 82 977 0.96% 0.1% 1.21%
SANGRUR (43) 223224 26094 11.69% 1564 451 872 0.7% 0.2% 0.39%
SRI MUKTSAR SAHIB (39) 169813 20373 12% 845 29 201 0.5% 0.02% 0.12%
Shahid Bhagat Singh Nagar (40) 126230 26067 20.65% 1370 91 722 1.09% 0.07% 0.57%
Tarn Taran (609) 251342 42063 16.74% 2789 123 905 1.11% 0.05% 0.36%