Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : FAZILKA (651) >> Block : Arniwala Shiekh Subhan (6735)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ALIANA (261496) 2368 200 8.45% 12 0 0 0.51% 0% 0%
BAGHEWALA (261837) 451 46 10.2% 1 0 3 0.22% 0% 0.67%
BANNAWALA (261838) 540 62 11.48% 1 0 0 0.19% 0% 0%
BASTI NURSHAH (261889) 926 46 4.97% 9 0 1 0.97% 0% 0.11%
BURJ HANUMANGARH (261864) 529 86 16.26% 3 0 0 0.57% 0% 0%
CHAHLANWALI (261842) 400 21 5.25% 0 0 0 0% 0% 0%
CHAK BANWALA (261840) 185 29 15.68% 4 0 1 2.16% 0% 0.54%
CHAK DABWALA (261839) 326 57 17.48% 8 0 0 2.45% 0% 0%
CHAK KHEOWALI (261841) 369 38 10.3% 1 0 0 0.27% 0% 0%
CHIMNEWALA ALIAS JORE JAND (261850) 241 17 7.05% 2 0 0 0.83% 0% 0%
DABWALA KALAN (261843) 788 66 8.38% 9 0 0 1.14% 0% 0%
DHANI BUTA SINGH (261887) 655 93 14.2% 8 0 1 1.22% 0% 0.15%
DHANI DARYA SINGH (261893) 400 21 5.25% 0 0 0 0% 0% 0%
DHANI JANTA NAGAR (261869) 913 107 11.72% 6 0 0 0.66% 0% 0%
DHANI KOTU RAM (261870) 913 107 11.72% 6 0 0 0.66% 0% 0%
DHIPPANWALI (261844) 489 76 15.54% 5 0 0 1.02% 0% 0%
GHATIANWALI JATTAN (261845) 320 29 9.06% 0 0 0 0% 0% 0%
GHATTIANWALI BODLA (261859) 462 47 10.17% 3 0 0 0.65% 0% 0%
GHURIANA (261865) 538 30 5.58% 0 0 0 0% 0% 0%
ISLAM WALA (261846) 534 35 6.55% 2 0 0 0.37% 0% 0%
JANDWALA BHIMESHAH (261847) 658 24 3.65% 1 0 0 0.15% 0% 0%
JHOTIANWALI (261849) 926 46 4.97% 9 0 1 0.97% 0% 0.11%
JHUGE KEHAR SINGH (261886) 489 76 15.54% 5 0 0 1.02% 0% 0%
JORKI ANDHE WALI (261848) 218 26 11.93% 0 0 1 0% 0% 0.46%
KAMALWALA (261852) 589 103 17.49% 2 0 0 0.34% 0% 0%
KANDHWALA HAZAR KHAN (261853) 655 93 14.2% 8 0 1 1.22% 0% 0.15%
KOHARIANWALI (261851) 507 48 9.47% 4 1 1 0.79% 0.2% 0.2%
MACHI RAM LAHORIAN NAGAR (261888) 913 107 11.72% 6 0 0 0.66% 0% 0%
MAHUANA BODLA (261854) 721 104 14.42% 4 0 0 0.55% 0% 0%
MAMU KHERA (261866) 566 49 8.66% 0 0 0 0% 0% 0%
MAMU KHERA KHATWAN (261892) 566 49 8.66% 0 0 0 0% 0% 0%
MULIANWALI (261855) 516 30 5.81% 0 0 0 0% 0% 0%
MURADWALA DAL SINGH (261867) 452 24 5.31% 1 0 0 0.22% 0% 0%
PAKAN (261856) 579 59 10.19% 0 0 0 0% 0% 0%
PIND CHIRAG DHANI (261891) 926 46 4.97% 9 0 1 0.97% 0% 0.11%
SAHIBZADA AJIT SINGH NAGAR (261868) 369 38 10.3% 1 0 0 0.27% 0% 0%
SAJRANA (261857) 913 107 11.72% 6 0 0 0.66% 0% 0%
SHAHPURA (261890) 926 46 4.97% 9 0 1 0.97% 0% 0.11%
SHAMAN KHANKA (261858) 451 46 10.2% 1 0 3 0.22% 0% 0.67%
SINGHPURA (261860) 263 26 9.89% 0 0 1 0% 0% 0.38%
TAHLIWALA BODLA (261862) 2445 284 11.62% 11 0 0 0.45% 0% 0%
TAHLIWALA JATTAN (261861) 379 55 14.51% 0 0 0 0% 0% 0%