Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : SANGRUR (43) >> Block : SANGRUR (347)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AKOI SAHIB (20460) 318 46 14.47% 5 1 0 1.57% 0.31% 0%
ANDHERI (20461) 203 27 13.3% 1 1 0 0.49% 0.49% 0%
BADRUKHAN (20462) 1678 137 8.16% 20 0 4 1.19% 0% 0.24%
BAHADURPUR (20465) 903 113 12.51% 12 0 3 1.33% 0% 0.33%
BALIAN (20463) 669 72 10.76% 2 0 2 0.3% 0% 0.3%
BALWAR KALAN (20464) 139 20 14.39% 3 0 0 2.16% 0% 0%
BANGAWALI (20468) 233 25 10.73% 3 0 0 1.29% 0% 0%
BHAGWAN PURA (20466) 34 4 11.76% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAMABADI (20467) 199 15 7.54% 0 0 0 0% 0% 0%
BHINDRAN (20469) 691 69 9.99% 8 0 3 1.16% 0% 0.43%
BUGRA (20470) 248 10 4.03% 0 0 0 0% 0% 0%
CHANGAL (20472) 417 38 9.11% 4 0 2 0.96% 0% 0.48%
CHATHA SEKHWAN (20471) 567 76 13.4% 3 0 6 0.53% 0% 1.06%
DEH KALAN (20473) 172 25 14.53% 3 0 2 1.74% 0% 1.16%
DHADRIAN (20474) 544 47 8.64% 1 0 0 0.18% 0% 0%
DIALGARH (20475) 301 51 16.94% 0 0 0 0% 0% 0%
DUGGAN (20476) 1056 98 9.28% 7 0 0 0.66% 0% 0%
EALWAL (20477) 413 62 15.01% 7 0 0 1.69% 0% 0%
FATEHGARH CHHANA (20478) 331 53 16.01% 7 0 1 2.11% 0% 0.3%
GAGGARPUR (20479) 460 89 19.35% 2 0 2 0.43% 0% 0.43%
GHABDAN (20480) 634 102 16.09% 8 0 2 1.26% 0% 0.32%
GURDASPUR BASTI (244921) 183 23 12.57% 0 0 4 0% 0% 2.19%
GURDASPURA (20481) 183 23 12.57% 0 0 4 0% 0% 2.19%
HAQIQATPURA (236309) 85 10 11.76% 1 0 0 1.18% 0% 0%
KALAUDI (20482) 262 32 12.21% 2 0 0 0.76% 0% 0%
KAMO MAJRA KALAN (20483) 176 28 15.91% 0 0 0 0% 0% 0%
KAMOMAJRA KHURD (20484) 253 38 15.02% 5 0 0 1.98% 0% 0%
KANOI (20485) 273 27 9.89% 1 0 1 0.37% 0% 0.37%
KHERI (20486) 604 93 15.4% 5 0 1 0.83% 0% 0.17%
KHILRIAN (20487) 167 14 8.38% 0 0 0 0% 0% 0%
KHURANA (20488) 302 43 14.24% 2 0 0 0.66% 0% 0%
KHURANI (20489) 146 18 12.33% 1 0 1 0.68% 0% 0.68%
KULAR KHURD (20491) 707 94 13.3% 5 0 1 0.71% 0% 0.14%
KUNRAN (20492) 401 45 11.22% 1 1 0 0.25% 0.25% 0%
LADDI (20493) 269 23 8.55% 2 0 0 0.74% 0% 0%
LIDRAN (20494) 235 14 5.96% 0 0 0 0% 0% 0%
LOHAKHERA (20495) 538 45 8.36% 1 0 0 0.19% 0% 0%
MANDER KALAN (20497) 421 31 7.36% 2 0 1 0.48% 0% 0.24%
MANDER KHURD (20496) 237 19 8.02% 0 0 0 0% 0% 0%
MANGWAL (20498) 1745 183 10.49% 40 0 4 2.29% 0% 0.23%
MOHAMMADPUR RASALDAR WALA (20499) 99 9 9.09% 2 0 2 2.02% 0% 2.02%
NANAK PURA (20500) 50 7 14% 0 0 0 0% 0% 0%
QILA BHARIAN (20490) 371 39 10.51% 0 0 0 0% 0% 0%
RAM NAGAR SIBIAN (236311) 260 25 9.62% 2 1 0 0.77% 0.38% 0%
RAMPURA BASTI (236312) 507 58 11.44% 1 0 0 0.2% 0% 0%
RATTOKE (20501) 210 17 8.1% 2 0 0 0.95% 0% 0%
RUPAHERI (20502) 233 26 11.16% 2 0 0 0.86% 0% 0%
SAHOKE (20503) 363 40 11.02% 6 0 0 1.65% 0% 0%
SARON (20504) 751 103 13.72% 2 0 2 0.27% 0% 0.27%
SOHIAN KHURD (261672) 307 52 16.94% 5 0 3 1.63% 0% 0.98%
TAKIPUR (20506) 219 23 10.5% 0 0 0 0% 0% 0%
THALES (20507) 225 23 10.22% 1 0 0 0.44% 0% 0%
TOGAWAL (20508) 483 32 6.63% 0 0 0 0% 0% 0%
TUNGAN (20509) 450 25 5.56% 2 0 0 0.44% 0% 0%
UBHAWAL (20510) 1347 167 12.4% 5 0 1 0.37% 0% 0.07%
UPPLI (20511) 819 103 12.58% 7 0 7 0.85% 0% 0.85%