Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : SANGRUR (43) >> Block : LEHRAGAGA (344)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ALAMPUR (20326) 283 15 5.3% 1 0 0 0.35% 0% 0%
ALISHER (20327) 215 43 20% 3 0 0 1.4% 0% 0%
ARAKWAS (20328) 364 21 5.77% 0 0 0 0% 0% 0%
BAKHORA KHURD (20330) 228 39 17.11% 0 0 0 0% 0% 0%
BAKHORAN KALAN (20329) 497 66 13.28% 0 0 1 0% 0% 0.2%
BALRAN (20331) 1364 219 16.06% 4 0 1 0.29% 0% 0.07%
BHAI KE PISHOR (20332) 510 84 16.47% 7 2 1 1.37% 0.39% 0.2%
BHATUAN (20333) 415 34 8.19% 1 0 0 0.24% 0% 0%
BHUTAL KALAN (20334) 1001 103 10.29% 5 0 1 0.5% 0% 0.1%
BHUTAL KHURD (20335) 562 120 21.35% 4 0 0 0.71% 0% 0%
CHANGALI WALA (20336) 213 19 8.92% 1 0 0 0.47% 0% 0%
CHOTIAN (20337) 639 105 16.43% 5 1 0 0.78% 0.16% 0%
CHURAL KALAN (20338) 708 92 12.99% 7 0 0 0.99% 0% 0%
CHURAL KHURD (20339) 212 24 11.32% 0 0 0 0% 0% 0%
DASKA (20340) 828 74 8.94% 0 0 0 0% 0% 0%
DEHLA (20341) 380 67 17.63% 2 0 1 0.53% 0% 0.26%
DHINDSA (236132) 330 41 12.42% 4 0 0 1.21% 0% 0%
GADRIANI (236133) 418 54 12.92% 3 1 0 0.72% 0.24% 0%
GAGA (20342) 623 67 10.75% 2 0 0 0.32% 0% 0%
GHORENAB (20343) 702 72 10.26% 3 0 0 0.43% 0% 0%
GOBINDPURA JAWAHARWALA (20345) 340 64 18.82% 3 0 0 0.88% 0% 0%
GOBINDPURA PAPRA (20344) 246 26 10.57% 3 0 1 1.22% 0% 0.41%
GURNE KALAN (236134) 284 49 17.25% 3 0 0 1.06% 0% 0%
GURU TAG BHADER NAGAR LEHAL KALAN (261451) 1045 128 12.25% 5 0 5 0.48% 0% 0.48%
HARIAYO (20346) 939 133 14.16% 2 0 0 0.21% 0% 0%
HARIGARH (20347) 390 45 11.54% 2 0 0 0.51% 0% 0%
JHALOOR (20348) 555 76 13.69% 0 0 1 0% 0% 0.18%
KALBANJRA (20349) 531 64 12.05% 0 0 0 0% 0% 0%
KALIA (20350) 398 52 13.07% 3 0 0 0.75% 0% 0%
KHAI (20351) 262 56 21.37% 3 0 0 1.15% 0% 0%
KHANDEBAD (20352) 458 23 5.02% 1 0 0 0.22% 0% 0%
KHOKHAR KALAN (236136) 566 78 13.78% 2 0 0 0.35% 0% 0%
KOTRHA LEHAL (20353) 493 31 6.29% 2 0 0 0.41% 0% 0%
LADAL (20354) 497 74 14.89% 7 0 2 1.41% 0% 0.4%
LEHAL KHURD (20356) 535 49 9.16% 3 0 0 0.56% 0% 0%
NANGLA (236138) 630 68 10.79% 1 0 0 0.16% 0% 0%
RAIDHARANA (20357) 920 101 10.98% 3 0 0 0.33% 0% 0%
RAMGARH SADHUAN (20358) 505 79 15.64% 3 0 2 0.59% 0% 0.4%
RAMPUR JAWAHARWALA (20359) 274 28 10.22% 1 0 0 0.36% 0% 0%
RATTA KHERA (236331) 360 55 15.28% 2 0 3 0.56% 0% 0.83%
ROREWALA (20360) 379 40 10.55% 0 0 0 0% 0% 0%
SANGATPURA (236332) 956 58 6.07% 0 0 0 0% 0% 0%
SEKHUWAS (20361) 500 75 15% 1 2 0 0.2% 0.4% 0%