Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : SANGRUR (43) >> Block : DHURI (343)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
BABANPUR (20291) 292 46 15.75% 0 30 5 0% 10.27% 1.71%
BALAMGARH (20098) 141 8 5.67% 0 0 0 0% 0% 0%
BAMAL (20100) 537 95 17.69% 12 0 5 2.23% 0% 0.93%
BANBHAURI (20101) 260 25 9.62% 4 1 2 1.54% 0.38% 0.77%
BANGANWALI (20292) 214 22 10.28% 2 3 0 0.93% 1.4% 0%
BARDWAL (20293) 562 72 12.81% 5 0 8 0.89% 0% 1.42%
BARDWAL LAMMA BASS (277584) 562 72 12.81% 5 0 8 0.89% 0% 1.42%
BATUHA (20294) 225 33 14.67% 0 0 0 0% 0% 0%
BENRA (20295) 912 157 17.21% 12 0 4 1.32% 0% 0.44%
BHADALWAD (20296) 200 39 19.5% 2 1 1 1% 0.5% 0.5%
BHALWAN (20297) 726 109 15.01% 6 2 3 0.83% 0.28% 0.41%
BHASAUR (20109) 724 59 8.15% 3 2 2 0.41% 0.28% 0.28%
BHOJOWALI (20298) 329 46 13.98% 3 0 0 0.91% 0% 0%
BHULLARHERI (20299) 663 85 12.82% 8 0 1 1.21% 0% 0.15%
BUGRA (244943) 556 83 14.93% 10 0 1 1.8% 0% 0.18%
BURJ GOHRA (20300) 70 6 8.57% 0 0 0 0% 0% 0%
BURJ SEDHA (20301) 66 8 12.12% 0 0 0 0% 0% 0%
CHEEMA (20123) 172 24 13.95% 1 0 0 0.58% 0% 0%
DAULATPUR (20302) 205 37 18.05% 0 26 5 0% 12.68% 2.44%
DHADHOGAL (236601) 526 54 10.27% 5 0 1 0.95% 0% 0.19%
DHANDRA (20303) 265 26 9.81% 2 0 1 0.75% 0% 0.38%
DHURA (20304) 423 62 14.66% 4 0 0 0.95% 0% 0%
DHURI RURAL (20305) 679 120 17.67% 9 0 7 1.33% 0% 1.03%
DOHLA (236325) 212 20 9.43% 0 0 2 0% 0% 0.94%
DUGNI (20132) 312 60 19.23% 2 0 2 0.64% 0% 0.64%
HARCHANDPUR (20307) 302 42 13.91% 0 0 0 0% 0% 0%
HUSSANPUR (20308) 418 72 17.22% 5 0 0 1.2% 0% 0%
ISSI (20306) 310 40 12.9% 0 1 3 0% 0.32% 0.97%
ISSRA (20142) 305 47 15.41% 10 0 2 3.28% 0% 0.66%
JAHANGIR (20309) 455 58 12.75% 6 0 1 1.32% 0% 0.22%
JAINPUR (20146) 176 21 11.93% 2 0 0 1.14% 0% 0%
JAKHLAN (20310) 267 34 12.73% 5 0 0 1.87% 0% 0%
KAHERU (20312) 469 64 13.65% 1 0 0 0.21% 0% 0%
KAKARWAL (20313) 569 88 15.47% 7 1 5 1.23% 0.18% 0.88%
KANDHARGARH (20314) 267 25 9.36% 3 0 1 1.12% 0% 0.37%
KANJLA (236200) 1082 98 9.06% 11 0 4 1.02% 0% 0.37%
KANJLI (20311) 259 18 6.95% 1 0 0 0.39% 0% 0%
KAULSERI (20315) 240 40 16.67% 2 0 2 0.83% 0% 0.83%
KHERHI JATTAN (20151) 277 27 9.75% 1 0 1 0.36% 0% 0.36%
LADA (236326) 886 73 8.24% 4 0 4 0.45% 0% 0.45%
LOHAR MAJRA (20157) 89 12 13.48% 3 0 0 3.37% 0% 0%
MANNA (236327) 182 43 23.63% 6 0 0 3.3% 0% 0%
MANWALA (20316) 172 23 13.37% 3 0 0 1.74% 0% 0%
MEEMSA (20317) 710 99 13.94% 7 0 1 0.99% 0% 0.14%
MIRHERI (20318) 140 16 11.43% 1 0 2 0.71% 0% 1.43%
NAIK BASTI LADA KOTHI (244944) 886 73 8.24% 4 0 4 0.45% 0% 0.45%
NATT (20319) 271 45 16.61% 3 0 0 1.11% 0% 0%
PALASAUR (20321) 494 52 10.53% 4 2 2 0.81% 0.4% 0.4%
PEDNI KALAN (20320) 351 55 15.67% 7 1 1 1.99% 0.28% 0.28%
PUNAWAL (236328) 515 57 11.07% 9 0 39 1.75% 0% 7.57%
RAJINDRA PURI (20172) 242 33 13.64% 3 1 2 1.24% 0.41% 0.83%
RAJO MAJRA (20322) 538 79 14.68% 4 0 4 0.74% 0% 0.74%
RANIKE (20323) 260 26 10% 0 0 1 0% 0% 0.38%
RULDU SINGH WALA (20324) 200 43 21.5% 2 2 0 1% 1% 0%
SAMUNDGARH (20325) 190 19 10% 1 0 0 0.53% 0% 0%
SHERPUR SODHIAN (236209) 137 30 21.9% 0 0 1 0% 0% 0.73%