Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : SANGRUR (43) >> Block : ANDANA (340)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ANDANA (236096) 918 116 12.64% 3 0 0 0.33% 0% 0%
BADALGARH (236097) 362 49 13.54% 0 0 1 0% 0% 0.28%
BANARSI (236103) 523 80 15.3% 2 0 0 0.38% 0% 0%
BANGAN (236339) 501 94 18.76% 0 0 0 0% 0% 0%
BAOPUR (236098) 278 41 14.75% 1 0 0 0.36% 0% 0%
BHULLAN (236100) 683 68 9.96% 3 0 0 0.44% 0% 0%
BHUNDER BHAINI (236101) 232 16 6.9% 1 0 0 0.43% 0% 0%
BUSHERA (236104) 523 49 9.37% 0 0 0 0% 0% 0%
CHANDU (236105) 271 8 2.95% 2 0 0 0.74% 0% 0%
CHATHA GOBINDPURA (236106) 434 55 12.67% 0 0 0 0% 0% 0%
DUDIAN (236107) 624 48 7.69% 0 0 2 0% 0% 0.32%
FATEHGARH NAUABAD ALIS BAHMINIWAL (236099) 185 10 5.41% 0 0 0 0% 0% 0%
GALAHRI (236111) 586 65 11.09% 7 0 2 1.19% 0% 0.34%
GANOTA (236110) 178 14 7.87% 0 0 0 0% 0% 0%
GHAMOOR GHAT (236109) 270 13 4.81% 0 0 0 0% 0% 0%
HAMIRGARH (236112) 611 49 8.02% 2 0 0 0.33% 0% 0%
HANDA (236113) 102 6 5.88% 0 0 0 0% 0% 0%
HARIGARH GEHLAN (236114) 201 13 6.47% 2 0 0 1% 0% 0%
JASWANTPUR URF HOTIPUR (236115) 181 16 8.84% 0 0 0 0% 0% 0%
KARAUDA (236117) 364 58 15.93% 4 0 0 1.1% 0% 0%
KARIAL (236340) 467 38 8.14% 2 0 0 0.43% 0% 0%
KHANAURI KHURD (236116) 155 24 15.48% 0 0 0 0% 0% 0%
KHOKHAR (236102) 252 30 11.9% 1 0 0 0.4% 0% 0%
KUDNI (236118) 175 3 1.71% 0 0 0 0% 0% 0%
MAHA SINGH WALA URF GOBINDPURA (236119) 250 13 5.2% 0 0 1 0% 0% 0.4%
MAKAROD SAHIB (236120) 588 65 11.05% 4 1 0 0.68% 0.17% 0%
MANDVI (236121) 1112 124 11.15% 8 0 2 0.72% 0% 0.18%
MANIANA (236122) 625 117 18.72% 4 0 1 0.64% 0% 0.16%
NAWAGAON (236123) 540 70 12.96% 3 0 0 0.56% 0% 0%
PHULAD (236108) 277 46 16.61% 1 0 0 0.36% 0% 0%
RAJALHERI (236124) 212 26 12.26% 0 0 0 0% 0% 0%
RAMGARH GUJRAN (236125) 196 8 4.08% 0 0 0 0% 0% 0%
RAMPUR GUJRAN (236126) 539 48 8.91% 1 0 0 0.19% 0% 0%
SALEMGARH (236128) 494 60 12.15% 3 0 1 0.61% 0% 0.2%
SHAHPUR NAUABAB (236127) 161 11 6.83% 0 0 0 0% 0% 0%
SHERGARH WALA (236129) 303 28 9.24% 2 0 0 0.66% 0% 0%
SURJAN BHAINI (236130) 54 15 27.78% 0 0 1 0% 0% 1.85%
THASKA (236131) 175 23 13.14% 0 0 0 0% 0% 0%