Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : RUPNAGAR (42) >> Block : NURPUR BEDI (337)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ABADI BAHTIAN (19807) 205 31 15.12% 3 0 0 1.46% 0% 0%
ABADI GHARATIAN (19808) 21 3 14.29% 0 0 0 0% 0% 0%
ABADI TAPRIAN (19809) 247 25 10.12% 1 0 0 0.4% 0% 0%
ABIANA KALAN (19810) 197 21 10.66% 4 0 0 2.03% 0% 0%
ABIANA KHURD (19811) 205 27 13.17% 7 0 0 3.41% 0% 0%
AMARPUR BELA (19812) 63 11 17.46% 0 0 0 0% 0% 0%
ASLATPUR (19813) 118 17 14.41% 0 0 0 0% 0% 0%
AULAKH (19814) 122 16 13.11% 5 0 0 4.1% 0% 0%
AZAMPUR (19815) 177 40 22.6% 0 0 1 0% 0% 0.56%
BAHMAN MAJRA (19816) 126 12 9.52% 0 0 0 0% 0% 0%
BAINHARA (19817) 38 5 13.16% 1 0 0 2.63% 0% 0%
BAINS (19818) 386 72 18.65% 4 1 4 1.04% 0.26% 1.04%
BAJRUR (19819) 488 91 18.65% 17 0 3 3.48% 0% 0.61%
BAO JASSE MAJRA (19821) 129 41 31.78% 6 0 2 4.65% 0% 1.55%
BAO KAULAPUR (19827) 178 30 16.85% 5 1 0 2.81% 0.56% 0%
BARIAN (19823) 116 26 22.41% 2 0 0 1.72% 0% 0%
BARWA (19824) 340 50 14.71% 13 0 3 3.82% 0% 0.88%
BAS BILPUR (19825) 1081 213 19.7% 14 2 21 1.3% 0.19% 1.94%
BAS GADDIWALA (19826) 417 57 13.67% 3 1 0 0.72% 0.24% 0%
BAS PHUKAPUR (19828) 247 25 10.12% 1 0 0 0.4% 0% 0%
BAS RORHUANA (19829) 474 101 21.31% 7 0 2 1.48% 0% 0.42%
BASALI (19830) 129 41 31.78% 6 0 2 4.65% 0% 1.55%
BASSI (19831) 195 21 10.77% 9 0 0 4.62% 0% 0%
BATARALA (19832) 51 6 11.76% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAINI (19833) 143 14 9.79% 2 0 0 1.4% 0% 0%
BHALOWAL (19314) 10 2 20% 0 0 0 0% 0% 0%
BHANGAL (19834) 248 40 16.13% 6 0 1 2.42% 0% 0.4%
BHANOOHAN (19835) 205 35 17.07% 2 0 0 0.98% 0% 0%
BHAOWAL (19836) 184 43 23.37% 8 0 1 4.35% 0% 0.54%
BHATLAUR KHAD (19837) 145 14 9.66% 1 0 1 0.69% 0% 0.69%
BHATOLI (19838) 346 44 12.72% 8 0 2 2.31% 0% 0.58%
BHATTON (19839) 160 28 17.5% 5 0 2 3.12% 0% 1.25%
BHOGIPUR (19840) 110 15 13.64% 4 0 4 3.64% 0% 3.64%
BHOLEWAL (19841) 52 18 34.62% 1 0 3 1.92% 0% 5.77%
BUNGRI (19842) 159 45 28.3% 8 1 0 5.03% 0.63% 0%
BUTHGARH (19843) 54 8 14.81% 0 0 0 0% 0% 0%
CHABREWAL (19844) 103 15 14.56% 0 0 0 0% 0% 0%
CHAJJA (19845) 92 26 28.26% 6 0 0 6.52% 0% 0%
CHANDPUR ASMANI (19846) 40 4 10% 2 0 0 5% 0% 0%
CHAUNTA (19847) 102 7 6.86% 1 0 0 0.98% 0% 0%
CHEHAR MAJRA (19848) 132 15 11.36% 1 0 0 0.76% 0% 0%
DHAHAN BASTI (19849) 540 73 13.52% 4 0 0 0.74% 0% 0%
DHAMANA (19850) 296 31 10.47% 5 0 0 1.69% 0% 0%
DHIRPUR (19851) 85 16 18.82% 4 0 0 4.71% 0% 0%
DUMEWAL (19852) 118 22 18.64% 2 0 0 1.69% 0% 0%
GANURA (19853) 178 40 22.47% 8 0 0 4.49% 0% 0%
GARH DOLIAN (236662) 354 43 12.15% 6 0 0 1.69% 0% 0%
GARHBAGA (19854) 354 43 12.15% 6 0 0 1.69% 0% 0%
GHAHI MAJRA (19856) 79 14 17.72% 2 0 0 2.53% 0% 0%
GOBINDPUR BELA (19858) 66 13 19.7% 1 0 0 1.52% 0% 0%
GOCHAR (19859) 172 23 13.37% 3 0 0 1.74% 0% 0%
GOLU MAJRA (DHAMANA ) (19860) 296 31 10.47% 5 0 0 1.69% 0% 0%
GOPALPUR (19861) 61 13 21.31% 1 0 0 1.64% 0% 0%
GREWAL (19855) 81 13 16.05% 0 0 0 0% 0% 0%
GURSE MAJRA (19862) 66 21 31.82% 7 0 0 10.61% 0% 0%
HARIPUR (19864) 103 13 12.62% 0 0 0 0% 0% 0%
HARIPUR GANURA (19857) 178 40 22.47% 8 0 0 4.49% 0% 0%
HARIPUR PHULRHE (19865) 100 7 7% 0 0 0 0% 0% 0%
HAYATPUR (19863) 248 38 15.32% 2 0 1 0.81% 0% 0.4%
JATOLI (19866) 315 62 19.68% 2 0 4 0.63% 0% 1.27%
JATPUR (19867) 213 44 20.66% 4 1 0 1.88% 0.47% 0%
JATWAHAR (19868) 81 13 16.05% 0 0 0 0% 0% 0%
JHAJ (19869) 251 53 21.12% 8 0 2 3.19% 0% 0.8%
JHANDIAN KALAN (19870) 565 61 10.8% 0 0 0 0% 0% 0%
JHANDIAN KHURD (19871) 565 61 10.8% 0 0 0 0% 0% 0%
JHANGRIAN (19872) 81 24 29.63% 3 0 1 3.7% 0% 1.23%
JHINJARI (19873) 126 27 21.43% 3 1 2 2.38% 0.79% 1.59%
KAHANPUR KHUHI (19874) 119 11 9.24% 0 0 0 0% 0% 0%
KALWAN (19875) 478 102 21.34% 7 0 2 1.46% 0% 0.42%
KANGAR (19876) 202 30 14.85% 4 0 1 1.98% 0% 0.5%
KARTARPUR (19877) 313 39 12.46% 0 0 0 0% 0% 0%
KARURA (19878) 247 25 10.12% 1 0 0 0.4% 0% 0%
KARURA KHURD (236663) 247 25 10.12% 1 0 0 0.4% 0% 0%
KATTA (19879) 103 15 14.56% 0 0 0 0% 0% 0%
KEEMA BAS KHAD RAJGIRI 518 (19883) 230 30 13.04% 7 0 0 3.04% 0% 0%
KHATANA (19880) 100 7 7% 0 0 0 0% 0% 0%
KHERA KALMOT (19882) 860 242 28.14% 27 1 36 3.14% 0.12% 4.19%
KHERI (19881) 250 40 16% 6 0 3 2.4% 0% 1.2%
KUMBEWAL (19884) 66 10 15.15% 0 0 0 0% 0% 0%
LAKHNO 401 (19885) 52 6 11.54% 0 0 0 0% 0% 0%
LALPUR (19886) 263 43 16.35% 8 0 0 3.04% 0% 0%
LASSARI (19887) 159 45 28.3% 8 1 0 5.03% 0.63% 0%
LEHRIAN (19888) 134 32 23.88% 4 0 0 2.99% 0% 0%
MADHOPUR (19889) 167 14 8.38% 0 0 0 0% 0% 0%
MAHANDPUR (19890) 211 21 9.95% 1 0 5 0.47% 0% 2.37%
MANKU MAJRA (19891) 417 57 13.67% 3 1 0 0.72% 0.24% 0%
MAWA (19892) 205 31 15.12% 3 0 0 1.46% 0% 0%
MIRPUR (19893) 87 10 11.49% 1 0 0 1.15% 0% 0%
MOTHAPUR (19894) 131 14 10.69% 1 0 0 0.76% 0% 0%
MUKARI (19895) 200 28 14% 4 1 3 2% 0.5% 1.5%
MUNNE (19896) 117 34 29.06% 3 0 0 2.56% 0% 0%
MUSSAPUR (19897) 187 26 13.9% 3 0 0 1.6% 0% 0%
NALHOTI (19898) 297 47 15.82% 3 0 0 1.01% 0% 0%
NALHOTTI UPRLI (19899) 297 47 15.82% 3 0 0 1.01% 0% 0%
NANGAL (19900) 127 19 14.96% 5 0 0 3.94% 0% 0%
NANGRAN (19902) 860 242 28.14% 27 1 36 3.14% 0.12% 4.19%
NODHE MAJRA(DHAMANA ) (19901) 296 31 10.47% 5 0 0 1.69% 0% 0%
NURPUR KHURD (19904) 146 21 14.38% 0 0 0 0% 0% 0%
NURPUR KHURD UPPERLA (19905) 146 21 14.38% 0 0 0 0% 0% 0%
PACHRANDA 397 (19906) 137 40 29.2% 10 0 5 7.3% 0% 3.65%
PALAHTA (19907) 113 16 14.16% 1 0 0 0.88% 0% 0%
RAIPUR (19908) 115 40 34.78% 8 0 0 6.96% 0% 0%
RAIPUR(415) (236661) 119 17 14.29% 2 0 0 1.68% 0% 0%
RAISARA (19909) 45 7 15.56% 1 0 0 2.22% 0% 0%
RAJGIRI (19910) 230 30 13.04% 7 0 0 3.04% 0% 0%
RAMPUR KALAN (19911) 199 38 19.1% 2 0 0 1.01% 0% 0%
RAMPUR THODA (19912) 199 38 19.1% 2 0 0 1.01% 0% 0%
RAOLI (19913) 163 13 7.98% 1 0 1 0.61% 0% 0.61%
RURE MAJRA (19914) 133 24 18.05% 0 0 0 0% 0% 0%
SABOUR (19915) 417 57 13.67% 3 1 0 0.72% 0.24% 0%
SAIDPUR (19916) 150 32 21.33% 6 0 1 4% 0% 0.67%
SAKHPUR (19918) 147 28 19.05% 3 0 0 2.04% 0% 0%
SAMIROWAL (19919) 179 26 14.53% 1 0 1 0.56% 0% 0.56%
SAMUNDRIAN (19920) 205 35 17.07% 2 0 0 0.98% 0% 0%
SANDOYA (19921) 87 26 29.89% 0 0 1 0% 0% 1.15%
SANGATPUR (19922) 150 32 21.33% 6 0 1 4% 0% 0.67%
SAPALWAN (236664) 61 12 19.67% 1 0 0 1.64% 0% 0%
SARAI (19923) 123 14 11.38% 1 0 0 0.81% 0% 0%
SARTHALI (19924) 248 67 27.02% 6 0 13 2.42% 0% 5.24%
SASKAUR (19925) 171 16 9.36% 0 0 2 0% 0% 1.17%
SAUPUR (19926) 98 20 20.41% 0 0 0 0% 0% 0%
SEKHPUR 411 (19928) 75 14 18.67% 1 0 0 1.33% 0% 0%
SHAHPUR BELA (19927) 40 5 12.5% 2 0 0 5% 0% 0%
SIMBAL MAJRA (19929) 216 31 14.35% 11 0 1 5.09% 0% 0.46%
SINGHPUR (19930) 239 35 14.64% 5 0 0 2.09% 0% 0%
SUKHE MAJRA (19931) 64 8 12.5% 0 0 1 0% 0% 1.56%
Saini Majra 395 (276146) 323 52 16.1% 12 0 4 3.72% 0% 1.24%
TAKHATGARH (19932) 540 73 13.52% 4 0 0 0.74% 0% 0%
TAPPRIAN (19933) 540 73 13.52% 4 0 0 0.74% 0% 0%
TEDEWALI PATTI (19934) 315 62 19.68% 2 0 4 0.63% 0% 1.27%
THANA (19935) 319 66 20.69% 18 2 14 5.64% 0.63% 4.39%
TIBA NANGAL (19936) 233 54 23.18% 1 0 0 0.43% 0% 0%
TIBA TAPPRIAN (19937) 241 29 12.03% 2 0 0 0.83% 0% 0%
USMANPUR (19938) 141 19 13.48% 0 0 0 0% 0% 0%
USMANPUR UPERLA (19939) 141 19 13.48% 0 0 0 0% 0% 0%