Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : RUPNAGAR (42) >> Block : ANANDPUR SAHIB (332)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AGAMPUR EXCLUDING GRA (19296) 822 145 17.64% 32 0 12 3.89% 0% 1.46%
AHLGARAN (19297) 80 20 25% 1 0 0 1.25% 0% 0%
AJAULI (19298) 492 87 17.68% 6 0 3 1.22% 0% 0.61%
BADDAL CHHOTTA (19322) 184 30 16.3% 0 4 1 0% 2.17% 0.54%
BADDAL UPPERLA (19323) 184 30 16.3% 0 4 1 0% 2.17% 0.54%
BAINSPUR (19299) 63 13 20.63% 3 0 0 4.76% 0% 0%
BALOLI (19300) 188 19 10.11% 3 0 2 1.6% 0% 1.06%
BANDLEHRI (19301) 206 54 26.21% 3 0 0 1.46% 0% 0%
BANI (19302) 102 18 17.65% 0 0 0 0% 0% 0%
BARARI (19822) 178 30 16.85% 5 1 0 2.81% 0.56% 0%
BARUWAL (19304) 134 17 12.69% 2 0 0 1.49% 0% 0%
BAS (19305) 568 166 29.23% 27 0 10 4.75% 0% 1.76%
BASSOWAL (19306) 421 112 26.6% 2 0 2 0.48% 0% 0.48%
BASSOWAL COLONY (236321) 415 112 26.99% 2 0 2 0.48% 0% 0.48%
BEHLU (19307) 118 36 30.51% 6 0 1 5.08% 0% 0.85%
BELA DHIANI (19308) 310 42 13.55% 4 0 0 1.29% 0% 0%
BELA DHIANI UPPERLI (19309) 310 42 13.55% 4 0 0 1.29% 0% 0%
BELA RAMGARH (19310) 290 44 15.17% 10 1 1 3.45% 0.34% 0.34%
BHABOUR SAHIB (19311) 568 166 29.23% 27 0 10 4.75% 0% 1.76%
BHALAN (19313) 718 205 28.55% 39 1 33 5.43% 0.14% 4.6%
BHALRI (19315) 361 91 25.21% 7 0 23 1.94% 0% 6.37%
BHANAM (19316) 498 81 16.27% 17 0 4 3.41% 0% 0.8%
BHANUPALI (19317) 261 58 22.22% 5 0 15 1.92% 0% 5.75%
BHATTON (19319) 120 31 25.83% 2 0 11 1.67% 0% 9.17%
BHIKHAPUR (19320) 60 9 15% 0 0 0 0% 0% 0%
BIKAPUR (19321) 254 48 18.9% 8 0 0 3.15% 0% 0%
BIKAPUR LOWER (236322) 254 48 18.9% 8 0 0 3.15% 0% 0%
BRAHAMPUR (19324) 637 196 30.77% 19 3 5 2.98% 0.47% 0.78%
BRAHAMPUR UPERLA (19325) 637 196 30.77% 19 3 5 2.98% 0.47% 0.78%
Bass Dabri (277849) 286 56 19.58% 7 4 9 2.45% 1.4% 3.15%
Bass Jhungian (277847) 348 35 10.06% 0 0 1 0% 0% 0.29%
CHAK (19326) 102 11 10.78% 3 2 1 2.94% 1.96% 0.98%
CHANDESAR (19327) 163 22 13.5% 0 0 1 0% 0% 0.61%
CHANDPUR (19328) 88 16 18.18% 0 0 0 0% 0% 0%
CHHUTEWAL (19329) 230 48 20.87% 6 0 16 2.61% 0% 6.96%
CHIKNA (19330) 173 45 26.01% 4 0 0 2.31% 0% 0%
DABHETTA (19346) 379 154 40.63% 33 11 10 8.71% 2.9% 2.64%
DABKHERA (19341) 264 35 13.26% 7 0 3 2.65% 0% 1.14%
DABKHERA UPERLA (19331) 264 35 13.26% 7 0 3 2.65% 0% 1.14%
DABUR (19332) 231 23 9.96% 0 0 0 0% 0% 0%
DAGHAUR (19338) 163 43 26.38% 2 0 3 1.23% 0% 1.84%
DAROLI (19333) 900 224 24.89% 30 1 20 3.33% 0.11% 2.22%
DAROLI HETHLI (19334) 900 224 24.89% 30 1 20 3.33% 0.11% 2.22%
DASGRAN (19340) 174 22 12.64% 1 0 1 0.57% 0% 0.57%
DAULOWAL (19335) 260 43 16.54% 0 0 0 0% 0% 0%
DAULOWAL UPPERLA (19336) 260 43 16.54% 0 0 0 0% 0% 0%
DAYAPUR (19337) 94 13 13.83% 1 0 3 1.06% 0% 3.19%
DEHNI (19339) 175 24 13.71% 0 0 0 0% 0% 0%
DHAHEN (19342) 933 315 33.76% 52 0 60 5.57% 0% 6.43%
DHARUH (19343) 52 12 23.08% 0 0 0 0% 0% 0%
DHER (19344) 450 80 17.78% 19 0 4 4.22% 0% 0.89%
DUHKLI (19345) 150 45 30% 8 0 13 5.33% 0% 8.67%
DUNAL (19347) 135 54 40% 9 0 15 6.67% 0% 11.11%
GAG (19348) 933 315 33.76% 52 0 60 5.57% 0% 6.43%
GAJPUR (19349) 113 14 12.39% 0 0 0 0% 0% 0%
GAMBHIRPUR (19350) 375 84 22.4% 3 1 1 0.8% 0.27% 0.27%
GAMBHIRPUR UPERLA (19351) 375 84 22.4% 3 1 1 0.8% 0.27% 0.27%
GANGUWAL (236319) 205 50 24.39% 15 0 1 7.32% 0% 0.49%
GHANARU (236324) 822 145 17.64% 32 0 12 3.89% 0% 1.46%
GOHLNI (19352) 240 27 11.25% 1 0 0 0.42% 0% 0%
GRA (19353) 822 145 17.64% 32 0 12 3.89% 0% 1.46%
HAJIPUR (19354) 120 25 20.83% 5 0 6 4.17% 0% 5%
HAMBEWAL (19355) 235 52 22.13% 8 2 0 3.4% 0.85% 0%
HARSA BELA (19356) 98 22 22.45% 2 0 0 2.04% 0% 0%
JANDLA (19357) 212 66 31.13% 10 0 6 4.72% 0% 2.83%
JHINJRI (19360) 476 101 21.22% 11 0 4 2.31% 0% 0.84%
JINDBARI (19361) 933 315 33.76% 52 0 60 5.57% 0% 6.43%
JOL (19362) 94 13 13.83% 2 0 5 2.13% 0% 5.32%
Jajjar (277842) 115 24 20.87% 6 0 0 5.22% 0% 0%
Jandla Upper (277840) 212 66 31.13% 10 0 6 4.72% 0% 2.83%
Jindbari Bass Saini Majra (277844) 933 315 33.76% 52 0 60 5.57% 0% 6.43%
KALITRAN (19363) 336 80 23.81% 11 0 1 3.27% 0% 0.3%
KALOTA (19364) 52 12 23.08% 1 0 2 1.92% 0% 3.85%
KALSERA (19365) 313 76 24.28% 6 0 7 1.92% 0% 2.24%
KHAMERA (19369) 351 84 23.93% 7 0 0 1.99% 0% 0%
KHANPUR (19370) 87 25 28.74% 4 0 0 4.6% 0% 0%
KHERA BAG (19371) 75 17 22.67% 1 0 2 1.33% 0% 2.67%
KOTLA (19373) 451 95 21.06% 21 1 5 4.66% 0.22% 1.11%
KULGRAN (19374) 206 67 32.52% 12 1 9 5.83% 0.49% 4.37%
Khamera Lower (277579) 351 84 23.93% 7 0 0 1.99% 0% 0%
LAKHER (19375) 49 9 18.37% 0 0 0 0% 0% 0%
LAMLEHARI (19376) 104 20 19.23% 2 0 0 1.92% 0% 0%
LANG MAJARI (19377) 48 8 16.67% 1 0 0 2.08% 0% 0%
LODHIPUR (19378) 348 35 10.06% 0 0 1 0% 0% 0.29%
Lodhipur Bass Brotu (277841) 348 35 10.06% 0 0 1 0% 0% 0.29%
Lower Patti (277845) 316 67 21.2% 4 0 3 1.27% 0% 0.95%
MAHAIN (19379) 213 19 8.92% 0 0 1 0% 0% 0.47%
MAJARA (19380) 93 20 21.51% 6 0 0 6.45% 0% 0%
MAJARI (19381) 211 50 23.7% 2 0 9 0.95% 0% 4.27%
MAJARI LOWER (19382) 211 50 23.7% 2 0 9 0.95% 0% 4.27%
MAJHER (19383) 120 24 20% 0 0 0 0% 0% 0%
MANAKPUR (19385) 278 57 20.5% 8 0 6 2.88% 0% 2.16%
MANGEWAL (19386) 267 62 23.22% 12 0 0 4.49% 0% 0%
MASSEWAL (19390) 168 30 17.86% 2 2 2 1.19% 1.19% 1.19%
MATAUR (19387) 383 59 15.4% 12 0 2 3.13% 0% 0.52%
MATHURA (236323) 822 145 17.64% 32 0 12 3.89% 0% 1.46%
MAUJOWAL (19388) 190 33 17.37% 4 1 8 2.11% 0.53% 4.21%
MAURA (19389) 111 19 17.12% 1 0 0 0.9% 0% 0%
MEENDWAN (19396) 278 60 21.58% 3 0 4 1.08% 0% 1.44%
MEGHPUR (19392) 279 53 19% 8 0 14 2.87% 0% 5.02%
MEHINDLI KHURD (19393) 97 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MEHLWAN (19384) 227 61 26.87% 7 0 0 3.08% 0% 0%
MEHNDLI KALAN (19394) 79 4 5.06% 0 0 0 0% 0% 0%
MEHROLI (19395) 117 14 11.97% 3 0 0 2.56% 0% 0%
MIANPUR (19397) 11 4 36.36% 0 0 0 0% 0% 0%
Mohiwal (261448) 77 14 18.18% 1 0 1 1.3% 0% 1.3%
NAKKIAN (19398) 233 43 18.45% 2 0 1 0.86% 0% 0.43%
NANGAL NIKKU (19399) 532 189 35.53% 32 0 49 6.02% 0% 9.21%
NANGLI (19400) 595 154 25.88% 10 0 22 1.68% 0% 3.7%
NANOWAL (19401) 74 19 25.68% 10 0 0 13.51% 0% 0%
Nangli Majra Manglur (260914) 595 154 25.88% 10 0 22 1.68% 0% 3.7%
Narad (260919) 67 10 14.93% 3 0 0 4.48% 0% 0%
PAHARPUR (19402) 240 20 8.33% 0 0 0 0% 0% 0%
PASSIWAL (19403) 191 40 20.94% 4 0 9 2.09% 0% 4.71%
PATTI (19405) 316 67 21.2% 4 0 3 1.27% 0% 0.95%
PATTI TEK SINGH (19404) 290 44 15.17% 10 1 1 3.45% 0.34% 0.34%
PATTI DARGAHI (19407) 290 44 15.17% 10 1 1 3.45% 0.34% 0.34%
PATTI DULCHI (JHIRAN WALA BELA) (19406) 98 22 22.45% 2 0 0 2.04% 0% 0%
PATTI JIWAN SINGH (19408) 290 44 15.17% 10 1 1 3.45% 0.34% 0.34%
PEENGH BADI (19409) 568 166 29.23% 27 0 10 4.75% 0% 1.76%
PLASSI (19410) 296 87 29.39% 17 0 0 5.74% 0% 0%
RAI PUR SAHNI (19411) 233 43 18.45% 2 0 1 0.86% 0% 0.43%
RAIPUR (19412) 266 59 22.18% 5 0 1 1.88% 0% 0.38%
RAMPUR JAJJAR (19413) 206 46 22.33% 10 0 1 4.85% 0% 0.49%
Raipur Lower (277848) 201 46 22.89% 5 0 1 2.49% 0% 0.5%
SADHEWAL (19415) 199 41 20.6% 2 0 3 1.01% 0% 1.51%
SAINSOWAL (19420) 67 8 11.94% 1 0 0 1.49% 0% 0%
SAJMAUR (19417) 218 43 19.72% 7 0 0 3.21% 0% 0%
SAMLAH (19418) 318 58 18.24% 1 0 0 0.31% 0% 0%
SANGATPUR (19419) 138 32 23.19% 3 0 0 2.17% 0% 0%
SAWAMIPUR (19421) 122 24 19.67% 1 0 0 0.82% 0% 0%
SEHJOWAL (19416) 365 65 17.81% 7 0 0 1.92% 0% 0%
SHAHPUR BELA (19422) 370 47 12.7% 2 0 0 0.54% 0% 0%
SINGHPURA (19423) 296 87 29.39% 17 0 0 5.74% 0% 0%
SUKHSAL (19425) 369 69 18.7% 6 0 12 1.63% 0% 3.25%
SUREWAL (296) (19426) 286 56 19.58% 7 4 9 2.45% 1.4% 3.15%
SUREWAL UPPERLA (19424) 286 56 19.58% 7 4 9 2.45% 1.4% 3.15%
SUREWAL(251) (236320) 125 16 12.8% 2 0 0 1.6% 0% 0%
SWARA (19427) 83 11 13.25% 2 0 0 2.41% 0% 0%
TALWARA (19428) 218 35 16.06% 8 0 6 3.67% 0% 2.75%
TAPRIAN (19429) 595 154 25.88% 10 0 22 1.68% 0% 3.7%
TARAF MAZARA (19432) 718 205 28.55% 39 1 33 5.43% 0.14% 4.6%
TARAF MAZARI (19430) 718 205 28.55% 39 1 33 5.43% 0.14% 4.6%
TARAPUR (19431) 141 15 10.64% 0 0 3 0% 0% 2.13%
THALUH (19433) 290 39 13.45% 9 0 0 3.1% 0% 0%
THAPAL (19434) 94 22 23.4% 0 0 0 0% 0% 0%