Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : PATIALA (41) >> Block : Shambu Kalan (7337)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ABDULPUR (18977) 70 5 7.14% 1 0 0 1.43% 0% 0%
AKAR (18978) 241 14 5.81% 0 0 0 0% 0% 0%
AKARI (18979) 113 6 5.31% 2 0 0 1.77% 0% 0%
ALAMPUR (18980) 210 19 9.05% 0 1 3 0% 0.48% 1.43%
ALAWAL MAJRA (18528) 160 19 11.88% 0 0 1 0% 0% 0.62%
ALI MAJRA (18529) 286 44 15.38% 1 1 1 0.35% 0.35% 0.35%
AMIRPUR (18982) 267 27 10.11% 4 0 0 1.5% 0% 0%
BADAL COLONY (18985) 734 102 13.9% 0 0 0 0% 0% 0%
BADOLI GUJRAN (18986) 147 10 6.8% 1 0 0 0.68% 0% 0%
BASMAN (18990) 513 67 13.06% 1 0 0 0.19% 0% 0%
BASMAN COLONY (18991) 513 67 13.06% 1 0 0 0.19% 0% 0%
BATHLI (18993) 52 8 15.38% 1 0 0 1.92% 0% 0%
BATHONIA KALAN (18534) 327 50 15.29% 0 0 0 0% 0% 0%
BATHONIA KHURD (18535) 270 46 17.04% 5 0 9 1.85% 0% 3.33%
BHADAK (18994) 176 16 9.09% 1 0 0 0.57% 0% 0%
BHEDWAL (18999) 259 27 10.42% 4 0 6 1.54% 0% 2.32%
BHEDWAL JHUGIAN (19000) 259 27 10.42% 4 0 6 1.54% 0% 2.32%
BHOGLAN (19001) 250 36 14.4% 3 0 0 1.2% 0% 0%
BHURI MAJRA (18537) 79 11 13.92% 1 0 0 1.27% 0% 0%
BIBI PUR (18538) 46 3 6.52% 0 0 0 0% 0% 0%
CHAMARU (19004) 313 17 5.43% 0 0 0 0% 0% 0%
CHATTAR NAGAR (18542) 106 20 18.87% 2 0 0 1.89% 0% 0%
DARIAN (18545) 289 40 13.84% 0 0 0 0% 0% 0%
DHAKANSU KALAN (19012) 721 69 9.57% 3 0 6 0.42% 0% 0.83%
DHAKANSU KHURD (19013) 51 4 7.84% 0 0 0 0% 0% 0%
DHAKANSU MAJRA (19014) 721 69 9.57% 3 0 6 0.42% 0% 0.83%
DHARAMGARH (18544) 55 14 25.45% 1 0 0 1.82% 0% 0%
DHINDSAN (19016) 149 26 17.45% 4 0 1 2.68% 0% 0.67%
GAJIPUR (19022) 85 7 8.24% 1 0 0 1.18% 0% 0%
GANDIAN (18548) 83 11 13.25% 0 0 0 0% 0% 0%
GHAGGAR SARAI (18549) 238 16 6.72% 1 0 0 0.42% 0% 0%
GHARAMAN KALAN (19024) 282 22 7.8% 4 0 0 1.42% 0% 0%
GHARAMAN KHURD (19025) 34 3 8.82% 0 0 0 0% 0% 0%
GOPALPUR (19028) 271 21 7.75% 3 0 1 1.11% 0% 0.37%
HUSSAINPUR (18558) 82 11 13.41% 2 0 0 2.44% 0% 0%
JAINAGAR (19033) 267 27 10.11% 4 0 0 1.5% 0% 0%
JAKHEPAL (18562) 104 17 16.35% 1 0 0 0.96% 0% 0%
JAKHRAN (19041) 117 9 7.69% 0 0 0 0% 0% 0%
JANSUA (19036) 734 102 13.9% 0 0 0 0% 0% 0%
KHADOLI (19046) 376 29 7.71% 1 1 2 0.27% 0.27% 0.53%
KHAIRPUR JATTAN (19047) 225 13 5.78% 1 0 2 0.44% 0% 0.89%
KHAIRPUR SHEIKHAN (18572) 191 28 14.66% 2 0 1 1.05% 0% 0.52%
KHANPUR BARING (19050) 300 44 14.67% 2 0 2 0.67% 0% 0.67%
KHANPUR GANDIAN (18574) 343 29 8.45% 2 0 1 0.58% 0% 0.29%
KHANPUR KHURD (19051) 144 12 8.33% 0 0 0 0% 0% 0%
KHERI GANDIAN (19055) 353 33 9.35% 2 0 1 0.57% 0% 0.28%
KHERI GURNA (19056) 340 38 11.18% 5 0 0 1.47% 0% 0%
Khajur Peer Colony (277552) 1489 184 12.36% 9 2 7 0.6% 0.13% 0.47%
LUHAND (19060) 54 3 5.56% 0 0 1 0% 0% 1.85%
MADANPUR (18586) 473 73 15.43% 3 0 0 0.63% 0% 0%
MANDIANA (18590) 279 33 11.83% 2 0 2 0.72% 0% 0.72%
MANDWAL (19064) 205 29 14.15% 1 0 0 0.49% 0% 0%
MANGPUR (19065) 97 12 12.37% 1 0 0 1.03% 0% 0%
MEHMA (19068) 147 27 18.37% 4 0 2 2.72% 0% 1.36%
MEHMADPUR (18596) 122 13 10.66% 0 0 0 0% 0% 0%
MEHMOODPUR (18595) 118 15 12.71% 0 0 2 0% 0% 1.69%
MEHTABGARH (19069) 21 1 4.76% 0 0 0 0% 0% 0%
MOHI KALAN (19072) 212 23 10.85% 0 0 2 0% 0% 0.94%
MOHI KHURD (19071) 355 37 10.42% 2 0 4 0.56% 0% 1.13%
MUGHAL SARAI (18598) 92 19 20.65% 1 0 2 1.09% 0% 2.17%
NANDGARH (19077) 144 11 7.64% 0 0 0 0% 0% 0%
NANHERA (18599) 369 37 10.03% 4 0 0 1.08% 0% 0%
NEPRAN (19079) 190 18 9.47% 0 0 5 0% 0% 2.63%
NIAMATPUR (19080) 166 14 8.43% 0 1 0 0% 0.6% 0%
NOGAWAN (18605) 155 20 12.9% 1 0 3 0.65% 0% 1.94%
NOSHEHRA (18606) 178 35 19.66% 4 0 3 2.25% 0% 1.69%
Nanhera Khurd (277565) 369 37 10.03% 4 0 0 1.08% 0% 0%
PABRA (19082) 215 26 12.09% 1 0 0 0.47% 0% 0%
PABRI (19083) 259 32 12.36% 0 1 0 0% 0.39% 0%
PEHAR KALAN (19086) 193 30 15.54% 2 0 2 1.04% 0% 1.04%
PEHAR KHURD (19085) 108 8 7.41% 0 0 0 0% 0% 0%
RAJGARH (18610) 679 68 10.01% 1 1 0 0.15% 0.15% 0%
RAMNAGAR (18611) 362 24 6.63% 1 1 0 0.28% 0.28% 0%
SAFDALPUR (19096) 140 19 13.57% 1 0 0 0.71% 0% 0%
SAID KHERI (19097) 1489 184 12.36% 9 2 7 0.6% 0.13% 0.47%
SEHRA (19100) 260 41 15.77% 2 0 1 0.77% 0% 0.38%
SEHRI (19101) 139 19 13.67% 0 0 0 0% 0% 0%
SHAMBU KALAN (18628) 609 81 13.3% 5 0 2 0.82% 0% 0.33%
SHAMBU KHURD (18629) 124 14 11.29% 1 0 2 0.81% 0% 1.61%
SUHRON (18635) 516 87 16.86% 1 0 3 0.19% 0% 0.58%
SURJGARH (19106) 187 13 6.95% 1 0 1 0.53% 0% 0.53%
TAKHTU MAJRA (19107) 161 19 11.8% 1 0 1 0.62% 0% 0.62%
TEPLA (18636) 557 40 7.18% 0 0 5 0% 0% 0.9%
THUHA (19109) 465 71 15.27% 9 0 2 1.94% 0% 0.43%