Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : PATIALA (41) >> Block : RAJPURA (329)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ALUNA (18981) 240 21 8.75% 1 0 0 0.42% 0% 0%
AZIZPUR (18984) 107 13 12.15% 1 0 0 0.93% 0% 0%
Akbarpur (273470) 109 18 16.51% 1 0 0 0.92% 0% 0%
BAKHSIWALA BASTI (18992) 273 20 7.33% 2 0 0 0.73% 0% 0%
BALMAJRA (18987) 59 5 8.47% 0 0 5 0% 0% 8.47%
BALSUAN (18988) 150 6 4% 0 0 0 0% 0% 0%
BASANTPURA (18989) 237 27 11.39% 1 0 1 0.42% 0% 0.42%
BHAKHSHIWALA (18995) 273 20 7.33% 2 0 0 0.73% 0% 0%
BHAPPAL (18996) 488 69 14.14% 5 0 3 1.02% 0% 0.61%
BHATIRAS (18997) 50 5 10% 0 0 0 0% 0% 0%
BHATTARI (18998) 353 56 15.86% 4 3 5 1.13% 0.85% 1.42%
BUDHANPUR (19002) 185 18 9.73% 1 1 1 0.54% 0.54% 0.54%
CHAK KALAN (19003) 98 15 15.31% 0 0 0 0% 0% 0%
CHANDUAN KHURD (19005) 103 22 21.36% 5 0 3 4.85% 0% 2.91%
CHANDUMAJRA (19006) 128 11 8.59% 0 0 0 0% 0% 0%
CHANGERA (19007) 226 35 15.49% 7 0 18 3.1% 0% 7.96%
CHHARBAR (19008) 236 20 8.47% 1 0 0 0.42% 0% 0%
DAMAN HERI (19009) 182 15 8.24% 0 3 1 0% 1.65% 0.55%
DEVI NAGAR (A) (244248) 89 13 14.61% 1 0 0 1.12% 0% 0%
DEVI NAGAR (R) (19010) 407 37 9.09% 9 0 7 2.21% 0% 1.72%
DHABLI KALAN (244251) 227 29 12.78% 1 0 0 0.44% 0% 0%
DHABLI KHURD (19011) 227 29 12.78% 1 0 0 0.44% 0% 0%
DHARAMGARH (B) (244252) 76 13 17.11% 1 0 0 1.32% 0% 0%
DHARAMGARH (R) (244250) 407 44 10.81% 9 0 5 2.21% 0% 1.23%
DHUMAN (19017) 128 19 14.84% 0 0 2 0% 0% 1.56%
FARIDPUR (19018) 185 13 7.03% 0 0 0 0% 0% 0%
FARIDPUR GUJJRAN (19019) 53 7 13.21% 0 0 0 0% 0% 0%
FATEPUR GHARI (19020) 206 27 13.11% 1 0 0 0.49% 0% 0%
GADO MAJRA (19021) 158 16 10.13% 1 0 0 0.63% 0% 0%
GARDINAGAR (19023) 132 20 15.15% 4 0 1 3.03% 0% 0.76%
GOBINDPUR (J) (19026) 34 2 5.88% 0 0 0 0% 0% 0%
GURDITPURA (19029) 306 26 8.5% 3 1 1 0.98% 0.33% 0.33%
GURU ANGAD DEV COLONY (244268) 802 51 6.36% 3 0 4 0.37% 0% 0.5%
GURU TEG BAHADUR COLONY (261080) 1475 232 15.73% 17 1 31 1.15% 0.07% 2.1%
HADAITPUR (19030) 128 11 8.59% 1 0 0 0.78% 0% 0%
HARION (19031) 102 8 7.84% 0 0 0 0% 0% 0%
HULKA (19032) 247 27 10.93% 6 1 3 2.43% 0.4% 1.21%
JALALPUR (19034) 166 10 6.02% 1 0 2 0.6% 0% 1.2%
JANDOLI (19035) 802 51 6.36% 3 0 4 0.37% 0% 0.5%
JANSLI (19040) 178 13 7.3% 0 0 0 0% 0% 0%
JANSUI (19037) 143 14 9.79% 2 0 1 1.4% 0% 0.7%
JHAJON (19038) 144 22 15.28% 1 0 0 0.69% 0% 0%
JHANSLA (19039) 329 41 12.46% 3 0 10 0.91% 0% 3.04%
KALAULI (19042) 359 55 15.32% 4 1 0 1.11% 0.28% 0%
KALAULI JATTAN (19043) 359 55 15.32% 4 1 0 1.11% 0.28% 0%
KALO MAJRA (19044) 142 15 10.56% 2 0 0 1.41% 0% 0%
KARALA (19045) 253 46 18.18% 3 0 16 1.19% 0% 6.32%
KHALAUR (19048) 210 23 10.95% 1 0 0 0.48% 0% 0%
KHANPUR BANGAR (19049) 222 34 15.32% 8 0 0 3.6% 0% 0%
KHANPUR KHADDAR (244266) 65 6 9.23% 1 0 0 1.54% 0% 0%
KHARAULA (19052) 329 27 8.21% 2 0 0 0.61% 0% 0%
KHASPUR (19053) 205 19 9.27% 1 0 3 0.49% 0% 1.46%
KHERA GAJJU (19054) 843 139 16.49% 2 0 34 0.24% 0% 4.03%
KHIRAJPUR (19057) 408 56 13.73% 0 0 0 0% 0% 0%
KHIZARGARH (19058) 295 32 10.85% 1 0 1 0.34% 0% 0.34%
KOTLA (19059) 199 27 13.57% 2 0 1 1.01% 0% 0.5%
KULDEEP NAGAR (261079) 1475 232 15.73% 17 1 31 1.15% 0.07% 2.1%
KURALI (244265) 120 4 3.33% 1 0 0 0.83% 0% 0%
LEHLAN (19061) 96 7 7.29% 0 0 0 0% 0% 0%
MAMOLI (19062) 54 3 5.56% 0 0 0 0% 0% 0%
MANAKPUR (19063) 705 55 7.8% 5 0 3 0.71% 0% 0.43%
MANOLI SURAT (19066) 399 34 8.52% 0 1 0 0% 0.25% 0%
MATHIARAN (19067) 170 30 17.65% 1 0 26 0.59% 0% 15.29%
MIRJAPUR (19070) 246 22 8.94% 0 0 0 0% 0% 0%
NAINAN (19073) 101 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
NALAS KALAN (19074) 483 74 15.32% 4 0 2 0.83% 0% 0.41%
NALAS KHURD (19075) 175 3 1.71% 0 0 0 0% 0% 0%
NANDIALI (19076) 239 15 6.28% 1 0 0 0.42% 0% 0%
NEELPUR (19081) 1475 232 15.73% 17 1 31 1.15% 0.07% 2.1%
PADAO (19084) 88 3 3.41% 0 0 0 0% 0% 0%
PILKHANI (19087) 360 40 11.11% 1 2 1 0.28% 0.56% 0.28%
PIR NAGAR (261077) 1475 232 15.73% 17 1 31 1.15% 0.07% 2.1%
RAM NAGAR (19088) 279 43 15.41% 1 1 10 0.36% 0.36% 3.58%
RAM NAGAR / SAUNTI (19089) 76 15 19.74% 0 0 0 0% 0% 0%
RAMGARH/BUTA SINGH WALA (19090) 439 56 12.76% 14 1 4 3.19% 0.23% 0.91%
RAMPUR KALAN (19093) 267 27 10.11% 1 0 2 0.37% 0% 0.75%
RAMPUR KHURD (19091) 157 19 12.1% 0 0 11 0% 0% 7.01%
RANGIAN (19092) 119 10 8.4% 2 0 1 1.68% 0% 0.84%
SADHROR (19094) 147 15 10.2% 1 1 0 0.68% 0.68% 0%
SADHROR MAJRI (19095) 147 15 10.2% 1 1 0 0.68% 0.68% 0%
SALEMPUR NAGAL (19098) 186 27 14.52% 1 0 6 0.54% 0% 3.23%
SARAI BANJARA (19099) 184 28 15.22% 0 0 0 0% 0% 0%
SARAI BANJARA BASTI (244264) 184 28 15.22% 0 0 0 0% 0% 0%
SATNAM NAGAR (261078) 1475 232 15.73% 17 1 31 1.15% 0.07% 2.1%
SHAMDO (19102) 725 106 14.62% 2 0 7 0.28% 0% 0.97%
SHAMDO CAMP (19103) 725 106 14.62% 2 0 7 0.28% 0% 0.97%
SURAL KALAN (19104) 329 25 7.6% 1 0 0 0.3% 0% 0%
SURAL KHURD (19105) 71 3 4.23% 0 0 0 0% 0% 0%
TASAULI (19108) 348 21 6.03% 4 0 0 1.15% 0% 0%
UCHA KHERA (19110) 131 12 9.16% 0 0 1 0% 0% 0.76%
UGANA (19111) 76 6 7.89% 0 0 0 0% 0% 0%
UGANI (19112) 104 14 13.46% 2 0 0 1.92% 0% 0%
UKSI (19113) 67 2 2.99% 0 0 0 0% 0% 0%
UKSI JATTAN (19114) 333 57 17.12% 1 0 0 0.3% 0% 0%
UPAL HERI (19115) 243 20 8.23% 1 0 4 0.41% 0% 1.65%
UPPALHERI KHURD (244267) 243 20 8.23% 1 0 4 0.41% 0% 1.65%
URDAN (19116) 351 19 5.41% 0 0 0 0% 0% 0%
URNA (19117) 244 36 14.75% 3 0 0 1.23% 0% 0%
USKI (18638) 321 56 17.45% 1 0 0 0.31% 0% 0%
WAZIRABAD (19118) 53 6 11.32% 1 0 0 1.89% 0% 0%