Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : Shahid Bhagat Singh Nagar (40) >> Block : SAROYA (322)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AIMA (18207) 105 29 27.62% 0 0 0 0% 0% 0%
ALOWAL (18208) 198 62 31.31% 1 0 0 0.51% 0% 0%
BACHHOURI (18210) 374 103 27.54% 6 0 2 1.6% 0% 0.53%
BAKAPUR (18212) 204 59 28.92% 3 0 0 1.47% 0% 0%
BASTI BAGUWAL (18211) 212 41 19.34% 4 0 0 1.89% 0% 0%
BEGAMPUR (18213) 160 30 18.75% 3 0 0 1.88% 0% 0%
BHANNU (18214) 212 41 19.34% 4 0 0 1.89% 0% 0%
BHARAPUR (18215) 209 61 29.19% 7 0 4 3.35% 0% 1.91%
BHOLEWAL (18216) 93 15 16.13% 3 0 0 3.23% 0% 0%
CHANDIANI KALAN (18218) 170 28 16.47% 5 0 0 2.94% 0% 0%
CHANDIANI KHURD (18219) 464 60 12.93% 7 0 6 1.51% 0% 1.29%
CHANDPUR RURKI (18220) 494 95 19.23% 15 1 2 3.04% 0.2% 0.4%
CHANDPUR RURKI KHURD (18221) 494 95 19.23% 15 1 2 3.04% 0.2% 0.4%
CHANKOI (18222) 170 40 23.53% 1 0 0 0.59% 0% 0%
CHANKOYA (18223) 238 55 23.11% 8 0 1 3.36% 0% 0.42%
CHHADAURI (18224) 212 52 24.53% 3 0 1 1.42% 0% 0.47%
CHHUCHHEWAL (18225) 116 20 17.24% 0 0 0 0% 0% 0%
CHUHARPUR (18226) 195 31 15.9% 6 0 1 3.08% 0% 0.51%
DHARAMPUR (18228) 38 3 7.89% 0 0 0 0% 0% 0%
DYAL (18227) 304 81 26.64% 5 0 3 1.64% 0% 0.99%
GHAMOUR (18229) 314 94 29.94% 4 0 0 1.27% 0% 0%
GULPUR (18230) 190 43 22.63% 3 0 0 1.58% 0% 0%
HIATPUR JATTAN (18231) 159 39 24.53% 0 0 0 0% 0% 0%
HIATPUR RURKI (18232) 205 64 31.22% 1 0 1 0.49% 0% 0.49%
HIATPUR SINGHAN (18233) 205 64 31.22% 1 0 1 0.49% 0% 0.49%
JAIN PUR (18234) 363 84 23.14% 3 0 0 0.83% 0% 0%
JEETPUR (18235) 118 27 22.88% 4 0 3 3.39% 0% 2.54%
JHANDUPUR (18236) 657 100 15.22% 7 0 0 1.07% 0% 0%
KARAWAR (18237) 222 40 18.02% 2 0 0 0.9% 0% 0%
KARIMPUR CHAHWALA (18238) 231 41 17.75% 6 1 1 2.6% 0.43% 0.43%
KARIMPUR DHIANI (18239) 264 40 15.15% 5 1 0 1.89% 0.38% 0%
KATWARA (18240) 277 50 18.05% 1 0 0 0.36% 0% 0%
KATWARA KHURD (236260) 277 50 18.05% 1 0 0 0.36% 0% 0%
KAULGARH (18241) 249 53 21.29% 3 0 1 1.2% 0% 0.4%
KHANDUPUR (18242) 95 17 17.89% 0 1 0 0% 1.05% 0%
KHAROUR (18243) 108 32 29.63% 1 0 0 0.93% 0% 0%
KHURDAN (18244) 98 22 22.45% 0 0 0 0% 0% 0%
KUKAR SUHA (18245) 124 22 17.74% 3 0 0 2.42% 0% 0%
KULPUR (18246) 164 27 16.46% 5 0 2 3.05% 0% 1.22%
MAHIPUR (18247) 365 37 10.14% 4 0 0 1.1% 0% 0%
MAJARA (18248) 235 104 44.26% 10 0 10 4.26% 0% 4.26%
MAJARI (18249) 217 44 20.28% 3 0 0 1.38% 0% 0%
MAKHUPUR (18250) 127 13 10.24% 0 0 0 0% 0% 0%
MALEWAL (18251) 158 19 12.03% 5 0 2 3.16% 0% 1.27%
MANGUPUR (18252) 365 37 10.14% 4 0 0 1.1% 0% 0%
MEHANDPUR (18254) 388 85 21.91% 6 1 1 1.55% 0.26% 0.26%
MOJOWAL (18253) 181 51 28.18% 7 0 3 3.87% 0% 1.66%
NANOWAL (18255) 95 19 20% 5 0 1 5.26% 0% 1.05%
NAWAN GRAN (18256) 164 27 16.46% 5 0 2 3.05% 0% 1.22%
NEW CHUHARPUR (239036) 195 31 15.9% 6 0 1 3.08% 0% 0.51%
PAILI (18257) 187 13 6.95% 0 0 0 0% 0% 0%
PATTI RORI (18258) 446 78 17.49% 11 0 3 2.47% 0% 0.67%
PHIRNI MAJARA (18259) 249 61 24.5% 0 0 0 0% 0% 0%
POJEWAL (18260) 374 57 15.24% 7 0 5 1.87% 0% 1.34%
RAKRAN DHAHAN (18261) 382 100 26.18% 11 1 1 2.88% 0.26% 0.26%
RURKI KALAN (18262) 145 26 17.93% 1 0 0 0.69% 0% 0%
RURKI MUGLAN (18263) 172 51 29.65% 2 0 0 1.16% 0% 0%
SADHRA (18264) 315 79 25.08% 3 0 0 0.95% 0% 0%
SAHIBA (18265) 394 88 22.34% 8 1 2 2.03% 0.25% 0.51%
SAHUNGRA (18266) 283 67 23.67% 3 0 0 1.06% 0% 0%
SAJAWALPUR (18267) 215 48 22.33% 6 1 0 2.79% 0.47% 0%
SANDREWAL (18268) 280 28 10% 3 0 0 1.07% 0% 0%
SAROYA (18269) 700 127 18.14% 16 1 3 2.29% 0.14% 0.43%
SINGHPUR (18270) 129 9 6.98% 0 0 0 0% 0% 0%
TAPRIAN KHURD (18271) 280 28 10% 3 0 0 1.07% 0% 0%
TAPRIAN RANEWAL (18272) 88 21 23.86% 2 0 0 2.27% 0% 0%
TEEHRA (18273) 212 41 19.34% 4 0 0 1.89% 0% 0%
TOROWAL (18274) 446 78 17.49% 11 0 3 2.47% 0% 0.67%
UTTAL MAJRA (18209) 166 27 16.27% 0 0 0 0% 0% 0%