Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : Shahid Bhagat Singh Nagar (40) >> Block : BANGA (320)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ANOKHARWAL (18020) 108 31 28.7% 1 0 0 0.93% 0% 0%
ATTARI (18021) 128 28 21.88% 1 0 1 0.78% 0% 0.78%
BAHAR MAJARA (18022) 250 72 28.8% 0 0 0 0% 0% 0%
BAHROWAL (18023) 256 69 26.95% 2 1 1 0.78% 0.39% 0.39%
BAHUA (18024) 146 37 25.34% 0 0 0 0% 0% 0%
BALAKIPUR (18026) 80 19 23.75% 0 0 0 0% 0% 0%
BALON (18027) 153 35 22.88% 2 0 1 1.31% 0% 0.65%
BEHRAM (18028) 816 217 26.59% 12 1 12 1.47% 0.12% 1.47%
BHARO MAJARA (18029) 347 75 21.61% 1 0 0 0.29% 0% 0%
BHAROLI (18030) 445 121 27.19% 4 0 0 0.9% 0% 0%
BHOOT (18033) 321 97 30.22% 1 0 3 0.31% 0% 0.93%
BHUKHARI (18032) 98 30 30.61% 1 0 1 1.02% 0% 1.02%
BIKA (18034) 177 47 26.55% 1 1 0 0.56% 0.56% 0%
BISLA (18035) 290 95 32.76% 1 1 2 0.34% 0.34% 0.69%
BURJ KANDHARI (18036) 139 38 27.34% 4 0 0 2.88% 0% 0%
CHAK BILGA (18037) 365 91 24.93% 4 0 3 1.1% 0% 0.82%
CHAK GURU (18038) 224 40 17.86% 0 0 0 0% 0% 0%
CHAK KALAL (18039) 174 40 22.99% 2 0 3 1.15% 0% 1.72%
CHAK MAIDAS (18040) 209 58 27.75% 1 0 0 0.48% 0% 0%
CHAK MANDER (18041) 182 42 23.08% 2 0 2 1.1% 0% 1.1%
CHAK RAMU (18042) 253 66 26.09% 3 0 3 1.19% 0% 1.19%
CHETA (18043) 199 42 21.11% 1 0 1 0.5% 0% 0.5%
DHAHAN (18044) 264 73 27.65% 1 0 3 0.38% 0% 1.14%
DHANDUA (18045) 102 24 23.53% 0 0 0 0% 0% 0%
DHINGRIAN (18046) 237 38 16.03% 1 0 0 0.42% 0% 0%
DOSANJH KHURD (18047) 221 65 29.41% 0 0 0 0% 0% 0%
GADANI (18048) 87 15 17.24% 0 0 0 0% 0% 0%
GHATARON (18142) 344 99 28.78% 4 0 3 1.16% 0% 0.87%
GHUMMAN (18049) 474 88 18.57% 2 0 2 0.42% 0% 0.42%
GOBINDPUR (18050) 397 91 22.92% 3 0 1 0.76% 0% 0.25%
GOSAL (18051) 196 45 22.96% 1 0 2 0.51% 0% 1.02%
GUJARPUR KHURD (18052) 40 12 30% 0 0 0 0% 0% 0%
HAPPOWAL (18053) 261 69 26.44% 2 0 0 0.77% 0% 0%
HEON (18054) 589 151 25.64% 3 0 1 0.51% 0% 0.17%
JANDIALA (18055) 374 104 27.81% 2 0 1 0.53% 0% 0.27%
JANDIALI (18056) 437 124 28.38% 5 1 5 1.14% 0.23% 1.14%
JANDIALI KALAN (239048) 437 124 28.38% 5 1 5 1.14% 0.23% 1.14%
JASSO MAJARA (18057) 315 62 19.68% 5 0 4 1.59% 0% 1.27%
JHANDER KALAN (18058) 180 28 15.56% 2 1 0 1.11% 0.56% 0%
JHANDER KHURD (18059) 143 35 24.48% 4 0 0 2.8% 0% 0%
JINDOWAL (18060) 252 57 22.62% 4 1 0 1.59% 0.4% 0%
KAJLA (18062) 219 60 27.4% 3 0 0 1.37% 0% 0%
KALERAN (18063) 260 66 25.38% 3 0 4 1.15% 0% 1.54%
KANGRAUR (18064) 324 75 23.15% 4 0 0 1.23% 0% 0%
KARNANA (18066) 605 139 22.98% 12 0 3 1.98% 0% 0.5%
KATARIAN (18067) 243 50 20.58% 5 0 1 2.06% 0% 0.41%
KATT (18068) 208 31 14.9% 0 0 2 0% 0% 0.96%
KHAMCHON (18069) 256 65 25.39% 1 1 4 0.39% 0.39% 1.56%
KHANKHANA (18070) 530 132 24.91% 3 0 1 0.57% 0% 0.19%
KHANPUR (18071) 220 47 21.36% 0 0 0 0% 0% 0%
KHATKAR KALAN (18072) 383 121 31.59% 11 0 1 2.87% 0% 0.26%
KHATKAR KHURD (18073) 262 68 25.95% 6 0 4 2.29% 0% 1.53%
KHOTHRAN (18074) 1026 209 20.37% 6 0 7 0.58% 0% 0.68%
KULTHUM (18075) 514 124 24.12% 0 0 1 0% 0% 0.19%
LADHANA JHIKKA (18076) 634 177 27.92% 5 0 9 0.79% 0% 1.42%
LADHANA UCHA (18077) 420 124 29.52% 5 1 1 1.19% 0.24% 0.24%
LADIAN (18078) 143 31 21.68% 1 0 0 0.7% 0% 0%
LAKHPUR (18079) 185 64 34.59% 0 0 0 0% 0% 0%
LALPUR (18080) 66 9 13.64% 1 0 0 1.52% 0% 0%
LANGERI (18081) 312 51 16.35% 0 0 1 0% 0% 0.32%
LODHIPUR (18166) 256 77 30.08% 2 0 0 0.78% 0% 0%
MAHANT GURBACHAN DASS NAGAR (239049) 656 151 23.02% 6 0 3 0.91% 0% 0.46%
MAHIL GEHLAN (18082) 723 182 25.17% 12 2 10 1.66% 0.28% 1.38%
MAJARI (18083) 335 75 22.39% 7 0 5 2.09% 0% 1.49%
MAKSOODPUR (18084) 87 20 22.99% 0 0 2 0% 0% 2.3%
MALLA SODHIAN (18085) 226 60 26.55% 2 0 1 0.88% 0% 0.44%
MALLU POTA (18086) 269 75 27.88% 1 0 1 0.37% 0% 0.37%
MANDER (18087) 119 40 33.61% 0 0 0 0% 0% 0%
MANDHALI (18088) 693 170 24.53% 4 0 1 0.58% 0% 0.14%
MANGAT DINGRIAN (18089) 237 38 16.03% 1 0 0 0.42% 0% 0%
MEHLI (18092) 721 112 15.53% 3 0 5 0.42% 0% 0.69%
MEHLIANA (18093) 266 51 19.17% 2 0 3 0.75% 0% 1.13%
MEHRAMPUR (18091) 139 33 23.74% 6 0 2 4.32% 0% 1.44%
MUNNA (18094) 157 50 31.85% 11 0 0 7.01% 0% 0%
MUSA PUR (18177) 529 146 27.6% 1 1 0 0.19% 0.19% 0%
NAGRA (18095) 132 32 24.24% 1 0 0 0.76% 0% 0%
PADDI MATWALI (18097) 259 70 27.03% 3 0 1 1.16% 0% 0.39%
PATHLAWA (18098) 332 73 21.99% 0 1 0 0% 0.3% 0%
PHARALA (18099) 656 151 23.02% 6 0 3 0.91% 0% 0.46%
POONIA (18100) 289 70 24.22% 2 0 0 0.69% 0% 0%
RAMPUR (18101) 149 52 34.9% 4 1 5 2.68% 0.67% 3.36%
SAL KALAN (18103) 181 49 27.07% 0 0 0 0% 0% 0%
SANDHWAN (18104) 656 132 20.12% 1 0 0 0.15% 0% 0%
SARHALA RANUAN (18105) 290 71 24.48% 1 0 0 0.34% 0% 0%
SOONDH (18106) 232 54 23.28% 0 0 1 0% 0% 0.43%
SOTRAN (18107) 183 46 25.14% 0 0 1 0% 0% 0.55%
TALWANDI JATTAN (18110) 162 31 19.14% 1 0 0 0.62% 0% 0%
THANDIAN (18111) 254 76 29.92% 0 0 5 0% 0% 1.97%