Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : Shahid Bhagat Singh Nagar (40) >> Block : AUR (318)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AUR (17838) 808 227 28.09% 12 0 2 1.49% 0% 0.25%
BAGHORA (17839) 92 15 16.3% 1 0 0 1.09% 0% 0%
BAHADURPUR (17840) 190 29 15.26% 0 0 1 0% 0% 0.53%
BAIRSAL (17841) 78 6 7.69% 0 0 0 0% 0% 0%
BAJJON (17842) 92 18 19.57% 2 0 0 2.17% 0% 0%
BAKHLAUR (17843) 629 164 26.07% 12 0 1 1.91% 0% 0.16%
BALOWAL (17844) 211 50 23.7% 2 0 0 0.95% 0% 0%
BARNALA KHURD (17845) 52 6 11.54% 0 0 0 0% 0% 0%
BAZIDPUR (17846) 406 60 14.78% 2 0 1 0.49% 0% 0.25%
BEGOWAL (17847) 137 30 21.9% 0 0 0 0% 0% 0%
BHARO MAJARA (17848) 282 53 18.79% 3 0 0 1.06% 0% 0%
BHARTA KALAN (17849) 338 56 16.57% 3 0 6 0.89% 0% 1.78%
BHARTA KHURD (17850) 314 75 23.89% 3 0 2 0.96% 0% 0.64%
BUHARA (17851) 78 7 8.97% 2 0 0 2.56% 0% 0%
BURJ TEHAL DAS (17852) 154 36 23.38% 0 0 1 0% 0% 0.65%
CHAHAL KALAN (17853) 291 89 30.58% 0 0 0 0% 0% 0%
CHAHAL KHURD (17854) 227 65 28.63% 3 0 5 1.32% 0% 2.2%
CHAKDANA (17855) 333 102 30.63% 6 0 6 1.8% 0% 1.8%
DAYAPUR (17856) 185 33 17.84% 0 0 9 0% 0% 4.86%
DODHALA (17857) 213 64 30.05% 1 0 3 0.47% 0% 1.41%
FEROZPUR (17858) 69 14 20.29% 1 0 0 1.45% 0% 0%
GARCHA (17859) 455 95 20.88% 9 0 6 1.98% 0% 1.32%
GARHI AJIT SINGH (17861) 351 97 27.64% 1 0 3 0.28% 0% 0.85%
GARHI BHARTI (17862) 87 33 37.93% 0 0 1 0% 0% 1.15%
GARHPADHANA (17860) 317 72 22.71% 2 0 1 0.63% 0% 0.32%
GARUPAR (17863) 234 36 15.38% 1 0 1 0.43% 0% 0.43%
GEHAL MAJARI (17864) 130 33 25.38% 0 0 0 0% 0% 0%
GUNACHAUR (17865) 753 199 26.43% 12 2 3 1.59% 0.27% 0.4%
HAKIMPUR (17866) 282 93 32.98% 1 0 1 0.35% 0% 0.35%
HERIAN (17867) 214 42 19.63% 2 0 0 0.93% 0% 0%
JAGATPUR (17868) 451 120 26.61% 3 0 3 0.67% 0% 0.67%
JHINGRAN (17869) 490 124 25.31% 4 0 0 0.82% 0% 0%
JULAH MAJRA (17870) 182 37 20.33% 1 0 0 0.55% 0% 0%
KAHLON (17871) 265 47 17.74% 4 0 0 1.51% 0% 0%
KAMAM (17872) 388 97 25% 2 0 7 0.52% 0% 1.8%
KANG (17873) 202 60 29.7% 0 0 0 0% 0% 0%
KHARKOOWAL (17874) 133 20 15.04% 0 0 0 0% 0% 0%
KHOJA (17875) 192 27 14.06% 0 0 0 0% 0% 0%
KHURD (17876) 128 28 21.88% 0 0 0 0% 0% 0%
LAL MAZARA (17877) 119 25 21.01% 1 0 0 0.84% 0% 0%
LALEWAL (17878) 32 2 6.25% 0 0 0 0% 0% 0%
LAROYA (17879) 203 38 18.72% 0 0 0 0% 0% 0%
LIDHAR KALAN (17880) 230 42 18.26% 2 0 0 0.87% 0% 0%
MAHAL KHURD (17881) 265 70 26.42% 1 0 0 0.38% 0% 0%
MAI DITTA (17882) 41 12 29.27% 0 0 0 0% 0% 0%
MAJARA-NAU-ABAD (17886) 134 36 26.87% 2 0 0 1.49% 0% 0%
MALLA BEDIAN (17883) 265 60 22.64% 5 0 1 1.89% 0% 0.38%
MALO MAJARA (17884) 797 212 26.6% 12 0 1 1.51% 0% 0.13%
MALPUR (17885) 330 97 29.39% 2 0 0 0.61% 0% 0%
MEHMUDPUR (17887) 195 47 24.1% 2 0 1 1.03% 0% 0.51%
MEHRAM PUR (17888) 254 65 25.59% 1 0 1 0.39% 0% 0.39%
MIRPUR LAKHA (17889) 236 64 27.12% 2 0 2 0.85% 0% 0.85%
MIRZAPUR (17890) 61 11 18.03% 0 0 0 0% 0% 0%
MUKANDPUR (17891) 747 181 24.23% 7 0 1 0.94% 0% 0.13%
NANGAL JATTAN (17892) 99 23 23.23% 0 0 1 0% 0% 1.01%
NURPUR (17893) 129 26 20.16% 1 0 0 0.78% 0% 0%
PANDRAWAL (17894) 122 13 10.66% 0 0 0 0% 0% 0%
PARAGPUR (17896) 110 21 19.09% 1 0 0 0.91% 0% 0%
PHAMBRA (17895) 150 15 10% 0 0 3 0% 0% 2%
RAIPUR DABBA (17897) 278 62 22.3% 2 1 0 0.72% 0.36% 0%
RATAINDA (17898) 583 180 30.87% 2 0 3 0.34% 0% 0.51%
RATNANA (17899) 90 17 18.89% 0 0 0 0% 0% 0%
REHPA (17900) 282 67 23.76% 0 0 0 0% 0% 0%
SADHPUR (236254) 191 60 31.41% 2 0 1 1.05% 0% 0.52%
SAHLON (17901) 445 120 26.97% 6 0 40 1.35% 0% 8.99%
SAKOHPUR (17902) 272 64 23.53% 5 0 2 1.84% 0% 0.74%
SARHAL QUAZIAN (17903) 317 64 20.19% 5 0 1 1.58% 0% 0.32%
SHEKHUPUR (17904) 417 146 35.01% 9 0 4 2.16% 0% 0.96%
SODHIAN (17906) 173 37 21.39% 1 0 3 0.58% 0% 1.73%
SUKAR (17905) 68 17 25% 0 0 1 0% 0% 1.47%
TAHARPUR (17907) 200 50 25% 1 0 0 0.5% 0% 0%
TAJPUR (17908) 144 34 23.61% 0 0 3 0% 0% 2.08%
TALWANDI FATTU (17909) 350 87 24.86% 4 0 5 1.14% 0% 1.43%
TALWANDI SHIBU (17910) 29 3 10.34% 0 0 0 0% 0% 0%
URAPAR (17911) 931 217 23.31% 5 1 4 0.54% 0.11% 0.43%