Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : LUDHIANA (36) >> Block : LUDHIANA-2 (297)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AMALTAS ENCLAVE (244529) 238 41 17.23% 0 2 3 0% 0.84% 1.26%
AMAR COLONY (261530) 1892 144 7.61% 5 7 27 0.26% 0.37% 1.43%
AMARJIT COLONY (261534) 1802 173 9.6% 1 14 57 0.06% 0.78% 3.16%
AYALI KHURD (16509) 1016 96 9.45% 12 0 17 1.18% 0% 1.67%
BACHAN SINGH NAGAR (16510) 1131 123 10.88% 11 0 17 0.97% 0% 1.5%
BAGGA KALAN (16511) 72 8 11.11% 1 0 0 1.39% 0% 0%
BAGGA KHURD (16512) 117 11 9.4% 0 0 0 0% 0% 0%
BAHADERKE (16513) 572 91 15.91% 6 1 25 1.05% 0.17% 4.37%
BAJARA (16515) 1231 91 7.39% 1 0 79 0.08% 0% 6.42%
BAJARA COLONY (16514) 1231 91 7.39% 1 0 79 0.08% 0% 6.42%
BALLIAWAL (16516) 354 23 6.5% 1 0 0 0.28% 0% 0%
BALOKE (16517) 1131 123 10.88% 11 0 17 0.97% 0% 1.5%
BASAMI (16520) 136 14 10.29% 0 0 0 0% 0% 0%
BASANT NAGAR (244537) 1473 222 15.07% 19 9 88 1.29% 0.61% 5.97%
BHAGPUR (16521) 215 35 16.28% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAINI DOABA (16522) 122 16 13.11% 0 0 2 0% 0% 1.64%
BHAINI KIMA (16531) 59 8 13.56% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAINI NATHU (16523) 82 10 12.2% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAINI SAHIB (16524) 542 37 6.83% 2 0 2 0.37% 0% 0.37%
BHAINI SALU (16525) 135 36 26.67% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAMAN KALAN (16526) 200 34 17% 2 0 0 1% 0% 0%
BHAMAN KHURD (16527) 149 20 13.42% 1 0 0 0.67% 0% 0%
BHAMIAN KALAN (16528) 1892 144 7.61% 5 7 27 0.26% 0.37% 1.43%
BHAMIAN KHURD (16529) 1352 80 5.92% 4 0 18 0.3% 0% 1.33%
BHANI GAHI (16530) 117 4 3.42% 0 0 0 0% 0% 0%
BHATTIAN BET (16533) 1669 183 10.96% 4 10 76 0.24% 0.6% 4.55%
BHOLAPUR (16534) 211 18 8.53% 1 0 0 0.47% 0% 0%
BHOLEWAL JADID (244532) 114 16 14.04% 1 0 0 0.88% 0% 0%
BHOLEWAL QADIM (16535) 37 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
BHUKRI KALAN (16536) 248 36 14.52% 3 0 0 1.21% 0% 0%
BHUKRI KHURD (16537) 53 7 13.21% 0 0 0 0% 0% 0%
BHUPANA (16538) 61 7 11.48% 0 0 0 0% 0% 0%
BIRMI (16539) 343 50 14.58% 4 0 0 1.17% 0% 0%
BOOTHGARH BANJARA (16540) 479 40 8.35% 0 0 0 0% 0% 0%
BOOTHGARH JATTAN (16541) 115 6 5.22% 0 0 0 0% 0% 0%
BORA (16542) 164 36 21.95% 0 0 1 0% 0% 0.61%
BOUNKAR GUJRAN (16543) 209 23 11% 0 0 0 0% 0% 0%
BOUNKER DOGRAN (16544) 501 46 9.18% 0 0 8 0% 0% 1.6%
BUDHEWAL (16545) 158 15 9.49% 2 0 1 1.27% 0% 0.63%
BURJ LAMBRA (16546) 32 6 18.75% 0 0 5 0% 0% 15.62%
BURJMAN KAUR (16547) 91 5 5.49% 1 1 0 1.1% 1.1% 0%
CHAHAR (16548) 232 14 6.03% 0 0 0 0% 0% 0%
CHAK SARWAN NATH (16550) 133 16 12.03% 1 0 1 0.75% 0% 0.75%
CHANGAN (16551) 145 27 18.62% 2 0 3 1.38% 0% 2.07%
CHITTI COLONY (244528) 238 41 17.23% 0 2 3 0% 0.84% 1.26%
CHOUNTA (16552) 138 16 11.59% 0 0 0 0% 0% 0%
CHUHARPUR (16554) 130 15 11.54% 0 0 3 0% 0% 2.31%
CHUHARWAL (16555) 270 23 8.52% 0 0 0 0% 0% 0%
DASMESH COLONY (16556) 481 39 8.11% 0 0 0 0% 0% 0%
DASMESH NAGAR (244603) 1016 96 9.45% 12 0 17 1.18% 0% 1.67%
DHANANSU (16557) 250 44 17.6% 3 0 3 1.2% 0% 1.2%
DHARAMPURA COLONY (238275) 1350 110 8.15% 1 21 82 0.07% 1.56% 6.07%
DHERI (16558) 248 17 6.85% 0 0 0 0% 0% 0%
DHOLANWAL (16559) 151 16 10.6% 0 0 0 0% 0% 0%
DHOULA (16560) 125 10 8% 0 0 6 0% 0% 4.8%
FATEHGARH GUJJRAN HB No 93 (245279) 154 22 14.29% 0 1 20 0% 0.65% 12.99%
FATEHGARH JATTAN (16561) 69 6 8.7% 0 0 0 0% 0% 0%
GADAPUR (16562) 64 3 4.69% 0 0 0 0% 0% 0%
GADDOWAL (16563) 147 18 12.24% 3 0 0 2.04% 0% 0%
GAGAN DEEP COLONY (261519) 238 41 17.23% 0 2 3 0% 0.84% 1.26%
GARCHA (16564) 66 11 16.67% 0 0 0 0% 0% 0%
GARHI FAZAL (16565) 92 3 3.26% 0 0 0 0% 0% 0%
GARHI SHERU (16566) 41 1 2.44% 0 0 0 0% 0% 0%
GAUTAM COLONY (244538) 1802 173 9.6% 1 14 57 0.06% 0.78% 3.16%
GEHLEWAL (16567) 91 8 8.79% 2 0 0 2.2% 0% 0%
GHAUNSGARH (16568) 161 14 8.7% 1 0 0 0.62% 0% 0%
GHAUNSPUR (16569) 140 50 35.71% 1 0 0 0.71% 0% 0%
GHUMAIT (16570) 118 8 6.78% 0 0 1 0% 0% 0.85%
GHUMANA CHAK (16571) 34 2 5.88% 0 0 0 0% 0% 0%
GOBIND NAGAR (261529) 1892 144 7.61% 5 7 27 0.26% 0.37% 1.43%
GUJJARWAL BET (16572) 82 12 14.63% 0 0 0 0% 0% 0%
GURU NANAK NAGAR (261528) 200 34 17% 2 0 0 1% 0% 0%
GURU RAM DAS NAGAR (261531) 1352 80 5.92% 4 0 18 0.3% 0% 1.33%
HADIWAL (16574) 80 9 11.25% 0 0 0 0% 0% 0%
HAR KISHAN VIHAR (16575) 1350 110 8.15% 1 21 82 0.07% 1.56% 6.07%
HARRIAN (16573) 572 9 1.57% 0 0 4 0% 0% 0.7%
HAWAS (16577) 228 3 1.32% 0 0 0 0% 0% 0%
HAYATPURA (16578) 97 9 9.28% 0 0 0 0% 0% 0%
HAZURI BAG (16579) 238 41 17.23% 0 2 3 0% 0.84% 1.26%
HUSSAINPURA (16576) 255 23 9.02% 0 0 9 0% 0% 3.53%
JAHANGIRPUR (16584) 1802 173 9.6% 1 14 57 0.06% 0.78% 3.16%
JAMALPUR LELI (16581) 271 46 16.97% 0 0 0 0% 0% 0%
JASSIAN (16582) 421 48 11.4% 0 0 1 0% 0% 0.24%
JAUNEWAL (16583) 72 11 15.28% 0 0 0 0% 0% 0%
JHUGIAN BEGA (16585) 65 10 15.38% 0 0 0 0% 0% 0%
JHUGIAN QADAR (16586) 61 6 9.84% 0 0 0 0% 0% 0%
JIWANPUR (16587) 156 34 21.79% 0 0 2 0% 0% 1.28%
KAKKA (16588) 302 24 7.95% 0 0 17 0% 0% 5.63%
KAKOWAL (16589) 481 39 8.11% 0 0 0 0% 0% 0%
KALES KALAN (16590) 194 17 8.76% 2 0 0 1.03% 0% 0%
KALES KHURD (16591) 69 4 5.8% 0 0 0 0% 0% 0%
KANEJA (16592) 294 29 9.86% 0 0 0 0% 0% 0%
KAPOOR SINGH WALA (244539) 395 40 10.13% 0 0 2 0% 0% 0.51%
KARIANA KALAN (16593) 285 35 12.28% 2 0 0 0.7% 0% 0%
KARIANA KHURD (16594) 193 21 10.88% 0 0 0 0% 0% 0%
KAROR (16595) 33 4 12.12% 1 0 0 3.03% 0% 0%
KASABAD (16596) 326 39 11.96% 0 33 0 0% 10.12% 0%
KHANPUR BET (16597) 125 15 12% 0 0 0 0% 0% 0%
KHASI KALAN (16598) 470 60 12.77% 4 0 1 0.85% 0% 0.21%
KHASI KHURD (16599) 122 9 7.38% 0 0 0 0% 0% 0%
KHAWAJKE (16600) 167 4 2.4% 0 0 0 0% 0% 0%
KHERA BET (16601) 371 60 16.17% 2 0 15 0.54% 0% 4.04%
KOOM KALAN (16603) 428 39 9.11% 1 0 1 0.23% 0% 0.23%
KOOM KHURD (16604) 97 16 16.49% 2 0 1 2.06% 0% 1.03%
KOT GANGU RAI (16602) 366 38 10.38% 1 0 0 0.27% 0% 0%
KRISHNA NAGAR (244536) 1473 222 15.07% 19 9 88 1.29% 0.61% 5.97%
LADIAN KALAN (16605) 139 27 19.42% 2 0 2 1.44% 0% 1.44%
LAKHOWAL (16607) 214 34 15.89% 0 0 0 0% 0% 0%
LATON DANA (16608) 124 2 1.61% 0 0 0 0% 0% 0%
LATON JOGA (16609) 81 7 8.64% 0 0 0 0% 0% 0%
LAUDUWAL (16610) 635 98 15.43% 5 0 1 0.79% 0% 0.16%
MACHHIAN KALAN (16611) 475 35 7.37% 1 0 0 0.21% 0% 0%
MACHHIAN KHURD (16612) 23 1 4.35% 0 0 0 0% 0% 0%
MAHAL GHUMANA (16624) 64 3 4.69% 0 0 0 0% 0% 0%
MALAKPUR (16613) 264 48 18.18% 5 0 4 1.89% 0% 1.52%
MALLEWAL (16614) 85 2 2.35% 0 0 0 0% 0% 0%
MAND CHAUNTA (16615) 40 1 2.5% 0 0 0 0% 0% 0%
MANEWAL (16616) 41 3 7.32% 0 0 0 0% 0% 0%
MANGARH (16617) 332 28 8.43% 1 0 1 0.3% 0% 0.3%
MANGAT (16618) 441 64 14.51% 4 12 32 0.91% 2.72% 7.26%
MANGLI KHAS (16619) 118 9 7.63% 0 0 0 0% 0% 0%
MANGLI TANDA (16620) 381 44 11.55% 0 0 0 0% 0% 0%
MANJ PHAGUWAL (16621) 110 8 7.27% 2 0 0 1.82% 0% 0%
MAREWAL (16622) 61 6 9.84% 0 0 1 0% 0% 1.64%
MATTEWARA (16623) 277 32 11.55% 2 0 0 0.72% 0% 0%
MEHARBAN (16625) 1350 110 8.15% 1 21 82 0.07% 1.56% 6.07%
MEHLON (16626) 74 14 18.92% 0 0 3 0% 0% 4.05%
MIANI (16627) 219 26 11.87% 0 0 0 0% 0% 0%
MIANWAL (16628) 270 20 7.41% 1 0 0 0.37% 0% 0%
MODEL COLONY (16629) 1802 173 9.6% 1 14 57 0.06% 0.78% 3.16%
NEW KHERA BET (16630) 371 60 16.17% 2 0 15 0.54% 0% 4.04%
NISHAT BAGH COLONY (261518) 238 41 17.23% 0 2 3 0% 0.84% 1.26%
NOORWALA ENCLAVE (261535) 231 27 11.69% 0 13 0 0% 5.63% 0%
NURPUR BET (16631) 57 14 24.56% 0 0 0 0% 0% 0%
NURWALA (16632) 231 27 11.69% 0 13 0 0% 5.63% 0%
PAHARUWAL (16633) 108 13 12.04% 1 0 0 0.93% 0% 0%
PANJETA (16634) 308 37 12.01% 5 0 0 1.62% 0% 0%
PARTAPGARH (16636) 138 24 17.39% 0 0 0 0% 0% 0%
PATTI CHHOLE (261516) 368 45 12.23% 0 0 0 0% 0% 0%
PHAGLA (16637) 142 20 14.08% 1 0 0 0.7% 0% 0%
PIRTHIPUR (16638) 109 9 8.26% 0 0 1 0% 0% 0.92%
PREM COLONY (16639) 1350 110 8.15% 1 21 82 0.07% 1.56% 6.07%
PRIYA COLONY (244533) 1231 91 7.39% 1 0 79 0.08% 0% 6.42%
QADIAN (16640) 86 16 18.6% 0 0 16 0% 0% 18.6%
QUTABEWAL ARIAN (16641) 122 12 9.84% 1 1 0 0.82% 0.82% 0%
QUTABEWAL GUJJRAN (16642) 368 45 12.23% 0 0 0 0% 0% 0%
RAIAN (16643) 315 50 15.87% 4 0 6 1.27% 0% 1.9%
RAIPUR BET (16644) 124 13 10.48% 0 0 0 0% 0% 0%
RAJAPUR PATTI (244531) 627 77 12.28% 4 0 6 0.64% 0% 0.96%
RAJOOR (16645) 113 8 7.08% 0 0 0 0% 0% 0%
RAJOWAL (16646) 280 29 10.36% 1 0 1 0.36% 0% 0.36%
RAM NAGAR (261522) 1892 144 7.61% 5 7 27 0.26% 0.37% 1.43%
RASULPUR PATTI (244530) 627 77 12.28% 4 0 6 0.64% 0% 0.96%
RATTANGARH (16647) 102 11 10.78% 0 0 0 0% 0% 0%
RAUR (16648) 416 30 7.21% 0 2 2 0% 0.48% 0.48%
RAWAT (16649) 96 7 7.29% 0 0 0 0% 0% 0%
RAZAPUR (16650) 130 8 6.15% 0 0 0 0% 0% 0%
SADHU SINGH NAGAR (244534) 248 17 6.85% 0 0 0 0% 0% 0%
SAHEBANA (16651) 425 103 24.24% 4 2 7 0.94% 0.47% 1.65%
SAKHEWAL (16652) 55 6 10.91% 0 0 0 0% 0% 0%
SALEMPUR BET (16653) 254 20 7.87% 2 0 0 0.79% 0% 0%
SALEMPURA DAHA (16654) 137 15 10.95% 0 0 0 0% 0% 0%
SALKIANA (16655) 59 4 6.78% 0 0 0 0% 0% 0%
SANGHE (16656) 121 12 9.92% 2 0 1 1.65% 0% 0.83%
SASRALI (16657) 440 43 9.77% 0 0 30 0% 0% 6.82%
SASRALI COLONY (16658) 440 43 9.77% 0 0 30 0% 0% 6.82%
SATIANA (16659) 70 8 11.43% 0 0 0 0% 0% 0%
SATTOWAL (16660) 108 12 11.11% 1 0 0 0.93% 0% 0%
SHANKAR COLONY (261532) 1352 80 5.92% 4 0 18 0.3% 0% 1.33%
SHANTI VIHAR (261527) 1892 144 7.61% 5 7 27 0.26% 0.37% 1.43%
SHERIAN (16661) 106 1 0.94% 0 0 0 0% 0% 0%
SIDHUPUR (244535) 572 9 1.57% 0 0 4 0% 0% 0.7%
SIRHA (16662) 377 29 7.69% 0 0 25 0% 0% 6.63%
SUJATWALA (16663) 147 14 9.52% 0 0 0 0% 0% 0%
SURJIT COLONY (261533) 1802 173 9.6% 1 14 57 0.06% 0.78% 3.16%
TAJPUR BET (16664) 177 20 11.3% 0 0 0 0% 0% 0%
TALWANDI KALAN (16665) 314 46 14.65% 0 0 1 0% 0% 0.32%
TALWARA (16666) 187 20 10.7% 0 0 0 0% 0% 0%
TOGAR (16667) 43 1 2.33% 0 0 0 0% 0% 0%
UPAL (16668) 269 45 16.73% 6 0 7 2.23% 0% 2.6%
VIDYA VIHAR (261525) 1350 110 8.15% 1 21 82 0.07% 1.56% 6.07%
WALIA VIHAR (261523) 1350 110 8.15% 1 21 82 0.07% 1.56% 6.07%
WALIPUR (16669) 82 19 23.17% 0 1 1 0% 1.22% 1.22%
ZAINPUR (16670) 123 9 7.32% 0 0 0 0% 0% 0%