Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : LUDHIANA (36) >> Block : LUDHIANA-1 (296)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AKALGARH ALIAS LALTON KHURD (16446) 284 31 10.92% 1 0 2 0.35% 0% 0.7%
ALAMGIR (16447) 652 117 17.94% 6 1 28 0.92% 0.15% 4.29%
ALLOWAL (16508) 130 23 17.69% 0 0 0 0% 0% 0%
AYALI KALAN (16448) 718 95 13.23% 5 0 15 0.7% 0% 2.09%
BABA DEEP SINGH NAGAR ( ABADI GILL ) (16449) 4473 647 14.46% 45 9 212 1.01% 0.2% 4.74%
BADDOWAL (16450) 1025 177 17.27% 28 0 28 2.73% 0% 2.73%
BAINS (16451) 288 52 18.06% 3 1 28 1.04% 0.35% 9.72%
BARAICH (16452) 187 39 20.86% 1 0 5 0.53% 0% 2.67%
BAREWAL DOGRAN (16518) 57 8 14.04% 2 0 0 3.51% 0% 0%
BARNHARA (16519) 230 24 10.43% 1 0 1 0.43% 0% 0.43%
BARWALA (16453) 455 54 11.87% 1 0 5 0.22% 0% 1.1%
BASANT AVENUE (244518) 2395 227 9.48% 26 2 54 1.09% 0.08% 2.25%
BERI COLONY CHOHAN NAGAR (244525) 979 106 10.83% 14 2 49 1.43% 0.2% 5.01%
BHAGAT SINGH NAGAR (DUGRI) (244526) 979 106 10.83% 14 2 49 1.43% 0.2% 5.01%
BHANOHAR (16454) 482 81 16.8% 10 0 12 2.07% 0% 2.49%
BHARIO MUNNA (16455) 479 46 9.6% 1 0 0 0.21% 0% 0%
BHOLEWAL QADIM (16535) 66 16 24.24% 0 0 0 0% 0% 0%
BILGA (16456) 328 39 11.89% 8 0 5 2.44% 0% 1.52%
BIR SAHNEWAL (16457) 96 13 13.54% 0 0 0 0% 0% 0%
BULARA (16458) 469 73 15.57% 3 0 17 0.64% 0% 3.62%
CHANDRAN (16459) 364 54 14.84% 3 0 11 0.82% 0% 3.02%
DAD (16460) 1801 212 11.77% 30 3 68 1.67% 0.17% 3.78%
DAKHA (16461) 1184 209 17.65% 32 1 24 2.7% 0.08% 2.03%
DAKHA EAST (260883) 1184 209 17.65% 32 1 24 2.7% 0.08% 2.03%
DASMESH KALAN MUNDIAN (261536) 767 55 7.17% 1 10 34 0.13% 1.3% 4.43%
DEV NAGAR (244523) 2395 227 9.48% 26 2 54 1.09% 0.08% 2.25%
DEWATWAL (16462) 336 30 8.93% 1 2 18 0.3% 0.6% 5.36%
DHANDRA (16463) 2395 227 9.48% 26 2 54 1.09% 0.08% 2.25%
DULE (16464) 344 51 14.83% 3 1 2 0.87% 0.29% 0.58%
FATEHGARH GUJJRAN (HB No 9) (238274) 68 7 10.29% 0 1 0 0% 1.47% 0%
GAHAUR (16465) 300 62 20.67% 4 0 46 1.33% 0% 15.33%
GILL (16466) 4473 647 14.46% 45 9 212 1.01% 0.2% 4.74%
GOBINDGARH (16467) 573 57 9.95% 7 1 23 1.22% 0.17% 4.01%
GURU NANAK NAGAR ( DUGRI) (244604) 979 106 10.83% 14 2 49 1.43% 0.2% 5.01%
GURU NANAK NAGAR (GILL) (244517) 4473 647 14.46% 45 9 212 1.01% 0.2% 4.74%
HASSANPUR (16469) 465 93 20% 6 1 13 1.29% 0.22% 2.8%
HEERAN (16470) 298 22 7.38% 0 0 4 0% 0% 1.34%
HIMANYUPURA (16468) 343 39 11.37% 2 0 6 0.58% 0% 1.75%
HIMMAT SINGH NAGAR (244516) 4473 647 14.46% 45 9 212 1.01% 0.2% 4.74%
JANDIALI (16471) 859 111 12.92% 1 0 11 0.12% 0% 1.28%
JANTA COLONY (ABADI GILL ) (16472) 4473 647 14.46% 45 9 212 1.01% 0.2% 4.74%
JANTA ENCLAVE (244520) 2395 227 9.48% 26 2 54 1.09% 0.08% 2.25%
JASDEV SINGH NAGAR (ABADI GILL) (16473) 4473 647 14.46% 45 9 212 1.01% 0.2% 4.74%
JHAMERI (16474) 93 23 24.73% 1 0 10 1.08% 0% 10.75%
JHAMMAT (16475) 205 32 15.61% 4 0 1 1.95% 0% 0.49%
JHANDE (16476) 370 56 15.14% 7 0 0 1.89% 0% 0%
KAILPUR (16477) 349 52 14.9% 2 0 2 0.57% 0% 0.57%
KAIND (16478) 155 18 11.61% 0 0 0 0% 0% 0%
KANECH (16479) 660 92 13.94% 2 0 0 0.3% 0% 0%
KANGANWAL (16480) 89 5 5.62% 0 0 1 0% 0% 1.12%
KATANI KALAN (16482) 315 46 14.6% 0 0 2 0% 0% 0.63%
KATANI KHURD (16481) 160 17 10.62% 1 1 2 0.62% 0.62% 1.25%
KHAKHAT (16483) 181 37 20.44% 0 0 10 0% 0% 5.52%
KHERI (16484) 322 55 17.08% 6 7 33 1.86% 2.17% 10.25%
KOHARA (16485) 694 86 12.39% 10 6 14 1.44% 0.86% 2.02%
LADIAN KHURD (16606) 184 19 10.33% 0 0 1 0% 0% 0.54%
LALTON KALAN (16486) 919 136 14.8% 19 1 23 2.07% 0.11% 2.5%
MAHMUDPURA (16487) 118 19 16.1% 2 0 7 1.69% 0% 5.93%
MAJARA (16488) 225 36 16% 0 0 0 0% 0% 0%
MANAKWAL (16489) 745 110 14.77% 5 0 90 0.67% 0% 12.08%
MANGLI NICHI (16490) 578 9 1.56% 0 2 2 0% 0.35% 0.35%
MULLANPUR (16491) 999 160 16.02% 14 1 7 1.4% 0.1% 0.7%
MUNDIAN KHURD (16492) 767 55 7.17% 1 10 34 0.13% 1.3% 4.43%
MUNDIAN TIBBA (238267) 767 55 7.17% 1 10 34 0.13% 1.3% 4.43%
MUNGLI UNCHI (16493) 295 30 10.17% 3 1 2 1.02% 0.34% 0.68%
NEW GURU TEG BAHADUR NAGAR (244515) 4473 647 14.46% 45 9 212 1.01% 0.2% 4.74%
NEW RAJ GURU NAGAR (238269) 1936 229 11.83% 22 3 34 1.14% 0.15% 1.76%
NURPUR BET (16631) 627 77 12.28% 4 0 6 0.64% 0% 0.96%
PANGLIAN (16496) 190 33 17.37% 2 0 1 1.05% 0% 0.53%
PARTAP SINGHWALA (16635) 1473 222 15.07% 19 9 88 1.29% 0.61% 5.97%
PAWAH (16497) 191 21 10.99% 2 0 5 1.05% 0% 2.62%
PHULLANWAL (16498) 1596 165 10.34% 14 8 39 0.88% 0.5% 2.44%
PREET VIHAR (244527) 745 110 14.77% 5 0 90 0.67% 0% 12.08%
RAMGARH (16499) 523 87 16.63% 6 0 54 1.15% 0% 10.33%
RANIA (16500) 388 48 12.37% 0 0 22 0% 0% 5.67%
ROOP NAGAR (244521) 2395 227 9.48% 26 2 54 1.09% 0.08% 2.25%
SAHID BHAGAT SINGH NAGAR ( ABADI GILL ) (16501) 4473 647 14.46% 45 9 212 1.01% 0.2% 4.74%
SAHNEWAL KHURD (16502) 190 20 10.53% 1 0 10 0.53% 0% 5.26%
SANGOWAL (16503) 486 66 13.58% 6 2 6 1.23% 0.41% 1.23%
SARINH (16504) 496 83 16.73% 4 3 8 0.81% 0.6% 1.61%
SATJOT NAGAR (244522) 2395 227 9.48% 26 2 54 1.09% 0.08% 2.25%
SHAHEED BABA DEEP SINGH NAGAR (244524) 979 106 10.83% 14 2 49 1.43% 0.2% 5.01%
TERA NAGAR (244519) 2395 227 9.48% 26 2 54 1.09% 0.08% 2.25%
THAKARWAL (16506) 351 74 21.08% 2 1 10 0.57% 0.28% 2.85%
THARIKE (16507) 1936 229 11.83% 22 3 34 1.14% 0.15% 1.76%
THREEKE COLONY (238268) 1936 229 11.83% 22 3 34 1.14% 0.15% 1.76%