Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : LUDHIANA (36) >> Block : KHANNA (295)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ALAUR (16365) 156 26 16.67% 3 0 0 1.92% 0% 0%
ALIPUR (16366) 160 16 10% 1 0 0 0.62% 0% 0%
ALUNA MIANA (16367) 223 31 13.9% 2 0 0 0.9% 0% 0%
ALUNA PALLA (16368) 302 33 10.93% 4 0 0 1.32% 0% 0%
ALUNA TOLA (16369) 237 20 8.44% 1 1 0 0.42% 0.42% 0%
ASGRIPUR (16370) 41 6 14.63% 0 0 1 0% 0% 2.44%
BAHO MAJRA (16371) 136 45 33.09% 7 1 6 5.15% 0.74% 4.41%
BAJIGAR BASTI BHADLA (244514) 399 262 65.66% 15 0 8 3.76% 0% 2.01%
BAUPUR (16372) 42 6 14.29% 0 0 0 0% 0% 0%
BHADLA NICHA (16373) 399 262 65.66% 15 0 8 3.76% 0% 2.01%
BHADLA UNCHA (16374) 226 34 15.04% 1 0 0 0.44% 0% 0%
BHAGHAUR (16375) 189 19 10.05% 0 0 3 0% 0% 1.59%
BHAMADI (16376) 526 128 24.33% 12 0 4 2.28% 0% 0.76%
BHARTHARLA RANDHAWA (16377) 209 41 19.62% 2 0 0 0.96% 0% 0%
BIBIPUR (16378) 179 15 8.38% 1 0 0 0.56% 0% 0%
BIJA (16379) 572 233 40.73% 36 0 15 6.29% 0% 2.62%
BIJAPUR (16380) 52 4 7.69% 1 0 0 1.92% 0% 0%
BOOTHGARH (16381) 146 14 9.59% 0 0 0 0% 0% 0%
BULEPUR (16382) 190 30 15.79% 0 0 0 0% 0% 0%
CHAK SARAI (16383) 271 57 21.03% 2 0 1 0.74% 0% 0.37%
CHAKOHI (16384) 354 51 14.41% 2 0 4 0.56% 0% 1.13%
CHIMA (16385) 290 69 23.79% 5 0 2 1.72% 0% 0.69%
DAU MAJRA (16386) 152 21 13.82% 0 0 0 0% 0% 0%
DEEVA KHOSA (16387) 62 5 8.06% 0 0 0 0% 0% 0%
DEHERU (16388) 427 65 15.22% 4 1 2 0.94% 0.23% 0.47%
DIVA MANDER (16389) 96 6 6.25% 0 1 0 0% 1.04% 0%
FAIZGARH (16390) 245 34 13.88% 5 1 13 2.04% 0.41% 5.31%
FATEHPUR (16391) 56 5 8.93% 0 0 0 0% 0% 0%
GAGAR MAJRA (16392) 115 11 9.57% 2 0 1 1.74% 0% 0.87%
GALWADI (16393) 118 16 13.56% 0 0 0 0% 0% 0%
GANDUAN (16394) 91 18 19.78% 1 0 3 1.1% 0% 3.3%
GAZIPUR (16395) 109 21 19.27% 0 0 0 0% 0% 0%
GHUNGARLI RAJPUTTAN (16396) 310 189 60.97% 10 0 3 3.23% 0% 0.97%
GHURALA (16397) 139 20 14.39% 0 0 0 0% 0% 0%
GOH (16398) 504 48 9.52% 4 0 1 0.79% 0% 0.2%
HARION KALAN (16399) 272 36 13.24% 2 0 0 0.74% 0% 0%
HAUL (16400) 262 45 17.18% 3 0 0 1.15% 0% 0%
IKOLAHA (16401) 734 139 18.94% 11 0 30 1.5% 0% 4.09%
IKOLAHI (16402) 366 56 15.3% 0 0 0 0% 0% 0%
ISHANPUR (16403) 176 40 22.73% 0 0 4 0% 0% 2.27%
ISMAILPUR (16404) 105 15 14.29% 0 0 3 0% 0% 2.86%
ISRU (16405) 660 102 15.45% 5 0 4 0.76% 0% 0.61%
JARG (16406) 648 143 22.07% 12 0 2 1.85% 0% 0.31%
JASPALON (16407) 494 65 13.16% 4 0 1 0.81% 0% 0.2%
JATANA (16408) 457 83 18.16% 3 1 0 0.66% 0.22% 0%
JULLAJAN (16409) 219 37 16.89% 6 1 0 2.74% 0.46% 0%
KAMMA (16410) 185 21 11.35% 1 0 7 0.54% 0% 3.78%
KARODIAN (16411) 158 10 6.33% 0 0 0 0% 0% 0%
KAURI (16412) 348 250 71.84% 19 6 20 5.46% 1.72% 5.75%
KHATRA (16413) 224 38 16.96% 0 0 0 0% 0% 0%
KHURD (16414) 51 6 11.76% 0 0 0 0% 0% 0%
KISHANGARH (16415) 189 25 13.23% 5 0 2 2.65% 0% 1.06%
KOT PANECH (16416) 178 16 8.99% 2 0 0 1.12% 0% 0%
KOT SEKHON (16417) 220 23 10.45% 5 0 9 2.27% 0% 4.09%
KOTLA DHAK (16418) 108 14 12.96% 2 0 1 1.85% 0% 0.93%
LALHERI (16419) 412 69 16.75% 4 0 2 0.97% 0% 0.49%
LIBRA (16420) 356 208 58.43% 5 0 84 1.4% 0% 23.6%
MADIALA KALAN (16421) 220 68 30.91% 3 1 2 1.36% 0.45% 0.91%
MAHANPUR (16423) 140 12 8.57% 1 0 0 0.71% 0% 0%
MAHOUN (16422) 111 13 11.71% 3 0 0 2.7% 0% 0%
MAJRA RAHOUN (16424) 183 27 14.75% 1 0 0 0.55% 0% 0%
MAJRI (16425) 272 26 9.56% 0 0 22 0% 0% 8.09%
MALAKPUR (K) (16426) 286 45 15.73% 2 0 0 0.7% 0% 0%
MALAKPUR/BHARTHALA MANDER (16427) 399 262 65.66% 15 0 8 3.76% 0% 2.01%
MANAK MAJRA (16428) 334 38 11.38% 4 0 0 1.2% 0% 0%
MEHNDIPUR (16429) 182 28 15.38% 2 0 0 1.1% 0% 0%
MOHANPUR (16430) 317 224 70.66% 6 0 53 1.89% 0% 16.72%
MULLANPUR (16431) 116 18 15.52% 3 0 1 2.59% 0% 0.86%
NARAINGARH (16432) 193 17 8.81% 2 0 14 1.04% 0% 7.25%
NASRALI (16433) 419 85 20.29% 4 0 6 0.95% 0% 1.43%
PANJ RUKHA (16434) 182 34 18.68% 3 0 0 1.65% 0% 0%
RAIPUR RAJPUTAN (16437) 162 27 16.67% 5 0 0 3.09% 0% 0%
RAJEWALA (16438) 441 87 19.73% 6 0 20 1.36% 0% 4.54%
RAMGARH (16439) 262 43 16.41% 1 0 4 0.38% 0% 1.53%
RASULRA (16440) 493 95 19.27% 0 0 30 0% 0% 6.09%
RATTANHERI (16441) 269 27 10.04% 3 0 14 1.12% 0% 5.2%
RAUNI (16442) 748 122 16.31% 7 1 12 0.94% 0.13% 1.6%
ROHNO KALAN (16435) 397 44 11.08% 1 0 0 0.25% 0% 0%
ROHNO KHURD (16436) 200 39 19.5% 2 1 1 1% 0.5% 0.5%
SEHBAZPUR (16443) 99 21 21.21% 4 3 3 4.04% 3.03% 3.03%
TAUNSA (16444) 141 26 18.44% 2 0 0 1.42% 0% 0%
TURMURI (16445) 154 19 12.34% 1 0 0 0.65% 0% 0%