Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : KAPURTHALA (35) >> Block : SULTANPUR LODHI (291)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AHLI KALAN (16045) 402 34 8.46% 1 0 0 0.25% 0% 0%
AHLI KHURD (16046) 78 24 30.77% 0 0 0 0% 0% 0%
AHMEDPUR (16047) 117 13 11.11% 0 0 5 0% 0% 4.27%
ALLA DITTA (16048) 384 77 20.05% 8 0 0 2.08% 0% 0%
ALLAH DADCHAK (16049) 139 21 15.11% 1 0 0 0.72% 0% 0%
ALLUWAL (16050) 64 15 23.44% 0 0 1 0% 0% 1.56%
AMANIPUR (16051) 87 11 12.64% 1 0 0 1.15% 0% 0%
AMARJITPUR (16052) 86 12 13.95% 2 0 1 2.33% 0% 1.16%
AMRITPUR (16053) 245 13 5.31% 0 0 1 0% 0% 0.41%
BAJA (16054) 240 28 11.67% 0 0 0 0% 0% 0%
BAOOPUR JADID (16055) 95 6 6.32% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAGO ARIAN (16061) 160 18 11.25% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAGO BUDHA (16062) 103 9 8.74% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAINI HASSEKHAN (16063) 132 16 12.12% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAROANA (16064) 150 16 10.67% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAUR (16065) 116 21 18.1% 0 0 0 0% 0% 0%
BIDHIPUR (16066) 166 37 22.29% 10 0 0 6.02% 0% 0%
BOOLPUR (16067) 195 22 11.28% 2 0 0 1.03% 0% 0%
BUREWAL (16068) 134 18 13.43% 3 0 0 2.24% 0% 0%
BUSSOWAL (16069) 236 38 16.1% 0 0 0 0% 0% 0%
CHAK KOTLA (16070) 56 2 3.57% 0 0 0 0% 0% 0%
CHANANWINDI (16071) 126 13 10.32% 0 0 0 0% 0% 0%
CHOLADHA (16072) 84 11 13.1% 2 0 0 2.38% 0% 0%
CHUHARPUR (16073) 158 18 11.39% 0 0 0 0% 0% 0%
DALLA (16074) 297 38 12.79% 0 0 0 0% 0% 0%
DANDUPUR (16075) 186 30 16.13% 3 1 0 1.61% 0.54% 0%
DANDWINDI (16076) 422 68 16.11% 4 1 0 0.95% 0.24% 0%
DARIAWAL (16077) 106 9 8.49% 0 1 0 0% 0.94% 0%
DAULA (16078) 117 21 17.95% 0 0 0 0% 0% 0%
DEPEWAL (16079) 243 19 7.82% 1 0 0 0.41% 0% 0%
DERA SAIDAN (16080) 154 16 10.39% 0 0 0 0% 0% 0%
DODA WAZIR (16081) 58 2 3.45% 1 0 0 1.72% 0% 0%
FARID SARAI (16082) 281 41 14.59% 0 0 0 0% 0% 0%
FATTOWAL (16083) 120 3 2.5% 1 0 0 0.83% 0% 0%
GAZIPUR (16087) 97 12 12.37% 0 0 0 0% 0% 0%
GILL (16088) 89 12 13.48% 0 0 0 0% 0% 0%
HAIBITPUR (16089) 118 19 16.1% 4 0 0 3.39% 0% 0%
HAJIPUR (16090) 100 5 5% 0 0 0 0% 0% 0%
HAZARA (16091) 14 2 14.29% 0 0 0 0% 0% 0%
HUSSAINPURBULLE (16092) 76 14 18.42% 2 0 0 2.63% 0% 0%
HUSSAINPURDULOWAL (16093) 237 27 11.39% 0 5 0 0% 2.11% 0%
HYDERABAD BET (16094) 68 8 11.76% 0 0 1 0% 0% 1.47%
JABBOWAL (16096) 223 47 21.08% 2 0 0 0.9% 0% 0%
JABO SUDHAR (16095) 95 16 16.84% 3 0 0 3.16% 0% 0%
JAINPUR (16097) 208 50 24.04% 1 0 0 0.48% 0% 0%
JEORGEPUR (16098) 282 40 14.18% 1 0 0 0.35% 0% 0%
JHAL LAHIWALA (16099) 80 7 8.75% 0 0 0 0% 0% 0%
JHANDUWALKAMBOAN (16100) 44 7 15.91% 1 0 0 2.27% 0% 0%
KABIRPUR (16101) 146 30 20.55% 1 1 1 0.68% 0.68% 0.68%
KALRU (16102) 225 21 9.33% 0 0 0 0% 0% 0%
KAMALPUR (16103) 515 54 10.49% 3 0 2 0.58% 0% 0.39%
KARAMJITPUR (16104) 70 10 14.29% 1 0 0 1.43% 0% 0%
KHIZARPUR (244366) 96 7 7.29% 0 0 0 0% 0% 0%
KHOKAR JADIDKADIM (16105) 82 21 25.61% 1 0 0 1.22% 0% 0%
KHURD (16106) 79 11 13.92% 0 0 0 0% 0% 0%
KUTBEWAL (16107) 99 13 13.13% 1 0 0 1.01% 0% 0%
LADWAL (16108) 77 14 18.18% 0 0 0 0% 0% 0%
LAKH WARAH (16109) 110 13 11.82% 0 0 0 0% 0% 0%
LATIANWALA (16110) 247 60 24.29% 0 0 0 0% 0% 0%
LODHIWAL (16111) 50 4 8% 0 0 0 0% 0% 0%
MAHABLIPUR (16112) 279 41 14.7% 6 0 2 2.15% 0% 0.72%
MAHIJITPUR (16113) 121 10 8.26% 0 0 0 0% 0% 0%
MAND ALLUWAL (16114) 35 4 11.43% 0 0 0 0% 0% 0%
MANGUPUR (16115) 59 14 23.73% 0 0 0 0% 0% 0%
MANIALA (16116) 72 7 9.72% 2 0 0 2.78% 0% 0%
MASIT (16118) 240 19 7.92% 0 0 0 0% 0% 0%
MEWA SINGHWALA (16120) 82 11 13.41% 0 0 0 0% 0% 0%
MIANI BAHADUR (16121) 100 18 18% 0 0 0 0% 0% 0%
MIRA (16119) 59 13 22.03% 0 0 0 0% 0% 0%
MOKHA (16123) 46 12 26.09% 1 1 0 2.17% 2.17% 0%
MUKET RAMWALA (16124) 30 4 13.33% 0 0 0 0% 0% 0%
MULLAN BAHA (16125) 91 11 12.09% 0 0 0 0% 0% 0%
MULLAN KALA (16126) 150 24 16% 5 0 0 3.33% 0% 0%
NABIPUR (16127) 78 13 16.67% 1 0 0 1.28% 0% 0%
NASIREWAL (16128) 168 28 16.67% 2 0 0 1.19% 0% 0%
NASIRPUR (16129) 112 4 3.57% 2 0 0 1.79% 0% 0%
NATHUPUR (16130) 68 9 13.24% 0 0 0 0% 0% 0%
NUROWAL (16132) 87 5 5.75% 0 0 0 0% 0% 0%
PAMAN (16133) 78 14 17.95% 2 0 0 2.56% 0% 0%
PANDORI JAGIR (16134) 101 14 13.86% 0 0 0 0% 0% 0%
PARAMJITPUR (16135) 166 15 9.04% 1 0 0 0.6% 0% 0%
PASSAN QADIM (16136) 42 9 21.43% 0 0 0 0% 0% 0%
PATTI BHALUBAHADUR (16137) 49 11 22.45% 0 0 1 0% 0% 2.04%
PATTI SARDARNABI BUX (16138) 54 6 11.11% 0 0 0 0% 0% 0%
PITHO RAHAL (16139) 105 11 10.48% 0 0 1 0% 0% 0.95%
RAMAN (16140) 51 6 11.76% 2 0 0 3.92% 0% 0%
RAMPUR JAGIR (16141) 334 89 26.65% 1 0 8 0.3% 0% 2.4%
RANDHIRPUR (16142) 125 10 8% 0 0 0 0% 0% 0%
RAWAL (16143) 31 4 12.9% 0 0 0 0% 0% 0%
SABUWAL (16144) 172 22 12.79% 1 7 1 0.58% 4.07% 0.58%
SAIDPUR (16145) 291 46 15.81% 5 1 1 1.72% 0.34% 0.34%
SALAPUR BET (16153) 181 41 22.65% 3 0 0 1.66% 0% 0%
SANGRA (16146) 47 2 4.26% 0 0 0 0% 0% 0%
SARAI JATTAN (16147) 131 26 19.85% 0 0 0 0% 0% 0%
SARUPWALA (16148) 161 26 16.15% 1 0 0 0.62% 0% 0%
SAWAL (16165) 172 37 21.51% 3 0 0 1.74% 0% 0%
SECH (16149) 199 26 13.07% 0 0 0 0% 0% 0%
SHAHDULLAPUR (16150) 88 6 6.82% 0 0 0 0% 0% 0%
SHAHJAHANPUR (16151) 95 13 13.68% 0 0 0 0% 0% 0%
SHAHWALAINDRESA (16152) 138 8 5.8% 2 0 0 1.45% 0% 0%
SHALAPUR DONA (16154) 50 13 26% 0 0 0 0% 0% 0%
SHATABGARH (16155) 191 30 15.71% 4 0 0 2.09% 0% 0%
SHEIKH MANGA (16156) 145 17 11.72% 0 0 0 0% 0% 0%
SHERPUR DONA (16157) 128 31 24.22% 1 0 0 0.78% 0% 0%
SHERPUR SADA (16158) 199 26 13.07% 1 0 0 0.5% 0% 0%
SHIKARPUR (16159) 44 1 2.27% 0 0 0 0% 0% 0%
SHIV DIALWALA (16160) 106 18 16.98% 0 0 0 0% 0% 0%
SUCHAITGARH (16162) 90 18 20% 0 0 0 0% 0% 0%
SUJO KALIA (16163) 104 9 8.65% 0 0 0 0% 0% 0%
SULTANPUR(RURAL) (16164) 390 73 18.72% 0 0 1 0% 0% 0.26%
TAKIA (16166) 9 3 33.33% 0 0 0 0% 0% 0%
TALWANDICHAUDHRIAN (16167) 1218 186 15.27% 14 0 2 1.15% 0% 0.16%
TARAF HAJI (16168) 51 2 3.92% 0 0 0 0% 0% 0%
TARAF  BAHBAL BAHADUR (16169) 108 21 19.44% 2 0 2 1.85% 0% 1.85%
TASHPUR (16170) 192 40 20.83% 0 0 0 0% 0% 0%
THATTA (16171) 498 61 12.25% 0 1 1 0% 0.2% 0.2%
TIBA (16173) 625 95 15.2% 4 0 0 0.64% 0% 0%
TIBBI (16174) 10 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
TODARWAL (16175) 79 6 7.59% 0 0 1 0% 0% 1.27%
TOTI (16176) 202 14 6.93% 0 0 0 0% 0% 0%
UCHA (16177) 132 7 5.3% 0 0 0 0% 0% 0%
UGRUPUR (16178) 138 13 9.42% 0 0 0 0% 0% 0%
WADHAIL HARNAMPUR (16179) 94 13 13.83% 1 0 1 1.06% 0% 1.06%
WATTANWALIKALAN (16180) 160 33 20.62% 1 0 0 0.62% 0% 0%