Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : KAPURTHALA (35) >> Block : KAPURTHALA (288)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ADNAWALI (15727) 125 13 10.4% 0 0 0 0% 0% 0%
AHMEDPUR (15728) 134 37 27.61% 1 0 0 0.75% 0% 0%
ALAMGIR (15729) 910 207 22.75% 10 0 3 1.1% 0% 0.33%
ALAUDIPUR (15730) 232 29 12.5% 2 0 0 0.86% 0% 0%
ARIANWALA (15731) 142 35 24.65% 1 0 0 0.7% 0% 0%
AUJLA BANWALI (15732) 111 25 22.52% 0 0 0 0% 0% 0%
AUJLA JOGI (15733) 236 61 25.85% 3 0 0 1.27% 0% 0%
BABA DEEP SINGH NAGAR (260797) 583 49 8.4% 8 0 0 1.37% 0% 0%
BADIAL (15734) 69 14 20.29% 0 0 0 0% 0% 0%
BAHUI (15735) 230 40 17.39% 2 0 2 0.87% 0% 0.87%
BALER KHANPUR (15736) 266 59 22.18% 3 0 5 1.13% 0% 1.88%
BANWALIPUR (15737) 143 43 30.07% 0 0 2 0% 0% 1.4%
BHAGWANPUR (15741) 139 10 7.19% 0 7 0 0% 5.04% 0%
BHAIT (15746) 191 46 24.08% 1 0 1 0.52% 0% 0.52%
BHALAIPUR (15742) 28 2 7.14% 0 0 0 0% 0% 0%
BHANDAL DONA (15743) 173 44 25.43% 3 0 0 1.73% 0% 0%
BHANOLANGA (15744) 492 91 18.5% 2 0 1 0.41% 0% 0.2%
BHILA (15747) 154 30 19.48% 1 0 0 0.65% 0% 0%
BHIWANI PUR (15745) 482 71 14.73% 4 1 3 0.83% 0.21% 0.62%
BIBRI (15748) 45 7 15.56% 0 0 0 0% 0% 0%
BIHARI PUR (15749) 191 37 19.37% 2 0 1 1.05% 0% 0.52%
BISHANPUR (15750) 286 66 23.08% 1 0 0 0.35% 0% 0%
BRIND PUR (15751) 152 10 6.58% 0 0 0 0% 0% 0%
BUDO PUNDER (15752) 39 3 7.69% 0 3 0 0% 7.69% 0%
CHUHARWAL (15754) 171 11 6.43% 0 0 0 0% 0% 0%
DABURJI (15756) 168 28 16.67% 9 0 3 5.36% 0% 1.79%
DAINWIND (15757) 185 22 11.89% 0 0 0 0% 0% 0%
DEWALAN WALA (15759) 190 9 4.74% 0 0 0 0% 0% 0%
DHAIPAI (15766) 246 68 27.64% 4 0 3 1.63% 0% 1.22%
DHALIWAL DONA (15760) 301 57 18.94% 2 0 0 0.66% 0% 0%
DHAM (15761) 108 8 7.41% 0 0 0 0% 0% 0%
DHANDAL (15762) 118 28 23.73% 3 0 0 2.54% 0% 0%
DHAWANKHA JAGIR (15763) 142 23 16.2% 2 0 0 1.41% 0% 0%
DHAWANKHA NISHAN (15764) 45 10 22.22% 1 0 0 2.22% 0% 0%
DHUDIAN WAL (15765) 583 49 8.4% 8 0 0 1.37% 0% 0%
DULO WAL (15767) 195 22 11.28% 1 0 0 0.51% 0% 0%
DULOARAIYAN (15768) 20 2 10% 0 0 0 0% 0% 0%
GOBINDPUR (15770) 130 37 28.46% 4 0 0 3.08% 0% 0%
GOPI PUR (15771) 194 23 11.86% 1 0 0 0.52% 0% 0%
GOSAL (15772) 85 26 30.59% 2 0 0 2.35% 0% 0%
HUSSAIN PUR (15773) 2923 146 4.99% 103 2 6 3.52% 0.07% 0.21%
HUSSAINAWAD (15774) 110 23 20.91% 4 0 0 3.64% 0% 0%
IBHAN (15775) 343 107 31.2% 2 0 6 0.58% 0% 1.75%
ISHARWAL (15776) 277 25 9.03% 2 0 0 0.72% 0% 0%
JAHANGIRPUR (15777) 241 44 18.26% 2 0 1 0.83% 0% 0.41%
JALLOWAL (15778) 81 11 13.58% 0 0 0 0% 0% 0%
JAWALA PUR (15779) 55 2 3.64% 0 0 0 0% 0% 0%
JHALL BIBRI (15780) 65 5 7.69% 0 0 0 0% 0% 0%
JHUGIAN GULAM (15781) 74 3 4.05% 0 2 0 0% 2.7% 0%
KADRABAD (15783) 86 17 19.77% 0 1 1 0% 1.16% 1.16%
KADUPUR (15782) 200 37 18.5% 2 0 4 1% 0% 2%
KAHLWAN (15786) 168 47 27.98% 0 0 0 0% 0% 0%
KAHNA (15784) 127 10 7.87% 2 0 0 1.57% 0% 0%
KALA SANGHIAN (15785) 420 81 19.29% 0 0 0 0% 0% 0%
KANJLI (15787) 240 27 11.25% 3 1 1 1.25% 0.42% 0.42%
KARAHAL KALAN (15788) 150 27 18% 0 0 0 0% 0% 0%
KARAHAL KHURAD (15789) 58 11 18.97% 0 0 0 0% 0% 0%
KARHAL NAU ABAD (15790) 128 21 16.41% 1 0 0 0.78% 0% 0%
KASSO CHAHL (15791) 42 8 19.05% 0 0 0 0% 0% 0%
KESAR PUR (15792) 110 41 37.27% 0 1 0 0% 0.91% 0%
KHALU (15793) 221 19 8.6% 1 0 0 0.45% 0% 0%
KHERA DONA (15794) 350 63 18% 6 0 0 1.71% 0% 0%
KHIRANWALI (15795) 215 47 21.86% 0 3 2 0% 1.4% 0.93%
KHOJEWAL (15796) 280 66 23.57% 1 0 3 0.36% 0% 1.07%
KHONOWAL (15797) 216 49 22.69% 1 0 1 0.46% 0% 0.46%
KHUSROPUR (15798) 206 31 15.05% 0 0 4 0% 0% 1.94%
KOKALPUR (15799) 263 15 5.7% 1 0 0 0.38% 0% 0%
KOLIAN WALA (15800) 181 18 9.94% 1 0 0 0.55% 0% 0%
KOT KARAR KHAN (15802) 338 57 16.86% 2 0 0 0.59% 0% 0%
LAKHAN KALAN (15805) 650 112 17.23% 5 1 0 0.77% 0.15% 0%
LAKHAN KHURD (15806) 213 45 21.13% 1 0 2 0.47% 0% 0.94%
LODHI BHULANA (15807) 199 25 12.56% 0 0 0 0% 0% 0%
MACHHIPAL (15808) 52 5 9.62% 0 0 0 0% 0% 0%
MADHO JHANDA (15809) 121 30 24.79% 0 0 0 0% 0% 0%
MADHO PUR (15810) 198 43 21.72% 2 1 0 1.01% 0.51% 0%
MAINWAN (15811) 159 32 20.13% 0 0 0 0% 0% 0%
MAJAHAD PUR (15819) 67 9 13.43% 1 7 0 1.49% 10.45% 0%
MALLIAN (15812) 174 33 18.97% 1 0 0 0.57% 0% 0%
MANAN (15813) 111 37 33.33% 0 0 0 0% 0% 0%
MANDER DONA (15814) 36 8 22.22% 0 0 0 0% 0% 0%
MANGA RODA (15815) 99 10 10.1% 0 0 1 0% 0% 1.01%
MANSOORWAL DONA (15816) 122 19 15.57% 1 0 0 0.82% 0% 0%
MEHAMADWAL (15693) 160 31 19.38% 0 0 1 0% 0% 0.62%
MITHA (15817) 42 9 21.43% 0 0 0 0% 0% 0%
MITHRA (15818) 77 13 16.88% 0 0 0 0% 0% 0%
MURADPUR BET (15820) 157 11 7.01% 0 0 0 0% 0% 0%
NATHU CHAHAL (15822) 216 52 24.07% 0 0 0 0% 0% 0%
NAWA PIND (15823) 187 38 20.32% 2 0 0 1.07% 0% 0%
NAWIN ABADI BASTI BHATHE (15824) 786 115 14.63% 16 0 8 2.04% 0% 1.02%
NURPUR DONA (15825) 242 52 21.49% 2 0 0 0.83% 0% 0%
NURPUR KHIRANWALI (15826) 83 13 15.66% 0 0 0 0% 0% 0%
PAKHOWAL (15827) 115 12 10.43% 0 0 0 0% 0% 0%
PARVEZ NAGAR (15828) 252 34 13.49% 1 0 1 0.4% 0% 0.4%
PHIALI (15830) 93 22 23.66% 2 0 0 2.15% 0% 0%
PHULE WAL (15831) 117 17 14.53% 0 0 0 0% 0% 0%
QUALPUR (15801) 67 10 14.93% 0 0 0 0% 0% 0%
RAM PUR (15832) 82 22 26.83% 0 0 0 0% 0% 0%
RATTA KADIM (15833) 30 4 13.33% 0 0 0 0% 0% 0%
RATTA NAU ABAD (15834) 59 9 15.25% 1 0 0 1.69% 0% 0%
RAWAL (15835) 100 3 3% 1 0 0 1% 0% 0%
RAZA PUR (15836) 309 47 15.21% 2 0 1 0.65% 0% 0.32%
SAIDO BHULANA (15837) 1345 86 6.39% 19 0 1 1.41% 0% 0.07%
SAIDOWAL (15838) 358 80 22.35% 5 0 1 1.4% 0% 0.28%
SAKHANI (15846) 90 19 21.11% 0 0 0 0% 0% 0%
SANDHAR JAGIR (15839) 99 15 15.15% 0 0 0 0% 0% 0%
SANDHU CHATHA (15840) 280 94 33.57% 0 0 0 0% 0% 0%
SAYAL (15841) 46 10 21.74% 0 0 0 0% 0% 0%
SEEN PUR (15842) 144 19 13.19% 2 0 0 1.39% 0% 0%
SHAPUR DOGRAN (15843) 26 4 15.38% 0 0 0 0% 0% 0%
SHEIKHUPUR RURAL ABADI BHAGATPUR (15740) 318 44 13.84% 0 0 0 0% 0% 0%
SIDHPUR (15844) 96 15 15.62% 0 0 0 0% 0% 0%
SIDHWAN DONA (15845) 835 173 20.72% 3 0 5 0.36% 0% 0.6%
SUKHIA NANGAL (15847) 59 8 13.56% 0 0 0 0% 0% 0%
SUNRAN WALA (15848) 124 29 23.39% 1 0 0 0.81% 0% 0%
TALWANDI MEHMA (15849) 244 44 18.03% 6 0 5 2.46% 0% 2.05%
TALWANDI PAIN (15850) 117 7 5.98% 2 0 0 1.71% 0% 0%
TAYAB PUR (15851) 101 25 24.75% 0 0 0 0% 0% 0%
THIGLI (15852) 133 11 8.27% 0 0 0 0% 0% 0%
TOGANWALA (15853) 133 17 12.78% 0 0 0 0% 0% 0%
WADALA KALAN (15854) 338 84 24.85% 1 0 0 0.3% 0% 0%
WADALA KHURD (15855) 105 30 28.57% 1 0 0 0.95% 0% 0%
WARYAN DONA (15856) 156 33 21.15% 1 0 0 0.64% 0% 0%