Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : KAPURTHALA (35) >> Block : DHILWAN (287)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AKBARPUR (15649) 244 57 23.36% 1 0 3 0.41% 0% 1.23%
BADAL PUR (260812) 143 4 2.8% 1 0 0 0.7% 0% 0%
BADSHAHPUR (15650) 135 5 3.7% 0 0 0 0% 0% 0%
BAGHUWALA (244354) 92 5 5.43% 0 0 0 0% 0% 0%
BAMUWAL (15651) 623 54 8.67% 2 2 3 0.32% 0.32% 0.48%
BHANDAL BET (15652) 571 119 20.84% 4 0 2 0.7% 0% 0.35%
BHULLAR BET (15653) 171 29 16.96% 0 0 0 0% 0% 0%
BIJLI NANGAL (15654) 89 6 6.74% 0 0 0 0% 0% 0%
BOOT (15656) 492 41 8.33% 0 0 0 0% 0% 0%
BOTALA (15659) 314 85 27.07% 2 0 1 0.64% 0% 0.32%
BUDHA THEH (15657) 63 6 9.52% 0 0 0 0% 0% 0%
BUDHU WALA (15658) 36 6 16.67% 1 0 0 2.78% 0% 0%
BUH (15655) 277 40 14.44% 3 0 1 1.08% 0% 0.36%
CHAKO KI (15660) 363 64 17.63% 5 0 1 1.38% 0% 0.28%
DESAL (15662) 303 34 11.22% 0 0 1 0% 0% 0.33%
DHALIWAL BET (15663) 644 129 20.03% 0 0 0 0% 0% 0%
DIALPUR (15661) 807 108 13.38% 4 8 9 0.5% 0.99% 1.12%
FAIZLABAD (15665) 134 8 5.97% 1 0 1 0.75% 0% 0.75%
FATEHPUR (15666) 88 20 22.73% 1 0 3 1.14% 0% 3.41%
FATTU CHAK (15667) 164 42 25.61% 4 0 1 2.44% 0% 0.61%
FATTU DHINGE (15668) 569 84 14.76% 3 3 0 0.53% 0.53% 0%
GAURA (15669) 96 13 13.54% 2 0 0 2.08% 0% 0%
GAZI GADANA (15670) 100 17 17% 2 0 0 2% 0% 0%
GHANIA KI (15671) 101 14 13.86% 0 0 0 0% 0% 0%
GHUG BET (15672) 116 9 7.76% 0 0 1 0% 0% 0.86%
GODANI (15673) 102 21 20.59% 0 0 0 0% 0% 0%
HAIBATPUR (15674) 85 19 22.35% 0 0 0 0% 0% 0%
HAMBOWAL (15675) 162 31 19.14% 1 0 0 0.62% 0% 0%
HAMIRA (15676) 1220 90 7.38% 1 2 0 0.08% 0.16% 0%
HOTHIAN (15677) 105 7 6.67% 0 0 0 0% 0% 0%
JAI RAMPUR (15678) 63 13 20.63% 0 0 0 0% 0% 0%
JATI KE (15679) 182 30 16.48% 0 0 1 0% 0% 0.55%
JHAL THIKRIWALA (244355) 217 22 10.14% 2 0 0 0.92% 0% 0%
KHANGAH (15680) 93 13 13.98% 1 0 0 1.08% 0% 0%
KHANPUR-80 (15682) 225 28 12.44% 0 0 0 0% 0% 0%
KHERA BET (15683) 140 27 19.29% 0 0 0 0% 0% 0%
KHUKHRAIN (15685) 314 55 17.52% 0 0 0 0% 0% 0%
KISHAN SINGH WALA (15686) 280 29 10.36% 3 0 0 1.07% 0% 0%
LAKHAN KE PADDE (15687) 873 120 13.75% 5 17 9 0.57% 1.95% 1.03%
MAJORWAL (15688) 16 1 6.25% 0 0 0 0% 0% 0%
MAND SANGOJALA (15689) 76 8 10.53% 0 0 0 0% 0% 0%
MANDER BET (15690) 143 28 19.58% 6 0 0 4.2% 0% 0%
MANGEWAL (15691) 127 41 32.28% 0 0 0 0% 0% 0%
MANSURWAL BET (15692) 180 36 20% 0 0 0 0% 0% 0%
MIANI BOLA (15694) 93 13 13.98% 0 0 0 0% 0% 0%
MUDOWAL (15695) 213 19 8.92% 0 5 0 0% 2.35% 0%
MUGHAL CHAK (15696) 100 28 28% 0 0 1 0% 0% 1%
MUNDI (15697) 257 23 8.95% 0 0 1 0% 0% 0.39%
MURAR (15699) 377 24 6.37% 3 1 3 0.8% 0.27% 0.8%
MUSTFABAD (15700) 143 21 14.69% 2 0 1 1.4% 0% 0.7%
NARKET (15701) 66 8 12.12% 1 0 0 1.52% 0% 0%
NIZAMPUR (15702) 59 11 18.64% 0 0 0 0% 0% 0%
NURPUR JANUHAN (15703) 126 33 26.19% 1 0 1 0.79% 0% 0.79%
NURPUR JATTAN (15704) 145 14 9.66% 1 0 0 0.69% 0% 0%
NURPUR RAJPUTTAN (15705) 79 12 15.19% 0 0 0 0% 0% 0%
NURPURLABANA (15706) 325 71 21.85% 7 0 2 2.15% 0% 0.62%
PADDEY BET (15707) 220 55 25% 1 0 0 0.45% 0% 0%
PAHARI PUR (15708) 127 10 7.87% 0 0 0 0% 0% 0%
PIREWAL (15709) 99 17 17.17% 0 0 0 0% 0% 0%
PREM NAGAR (260811) 143 4 2.8% 1 0 0 0.7% 0% 0%
RAMIDI (15710) 406 93 22.91% 10 0 4 2.46% 0% 0.99%
RANDHAWA (15711) 74 11 14.86% 0 0 0 0% 0% 0%
RATTRA (15712) 83 10 12.05% 0 0 0 0% 0% 0%
RUPANPUR (15713) 77 10 12.99% 0 0 0 0% 0% 0%
SAIFLABAD (15714) 403 91 22.58% 0 1 1 0% 0.25% 0.25%
SANGHOJALA (15715) 393 81 20.61% 2 0 2 0.51% 0% 0.51%
SANGOWAL (15716) 74 10 13.51% 0 0 0 0% 0% 0%
SANGRAWAN (15717) 94 34 36.17% 0 0 0 0% 0% 0%
SHAHPUR PEERAN (15718) 118 11 9.32% 0 0 1 0% 0% 0.85%
SHEKHANWALA (15719) 78 8 10.26% 0 0 0 0% 0% 0%
SUBHANPUR (15720) 98 20 20.41% 0 0 0 0% 0% 0%
SURAKHPUR (15721) 293 73 24.91% 3 0 3 1.02% 0% 1.02%
TAJPUR (15722) 75 8 10.67% 2 0 0 2.67% 0% 0%
TARKHANAWALI (15723) 44 6 13.64% 0 0 0 0% 0% 0%
THIKRIWALA (15724) 72 4 5.56% 0 0 0 0% 0% 0%
UCHA (15725) 414 55 13.29% 1 0 0 0.24% 0% 0%
VIJOLA (15726) 86 13 15.12% 0 0 0 0% 0% 0%