Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : HOSHIARPUR (33) >> Block : BHUNGA (267)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ABOWAL (13465) 184 52 28.26% 4 0 0 2.17% 0% 0%
ADAMWAL GARHI (13466) 182 22 12.09% 3 0 0 1.65% 0% 0%
ALAR PIND (13467) 118 25 21.19% 10 1 0 8.47% 0.85% 0%
AMBALA JATTAN (13468) 253 68 26.88% 10 2 1 3.95% 0.79% 0.4%
ARGOWAL (13469) 474 92 19.41% 17 1 2 3.59% 0.21% 0.42%
ARNIALA SHAHPUR (13470) 191 64 33.51% 2 1 3 1.05% 0.52% 1.57%
ATWARAPUR (13471) 120 46 38.33% 7 0 18 5.83% 0% 15%
BADALA (13472) 83 26 31.33% 3 0 4 3.61% 0% 4.82%
BADIAL (13473) 58 2 3.45% 0 0 0 0% 0% 0%
BAGHA (13474) 159 32 20.13% 1 0 0 0.63% 0% 0%
BAHERA (13496) 19 4 21.05% 0 0 0 0% 0% 0%
BAHLA (13475) 196 48 24.49% 6 1 1 3.06% 0.51% 0.51%
BAHTIWAL (13476) 106 21 19.81% 3 0 1 2.83% 0% 0.94%
BAINCH (13477) 181 58 32.04% 5 0 3 2.76% 0% 1.66%
BAIRAMPUR (13499) 163 45 27.61% 11 0 1 6.75% 0% 0.61%
BALALA (13478) 249 68 27.31% 19 0 2 7.63% 0% 0.8%
BARANDA (13479) 117 31 26.5% 10 0 0 8.55% 0% 0%
BARIANA (13480) 188 35 18.62% 3 0 1 1.6% 0% 0.53%
BARIKHAD (13481) 165 28 16.97% 2 0 1 1.21% 0% 0.61%
BAROHI (13500) 237 53 22.36% 20 0 0 8.44% 0% 0%
BASI BABU KHAN (13482) 213 43 20.19% 9 1 2 4.23% 0.47% 0.94%
BASI KALE KHAN (13485) 94 16 17.02% 3 0 0 3.19% 0% 0%
BASI WAHID (13487) 89 15 16.85% 1 0 1 1.12% 0% 1.12%
BASSI BALLO (13483) 210 53 25.24% 0 0 4 0% 0% 1.9%
BASSI BAZID (13484) 422 101 23.93% 11 0 4 2.61% 0% 0.95%
BASSI UMAR KHAN (13486) 130 17 13.08% 5 0 2 3.85% 0% 1.54%
BHAGOWAL (13488) 139 41 29.5% 9 0 3 6.47% 0% 2.16%
BHALIALA (13489) 92 21 22.83% 7 1 1 7.61% 1.09% 1.09%
BHAMBOWAL (13490) 91 18 19.78% 7 0 0 7.69% 0% 0%
BHANA (13491) 205 38 18.54% 6 1 1 2.93% 0.49% 0.49%
BHANOWAL (13492) 293 89 30.38% 33 0 3 11.26% 0% 1.02%
BHATLAN (13494) 149 32 21.48% 14 0 5 9.4% 0% 3.36%
BHATOLIAN (13495) 163 37 22.7% 4 0 0 2.45% 0% 0%
BHATTIAN (13493) 127 22 17.32% 1 0 0 0.79% 0% 0%
BHULLANA (13497) 134 45 33.58% 6 0 15 4.48% 0% 11.19%
BHUNGA (13498) 473 135 28.54% 32 0 8 6.77% 0% 1.69%
CHAANG BASOYA (13501) 200 60 30% 25 0 0 12.5% 0% 0%
CHAK GUJJRAN (13502) 91 21 23.08% 2 0 0 2.2% 0% 0%
CHAK KHELA (13503) 137 39 28.47% 0 2 0 0% 1.46% 0%
CHAK LADIAN (13504) 207 47 22.71% 15 0 0 7.25% 0% 0%
CHAK NUR ALI (13505) 68 15 22.06% 5 0 0 7.35% 0% 0%
CHHAMERY PATTI (13506) 1173 254 21.65% 71 2 23 6.05% 0.17% 1.96%
CHIPRA (13507) 158 59 37.34% 28 0 0 17.72% 0% 0%
CHOHAK (13508) 240 64 26.67% 4 0 1 1.67% 0% 0.42%
CHOTALA (13509) 296 58 19.59% 6 1 2 2.03% 0.34% 0.68%
DAFFAR (13510) 374 98 26.2% 12 0 1 3.21% 0% 0.27%
DALEWAL (13511) 232 48 20.69% 3 0 1 1.29% 0% 0.43%
DALEWAL (14220) 76 26 34.21% 6 0 1 7.89% 0% 1.32%
DANDOH (13512) 196 55 28.06% 14 0 14 7.14% 0% 7.14%
DARAPUR (13513) 192 39 20.31% 4 0 0 2.08% 0% 0%
DATA (13514) 57 19 33.33% 7 0 0 12.28% 0% 0%
DAULATPUR (13515) 154 49 31.82% 9 4 8 5.84% 2.6% 5.19%
DEHRA (13517) 56 9 16.07% 0 1 8 0% 1.79% 14.29%
DEHRIAN (13518) 110 22 20% 0 0 0 0% 0% 0%
DEHRIWAL (13519) 504 126 25% 7 0 0 1.39% 0% 0%
DHAKI (13520) 116 23 19.83% 1 0 1 0.86% 0% 0.86%
DHARAMKOT (13521) 102 20 19.61% 1 0 0 0.98% 0% 0%
DHATT (13522) 214 57 26.64% 14 0 0 6.54% 0% 0%
DHOLBAHA (13523) 442 86 19.46% 6 0 2 1.36% 0% 0.45%
DHOLOWAL (13524) 101 17 16.83% 8 0 0 7.92% 0% 0%
DHUGA KALAN (14074) 394 73 18.53% 13 0 7 3.3% 0% 1.78%
DHUGGA KALAN (13526) 78 29 37.18% 2 1 0 2.56% 1.28% 0%
DHURIAN (13527) 121 37 30.58% 4 0 4 3.31% 0% 3.31%
DHUT KALAN (13525) 482 150 31.12% 16 2 9 3.32% 0.41% 1.87%
FATEHPUR (450) (243847) 257 58 22.57% 22 0 9 8.56% 0% 3.5%
GAJJ (13529) 131 45 34.35% 8 0 18 6.11% 0% 13.74%
GALOWAL (13530) 108 31 28.7% 1 0 0 0.93% 0% 0%
GHAGIAL (13531) 64 16 25% 5 0 4 7.81% 0% 6.25%
GONDPUR (13532) 294 89 30.27% 4 0 7 1.36% 0% 2.38%
GUJAR BASOYA (13534) 104 31 29.81% 8 0 2 7.69% 0% 1.92%
GUROYA (13533) 157 44 28.03% 7 1 2 4.46% 0.64% 1.27%
HAJIPUR (13535) 80 7 8.75% 1 0 3 1.25% 0% 3.75%
HUSAINPUR (13536) 21 2 9.52% 0 0 0 0% 0% 0%
JALOWAL (13537) 85 26 30.59% 1 0 2 1.18% 0% 2.35%
JAMSHER CHATHIAL (13538) 295 98 33.22% 35 0 2 11.86% 0% 0.68%
JANAURI (13539) 1173 254 21.65% 71 2 23 6.05% 0.17% 1.96%
JANDY (13540) 53 17 32.08% 2 0 2 3.77% 0% 3.77%
JHAMBOWAL (13541) 133 13 9.77% 2 0 0 1.5% 0% 0%
JHUJAR CHATHIAL (13542) 153 40 26.14% 13 0 2 8.5% 0% 1.31%
JIA SAHOTA KALAN (13543) 64 20 31.25% 1 0 0 1.56% 0% 0%
JIA SAHOTA KHURD (13544) 109 22 20.18% 8 0 0 7.34% 0% 0%
JOHAL (13545) 303 58 19.14% 16 0 0 5.28% 0% 0%
KABIRPUR (400) (13546) 144 27 18.75% 5 0 0 3.47% 0% 0%
KABIRPUR (526) (13547) 92 25 27.17% 4 0 0 4.35% 0% 0%
KAHLWAN (13548) 104 22 21.15% 3 0 15 2.88% 0% 14.42%
KAILON (13549) 91 8 8.79% 0 0 0 0% 0% 0%
KAKRALI (13550) 93 5 5.38% 2 0 0 2.15% 0% 0%
KALRA (13551) 143 36 25.17% 5 1 0 3.5% 0.7% 0%
KANDHALIAN (13552) 147 45 30.61% 11 0 1 7.48% 0% 0.68%
KANG MAI (13553) 301 91 30.23% 16 0 8 5.32% 0% 2.66%
KAPAHAT (13554) 266 54 20.3% 18 0 4 6.77% 0% 1.5%
KATOHAR (13555) 154 22 14.29% 3 0 0 1.95% 0% 0%
KESHOPUR (13556) 65 18 27.69% 6 0 1 9.23% 0% 1.54%
KHABAL (13557) 162 43 26.54% 6 2 3 3.7% 1.23% 1.85%
KHADIALA (13558) 112 16 14.29% 4 0 0 3.57% 0% 0%
KHANGWARHI (13559) 178 32 17.98% 0 0 0 0% 0% 0%
KHANPUR (13560) 199 52 26.13% 3 0 0 1.51% 0% 0%
KHEPARH (13561) 98 12 12.24% 2 0 0 2.04% 0% 0%
KHIALA BULANDA (13562) 117 25 21.37% 5 0 0 4.27% 0% 0%
KHURDA (13563) 218 88 40.37% 26 0 1 11.93% 0% 0.46%
KOI (13564) 257 72 28.02% 30 0 4 11.67% 0% 1.56%
KOONT (14113) 29 6 20.69% 1 0 0 3.45% 0% 0%
KORT (13566) 100 16 16% 2 0 0 2% 0% 0%
KOTLI (13567) 78 13 16.67% 1 0 1 1.28% 0% 1.28%
KUKANET (13568) 207 42 20.29% 0 0 1 0% 0% 0.48%
KUNT (13565) 135 27 20% 2 0 2 1.48% 0% 1.48%
KUTABPUR (13569) 114 33 28.95% 8 0 0 7.02% 0% 0%
LALOWAL (13570) 75 16 21.33% 1 0 0 1.33% 0% 0%
LALPUR (13571) 93 13 13.98% 1 0 6 1.08% 0% 6.45%
LEHAL (13572) 107 32 29.91% 8 0 2 7.48% 0% 1.87%
LIT (13573) 127 26 20.47% 12 0 1 9.45% 0% 0.79%
LUD (13574) 115 28 24.35% 2 1 4 1.74% 0.87% 3.48%
MACHHIAN (13575) 116 35 30.17% 5 0 1 4.31% 0% 0.86%
MAHANGROWAL (13584) 253 45 17.79% 8 0 6 3.16% 0% 2.37%
MAKARSOLI (13576) 103 24 23.3% 4 0 0 3.88% 0% 0%
MALEWAL (13578) 68 6 8.82% 0 0 1 0% 0% 1.47%
MALOT (13579) 81 18 22.22% 3 0 0 3.7% 0% 0%
MANGA (13580) 157 26 16.56% 6 0 1 3.82% 0% 0.64%
MANGARH (13581) 142 42 29.58% 1 0 2 0.7% 0% 1.41%
MANHOTA (13582) 109 20 18.35% 1 0 0 0.92% 0% 0%
MASTIWAL (13583) 205 34 16.59% 6 0 4 2.93% 0% 1.95%
MIRZAPUR (17) (13585) 142 37 26.06% 7 0 1 4.93% 0% 0.7%
MIRZAPUR (59) (243848) 150 12 8% 1 0 1 0.67% 0% 0.67%
MOHALLA RANJEETGARH (470) (243849) 143 11 7.69% 1 0 0 0.7% 0% 0%
MOHALLA TAHLI WALA (478) (243852) 1173 254 21.65% 71 2 23 6.05% 0.17% 1.96%
MUKEEMPUR (13577) 84 20 23.81% 2 0 0 2.38% 0% 0%
MUSA (13586) 63 14 22.22% 1 0 2 1.59% 0% 3.17%
MUSTAPUR (13587) 148 40 27.03% 4 0 11 2.7% 0% 7.43%
NANGAL (13588) 116 15 12.93% 1 0 0 0.86% 0% 0%
NANGAL GHOREWAHA (13589) 105 22 20.95% 6 0 2 5.71% 0% 1.9%
NANGAL ISHAR (13590) 176 48 27.27% 2 0 1 1.14% 0% 0.57%
NANGAL KANOGO (13591) 66 7 10.61% 2 0 0 3.03% 0% 0%
NANGAL PIND (13592) 53 10 18.87% 1 1 3 1.89% 1.89% 5.66%
NANGAL THATHAL (13593) 123 30 24.39% 6 0 0 4.88% 0% 0%
NARUR (13594) 130 20 15.38% 0 0 0 0% 0% 0%
NAUSHEHRA (13598) 121 23 19.01% 0 0 2 0% 0% 1.65%
NAVI BASTI PANDOURI ATWAL (13601) 365 69 18.9% 5 0 2 1.37% 0% 0.55%
NIAZIAN (13595) 58 15 25.86% 2 0 1 3.45% 0% 1.72%
NIKKIWAL (13596) 100 12 12% 1 0 0 1% 0% 0%
NILA NALYOA (13597) 162 51 31.48% 9 2 0 5.56% 1.23% 0%
NURPUR (13599) 107 21 19.63% 5 0 1 4.67% 0% 0.93%
PAKHOWAL (13600) 68 21 30.88% 5 0 1 7.35% 0% 1.47%
PANDORI MALIAN (13602) 100 13 13% 0 0 0 0% 0% 0%
PANDORI SUMLAN (13603) 188 57 30.32% 3 0 0 1.6% 0% 0%
PATIAL (13604) 139 26 18.71% 2 0 0 1.44% 0% 0%
PATIARI (13605) 397 97 24.43% 12 0 2 3.02% 0% 0.5%
PHAMBRA (13606) 162 41 25.31% 7 0 2 4.32% 0% 1.23%
PHAPHIAL (13607) 53 9 16.98% 1 0 0 1.89% 0% 0%
Pandori Atwalan (260851) 365 69 18.9% 5 0 2 1.37% 0% 0.55%
RAJA KALAN (13609) 148 32 21.62% 7 0 1 4.73% 0% 0.68%
RAJPUR (13610) 146 26 17.81% 4 0 1 2.74% 0% 0.68%
RAMDASSPUR (13611) 193 37 19.17% 7 0 1 3.63% 0% 0.52%
RAMTATWALI (13612) 143 11 7.69% 1 0 0 0.7% 0% 0%
RANA (13613) 101 11 10.89% 0 0 0 0% 0% 0%
RAUWAL (13614) 78 21 26.92% 2 0 0 2.56% 0% 0%
RAVIDASS NAGAR ADAMWAL(370) (243507) 182 22 12.09% 3 0 0 1.65% 0% 0%
REHMAPUR (13615) 87 27 31.03% 0 0 0 0% 0% 0%
ROOPOWAL (13617) 200 43 21.5% 17 0 2 8.5% 0% 1%
SAKRALA (13618) 167 18 10.78% 6 0 0 3.59% 0% 0%
SANDHAR (13619) 178 58 32.58% 9 0 1 5.06% 0% 0.56%
SARHALA (13621) 190 42 22.11% 10 0 5 5.26% 0% 2.63%
SARIAN (13620) 76 10 13.16% 2 0 0 2.63% 0% 0%
SHAHBUDIN (13622) 139 38 27.34% 7 0 10 5.04% 0% 7.19%
SHAHPUR (491) (243851) 191 64 33.51% 2 1 3 1.05% 0.52% 1.57%
SHEKHAN (441) (243850) 99 37 37.37% 0 0 0 0% 0% 0%
SHERPUR PUKHTA (13624) 272 53 19.49% 3 0 4 1.1% 0% 1.47%
SHIN CHATHIAL (13625) 62 14 22.58% 2 0 1 3.23% 0% 1.61%
SIKRI TALUWAL (13626) 440 93 21.14% 12 0 0 2.73% 0% 0%
SOTLA (13627) 239 67 28.03% 4 0 2 1.67% 0% 0.84%
TAGGAR (13628) 68 17 25% 4 0 2 5.88% 0% 2.94%
TAINTPAL (13629) 135 34 25.19% 14 0 3 10.37% 0% 2.22%
TAJPUR KALAN (13630) 106 15 14.15% 0 0 2 0% 0% 1.89%
TAKHNI (13631) 131 23 17.56% 2 0 0 1.53% 0% 0%
TALWANDI JATTAN (13632) 181 57 31.49% 11 0 0 6.08% 0% 0%
TAPPA (13633) 1173 254 21.65% 71 2 23 6.05% 0.17% 1.96%
THANA (13634) 94 4 4.26% 0 0 0 0% 0% 0%
THINDA (13635) 129 26 20.16% 6 0 0 4.65% 0% 0%
THUND (13636) 133 28 21.05% 3 0 0 2.26% 0% 0%