Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : GURDASPUR (32) >> Block : KAHNUWAN (260)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ALMAN (11904) 147 19 12.93% 6 0 0 4.08% 0% 0%
AWANA (11905) 115 15 13.04% 1 0 0 0.87% 0% 0%
BAGARIAN (11907) 384 27 7.03% 5 0 3 1.3% 0% 0.78%
BAGOL (11906) 200 38 19% 6 0 2 3% 0% 1%
BAGRIAN 714 (12630) 244 24 9.84% 7 0 0 2.87% 0% 0%
BAJAR (11908) 114 15 13.16% 0 0 0 0% 0% 0%
BALAGGAN (11909) 128 23 17.97% 0 0 1 0% 0% 0.78%
BALWANDA (11910) 332 36 10.84% 2 0 0 0.6% 0% 0%
BERI (11911) 292 36 12.33% 4 0 0 1.37% 0% 0%
BHAINI BANGER (11913) 210 40 19.05% 11 0 0 5.24% 0% 0%
BHAINI KANYE (11914) 59 12 20.34% 1 0 0 1.69% 0% 0%
BHAINI KHADAR (11915) 147 11 7.48% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAINI MIAN KHAN (11916) 419 54 12.89% 4 0 6 0.95% 0% 1.43%
BHAINI MILWAN (11917) 48 6 12.5% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAINI PASWAL (11918) 432 56 12.96% 12 0 6 2.78% 0% 1.39%
BHANGWAN (11912) 69 21 30.43% 1 0 2 1.45% 0% 2.9%
BHARLI ABADI KAHNUWAN (260939) 1437 265 18.44% 76 3 7 5.29% 0.21% 0.49%
BHARO HARNI (11919) 45 5 11.11% 0 1 0 0% 2.22% 0%
BHATIA (11920) 50 2 4% 0 0 0 0% 0% 0%
BHATTIAN (11921) 67 9 13.43% 2 0 0 2.99% 0% 0%
BHIKHARI HARNI (11922) 99 14 14.14% 2 0 0 2.02% 0% 0%
BHITTEWAD (11923) 121 33 27.27% 9 1 4 7.44% 0.83% 3.31%
BHUCHH (12473) 26 1 3.85% 0 0 0 0% 0% 0%
BHUNDEWAL (11924) 85 24 28.24% 3 0 1 3.53% 0% 1.18%
BHURIAN SAINIAN (12474) 103 13 12.62% 3 0 0 2.91% 0% 0%
BUDHA BALA (11925) 72 2 2.78% 0 0 0 0% 0% 0%
BUTTER KALAN (11926) 330 49 14.85% 6 0 2 1.82% 0% 0.61%
CHAK SHARIF (11928) 388 45 11.6% 4 0 0 1.03% 0% 0%
CHAK YAKUB (11927) 140 20 14.29% 2 0 2 1.43% 0% 1.43%
CHAMIARI (11929) 67 14 20.9% 0 0 0 0% 0% 0%
CHHAURIAN BET (11932) 181 38 20.99% 5 0 0 2.76% 0% 0%
CHHAWRIAN (11930) 116 19 16.38% 5 0 0 4.31% 0% 0%
CHHICHHRA (11931) 178 29 16.29% 13 0 0 7.3% 0% 0%
CHIB (11933) 38 12 31.58% 4 0 1 10.53% 0% 2.63%
CHOCHNA (11934) 48 14 29.17% 0 0 0 0% 0% 0%
DARAPUR (11937) 245 34 13.88% 6 0 0 2.45% 0% 0%
DATARPUR (11938) 126 16 12.7% 1 0 1 0.79% 0% 0.79%
DAUWAL (11939) 248 20 8.06% 0 0 0 0% 0% 0%
DEHRIWAL (11940) 548 89 16.24% 15 0 3 2.74% 0% 0.55%
DHAKKER (11941) 52 8 15.38% 1 0 0 1.92% 0% 0%
DHANDAL (11942) 149 8 5.37% 1 0 0 0.67% 0% 0%
DHAWE (11943) 123 11 8.94% 1 0 2 0.81% 0% 1.63%
DHESIAN (11944) 111 16 14.41% 1 0 0 0.9% 0% 0%
DHINDSA (11945) 40 6 15% 2 0 0 5% 0% 0%
FATTU BARKAT (11946) 193 24 12.44% 7 0 1 3.63% 0% 0.52%
GHOREWAH (11947) 194 31 15.98% 2 0 1 1.03% 0% 0.52%
GHOT KALAN (11948) 35 4 11.43% 0 0 0 0% 0% 0%
GHOT KHURD (11949) 134 19 14.18% 3 0 1 2.24% 0% 0.75%
GHUKLA (11950) 85 14 16.47% 3 0 1 3.53% 0% 1.18%
GILL (12489) 130 6 4.62% 1 0 0 0.77% 0% 0%
GORSIAN (11952) 83 9 10.84% 0 0 0 0% 0% 0%
GUNJIAN BET (11953) 99 8 8.08% 1 0 1 1.01% 0% 1.01%
GUNOPUR (11954) 334 42 12.57% 12 0 3 3.59% 0% 0.9%
GURU NANAK NAGAR ABADI KAHNUWAN (260937) 1437 265 18.44% 76 3 7 5.29% 0.21% 0.49%
HAMBOWAL (11955) 90 13 14.44% 3 0 2 3.33% 0% 2.22%
HAVELI HARNI (11956) 27 4 14.81% 1 0 1 3.7% 0% 3.7%
JAGOWAL BANGER (11957) 241 35 14.52% 12 0 7 4.98% 0% 2.9%
JAGOWAL BET (11958) 180 14 7.78% 0 0 0 0% 0% 0%
JALALPUR (11959) 123 14 11.38% 1 0 0 0.81% 0% 0%
JHANDA LUBANA (11960) 359 51 14.21% 25 0 1 6.96% 0% 0.28%
JINDER (11961) 194 27 13.92% 1 0 0 0.52% 0% 0%
JOGI CHEEMA (11962) 185 35 18.92% 4 0 0 2.16% 0% 0%
KAHNUWAN (12494) 1437 265 18.44% 76 3 7 5.29% 0.21% 0.49%
KALA BALA (11963) 333 57 17.12% 11 8 0 3.3% 2.4% 0%
KALU SOHAL (11964) 271 48 17.71% 6 0 0 2.21% 0% 0%
KATHANA (11965) 23 3 13.04% 0 0 0 0% 0% 0%
KHARA (11966) 196 37 18.88% 11 1 3 5.61% 0.51% 1.53%
KHOJKIPUR (11967) 42 1 2.38% 1 0 0 2.38% 0% 0%
KHUSHALPUR (11968) 103 12 11.65% 2 0 2 1.94% 0% 1.94%
KIRI AFGANA (11969) 48 10 20.83% 5 0 0 10.42% 0% 0%
KISHANPUR (11970) 2 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KOHAR (11971) 152 14 9.21% 2 0 1 1.32% 0% 0.66%
KOT BUDHA (11972) 198 19 9.6% 4 0 0 2.02% 0% 0%
KOT DHANDAL (11973) 72 17 23.61% 1 0 6 1.39% 0% 8.33%
KOT KHAN MOHAMAD (11974) 110 13 11.82% 0 0 0 0% 0% 0%
KOT TODAR MAL (11975) 177 25 14.12% 6 0 6 3.39% 0% 3.39%
KOT YOG RAJ (11976) 94 13 13.83% 0 0 3 0% 0% 3.19%
KOTLA GUJJRAN (11977) 125 17 13.6% 4 0 0 3.2% 0% 0%
KOTLI HARCHANDAN (11978) 264 29 10.98% 8 0 2 3.03% 0% 0.76%
KOTLI RAWALAN (11979) 84 8 9.52% 3 0 0 3.57% 0% 0%
KOTLI SANIAN 610 (11981) 116 19 16.38% 5 0 0 4.31% 0% 0%
KOTLI SANIAN 611 (11980) 175 32 18.29% 8 0 5 4.57% 0% 2.86%
KUNT (11982) 142 14 9.86% 1 0 0 0.7% 0% 0%
LADHUPUR (11983) 122 15 12.3% 5 0 5 4.1% 0% 4.1%
LAKHANPUR (11984) 119 24 20.17% 9 0 1 7.56% 0% 0.84%
LANGER KOT (11985) 45 5 11.11% 0 0 1 0% 0% 2.22%
MALIA (11987) 112 18 16.07% 3 0 1 2.68% 0% 0.89%
MALIA KHURD (11988) 112 18 16.07% 3 0 1 2.68% 0% 0.89%
MALLIAN (12872) 167 24 14.37% 1 1 0 0.6% 0.6% 0%
MALLIAN (11989) 160 16 10% 2 0 0 1.25% 0% 0%
MEHRE (11992) 120 8 6.67% 2 0 0 1.67% 0% 0%
MOCHPUR (11993) 148 17 11.49% 0 0 0 0% 0% 0%
MULLANWALA (11994) 138 22 15.94% 0 0 0 0% 0% 0%
MUNAN (11995) 165 18 10.91% 0 0 0 0% 0% 0%
MUNAN KALAN (11996) 52 6 11.54% 1 0 0 1.92% 0% 0%
MUNAN KHURD (11997) 88 13 14.77% 0 0 1 0% 0% 1.14%
NAINO KOT (11998) 228 16 7.02% 3 0 6 1.32% 0% 2.63%
NANOWAL KALAN (11999) 53 8 15.09% 3 0 0 5.66% 0% 0%
NANOWAL KHURD (12000) 190 27 14.21% 6 0 2 3.16% 0% 1.05%
NAWAN PIND ABADI KAHNUWAN (260935) 1437 265 18.44% 76 3 7 5.29% 0.21% 0.49%
NIMANA (12001) 289 52 17.99% 2 0 8 0.69% 0% 2.77%
NOON (12002) 152 21 13.82% 0 0 0 0% 0% 0%
PANDORI MAYYA SINGH (12003) 164 14 8.54% 0 0 0 0% 0% 0%
PASWAL (12004) 80 6 7.5% 0 0 0 0% 0% 0%
PATTI GURU NANAK NAGAR (12005) 361 24 6.65% 5 0 2 1.39% 0% 0.55%
PATTI JINDAR (12509) 194 27 13.92% 1 0 0 0.52% 0% 0%
PATTI NAGRA (12006) 547 96 17.55% 12 0 8 2.19% 0% 1.46%
PATTI THEH (12007) 547 96 17.55% 12 0 8 2.19% 0% 1.46%
PHERO CHECHI (12008) 255 38 14.9% 11 0 0 4.31% 0% 0%
PHULRA (12009) 122 15 12.3% 0 0 1 0% 0% 0.82%
RAJADA (12010) 234 32 13.68% 1 0 1 0.43% 0% 0.43%
RAJPURA (12011) 83 10 12.05% 2 0 0 2.41% 0% 0%
RAJU BELA (12012) 436 68 15.6% 9 0 3 2.06% 0% 0.69%
RANDHAWA COLONY (12013) 432 56 12.96% 12 0 6 2.78% 0% 1.39%
RURA BUTTAR (12015) 147 27 18.37% 0 0 0 0% 0% 0%
SAHAIPUR (12016) 80 6 7.5% 3 0 0 3.75% 0% 0%
SAIDOWAL KALAN (12017) 236 31 13.14% 3 0 1 1.27% 0% 0.42%
SAIDOWAL KHURD (12018) 201 19 9.45% 6 0 0 2.99% 0% 0%
SAIDPUR HARNI (12019) 18 2 11.11% 0 0 0 0% 0% 0%
SALAHPUR 531 (12020) 231 30 12.99% 5 0 0 2.16% 0% 0%
SALAHPUR 709 (12136) 57 6 10.53% 0 0 0 0% 0% 0%
SALHOPUR (12021) 184 38 20.65% 11 0 1 5.98% 0% 0.54%
SATHIALI (12022) 251 49 19.52% 2 0 6 0.8% 0% 2.39%
SEKHWAN (12023) 547 96 17.55% 12 0 8 2.19% 0% 1.46%
SHIN BHATTI (12024) 158 12 7.59% 2 0 0 1.27% 0% 0%
SUNCH (12026) 76 6 7.89% 0 0 0 0% 0% 0%
TATLE (12027) 248 19 7.66% 0 0 0 0% 0% 0%
THAKAR SANDHU (12633) 262 36 13.74% 8 0 2 3.05% 0% 0.76%
THAKARWAL (12634) 72 3 4.17% 1 0 0 1.39% 0% 0%
THIKRIWAL (12635) 505 103 20.4% 12 0 12 2.38% 0% 2.38%
THIKRIWAL GORAYA (12636) 505 103 20.4% 12 0 12 2.38% 0% 2.38%
THIKRIWAL UCHHA (12637) 505 103 20.4% 12 0 12 2.38% 0% 2.38%
TUGHALWAL (12638) 752 108 14.36% 13 0 3 1.73% 0% 0.4%
WARAICH (12348) 273 50 18.32% 6 0 1 2.2% 0% 0.37%